Anbytarforum

Titel: Andersson Sjöberg, Sven Adolf f 1847 i Tvååker, utv ???
Skrivet av: Lars Svensson skrivet 2017-06-03, 06:34
Sven Adolf Andersson (och/eller) Sjöberg återfinns i

Län:Halland
Församling:Tvååker
Land:Sweden
Typ av register:Husförhör
Årtalsintervall:1861 - 1876GID:1850.47.39700
Volym:AI:18C
Förtecknings/Fichenummer:LU-57
Sidnummer:323

Noterad i denna HFL som född 1847 och utflyttad till Hunnestad 1868. Det finns även en notering om honom, som jag tolkar som "död i America enligt uppgift". Han finns noterad i utflyttningsboken för det året.

Län:Halland
Församling:Tvååker
Land:Sweden
Typ av register:Utflyttning
Årtalsintervall:1861 - 1884GID:1850.51.7200Volym:B:4
Förtecknings/Fichenummer:0003-266
Sidnummer:35

Han finns inte, vad jag kan se, noterad i inflyttningslängden eller husförlängder för Hunnestad kring det aktuella året.

Län:Halland
Församling:Hunnestad
Land:Sweden
Typ av register:Inflyttning
Årtalsintervall:1862 - 1869GID:1808.15.100600
Förtecknings/Fichenummer:LK-80

Län:Halland
Församling:Hunnestad
Land:Sweden
Typ av register:Husförhör
Årtalsintervall:1861 - 1868GID:1808.13.91900
Förtecknings/Fichenummer:LK-80

Län:Halland
Församling:Hunnestad
Land:Sweden
Typ av register:Husförhör
Årtalsintervall:1869 - 1880GID:1808.23.100
Volym:AI:6
Förtecknings/Fichenummer:LU-34

Han finns som Sven Sjöberg omnämnd i handlingar i ett privat arkiv. Handlingarna verkar vara upprättade i Sverige. Hans namn och underskrift finns på en handling från år 1872 gällande reglering av ägande. 1879 återfinns han i ett domstolsprotokoll gällande en revers i hans namn. Det framgår inte var han vid tidpunkten befinner sig eller om han är i livet.

Där tar spåren slut. Jag har inte lyckats hitta någon matchande person i Emigranten Populär eller i passagerarlistor under den aktuella tidsperioden.

Det sägs att en av bröderna Sjöberg (Carl August eller Sven Adolf) försvann. Han åkte till Amerika och hördes aldrig av igen. Ingen visste vad som hänt honom.

Jag är tacksam för all hjälp med att hitta ovan nämnda person. Var befann han sig efter 1868? När emigrerade han? Vad hände i America? Tips, ledtrådar, information, hypoteser är av intresse.