Anbytarforum

Titel: Gotländska släkter
Skrivet av: Krister Frank skrivet 2015-08-08, 12:27
Det var bara en tanke. Att man börjar med att sammanställa de gamla register för domböcker och avskrifter av skattelängder som redan finns i en databas. Sedan kontrollerar man att uppgifterna för dessa perioder stämmer. Därefter går man igenom mellanliggande år och fyller i luckorna. På så sätt minimerar man dubbelarbete. Kanske är en omständig metod. Då behöver man börja med att ta fram en lista äldre arbeten och deras innehåll.
 
Det är förmodligen bättre att bilda en grupp som registrerar domböckerna, bestämma vad som ska registreras och sedan dela upp materialet mellan sig.