Anbytarforum

Titel: Plagman
Skrivet av: Ann-Charlotte Lindberg skrivet 2016-02-24, 17:58
Hej!
Tack för Ditt urklipp från boken: Färs fordomdags, vilket jag här vill bemöta.
En riktig skröna, som förmodligen berättats och spätts på under åren i Hemmeneköp och däromkring.
 
a. Magnus Plagman deltog i slaget vid Poltava 28 juni 1709 och efter kapitulationen några dagar senare, blev en stor del av armén tillfångatagen  och  förd till olika platser i Sibirien och Magnus kom inte hem igen förrän 1722 efter freden i Nystad 1721. En fantastisk promenad till den väntande frun och tre nu vuxna barn i Hemmeneköp!!!!!
 
b. att Magnus Plagman skulle varit med vid Kalabaliken vid Bender är helt fel, vilket motsägs av ovanstående.
 
c. att Magnus Plagman tidigare varit fältskärargesäll har inte kunnat beläggas någonstans, men kan vara troligt eftersom hans far och farfar varit duktiga fältskärer vid Östgöta Ryttare och hans farfar hade belönats av Karl X med ett boställe, Blästad, Östergötland, vilket senare drogs in av Karl XI.
I Leonard Kaggs dagbok får vi följande information om att Magnus verkat som fältskär under fångenskapen
 ”Den 14 Martii (1718) blef regementsfältskären af vårt
artilleri Gustaf Meurman död i staden Tomsk.
1718 Den 4 December reste lieutnanten af Södra Skån. cavall regemente
Magnus Plagman från Tobolska till staden Tomski,
af ordsak han tillförende varit fältskiärs gesäll.  
 
c. att kalla honom för livmedicus är väl att ta till.
 
d. Ulrik Mandorff nämns i texten som ”troligen en gammal officer från de ryska krigen”, som sköt Magnus Plagman. Finns ingen dödbok från den tiden.
Ställer mig mycket frågande till vad som sägs om Ulrik!!!!.  
Det finns en Ulrik Mandorff i familjen Plagman. Han är född 1732 i Äspö, son till kyrkoherden Johannes Mandorff. Han var kvartermästare vid Skånska dragonregementet och startade sin militära karriär 1750 och avslutade sin karriär efter mer än 20 års tjänstgöring. 1759 finns han på Hemmeneköp nr 1, vilket var Magnus Plagmans soldattorp och som vid hans död 1733 övertogs av sonen Hans gift med Christina Charlotta de la Myhle, Hon blev änka kort tid efter äktenskapet och gifter om sig med en kvartermästare Ulrik Mandorff, som bodde på samma ställe. De dör båda 1806.
 
e. ”frisläppt som belöning för att han botat den ryske Tzaren för någon slags sjukdom, som ingen i Ryssland kunde bota.
Inte blev Magnus frisläppt. Han tågade med de andra fångarna från Sibirien hem via Moskva. Pass utfärdades där till soldaterna för fortsatt färd, men för Magnus blev det stopp p g a nedanstående och han släpptes först sedan han betalt 5 rubel. Ordning och reda i den svenska armén.
Rulla Uppå Öf:r och underofficerare som äro angifne att skolat förbrutit emot hans Käysserl: May:ttz Förordning i Tomski:  
...Lieut:nt Magnus Plagman haar Arend:n Regetski uthi hans qwarteer tagit litet brenwijn, som iag hafft till egit behoff och dehls till medicamenter brukat, står upförder för 5 Rubel. Caverat Mårten Giese  
Källa: Diplomatica Muscovitiva 143, Beskickningshandlingar 1721-1723, RA  
 
Om han skulle botat tsaren hade det med all säkerhet omnämnts i den svenska arméns papper.
 
Kvällshälsningar
Ann-Charlotte Lindberg