Anbytarforum

Titel: SV: Godegård
Skrivet av: Lars Hasselblad skrivet 2017-11-20, 08:40
Hej Mats och Mats
Vad man bör tänka på när det gäller grannar som dopvittnen är att det på intet sätt utesluter släktskap.
Förr i tiden var det inte alls ovanligt att man gifte sig granngårdar emellan! Men visst är dopvittnen
ett starkare indicium om de är långväga ifrån.