Anbytarforum

Titel: Plagman
Skrivet av: Magnus Lindskog skrivet 2012-01-27, 20:45
Rulla Uppå Öf:r och underofficerare som äro angifne att skolat förbrutit emot hans Käysserl: May:ttz Förordning i Tomski:
...
Lieut:nt Magnus Plagman haar Arend:n Regetski uthi hans qwarteer tagit litet brenwijn, som iag hafft till egit behoff och dehls till medicamenter brukat, står upförder för 5 Rubel. Caverat  Mårten Giese
 
 
Källa: Diplomatica Muscovitiva 143, Beskickningshandlingar 1721-1723, RA