Anbytarforum: Johan Alexander Eriksson([) f. 1888 Vilhelm.fs([) Lappman och arbetare