Anbytarforum

Titel: Gotländska släkter
Skrivet av: Thomas Levander skrivet 2015-12-18, 07:51
Jag har haft stor hjälp  med Olle Överbys databas i min inledande forskning. Det händer ganska ofta att man tvingas gå igenom hela husförhörslängder. Det tar lång tid men är en del av forskningen. I fallet Visby A1:5 är det emellertid tämligen lätt eftersom det finns ett namnregister i slutet av längden.
 
Jag ser det som en del av min egen forskning att kontrollera Olle Överbys uppgifter (liksom alla andra uppgifter man kan finna på internet eller i tryckta källor). Jag har fått flera tips att gå vidare med och det är jag tacksam för. Däremot kan det vara problematiskt att finna personer som av olika anledningar inte ska vara med. Om du vet vilka dessa är föreslår jag att du mejlar uppgifterna till Olle Överby.
 
Thomas Levander