Anbytarforum

Titel: SV: Plagman
Skrivet av: Magnus Lindskog skrivet 2018-01-02, 22:00

Gardet år 1676
"Capitein Wälb:ne Hr Baron Åke Rolamb
/.../
Piquenerare
[Första roten]
V:R:M: Carl Plagman 1"

Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1676/2 (1676), bildid: A0053928_00027; A0053928_00057; A0053928_00126 "Carel Pärsson Plaghman"


Gardet år 1678
"Rulla Uppå Hans Kongl. Maij:tt Lijff Gvardie och Hr Capit: Ååke Rållambs Compagnie Mehlby d. 23 Maij A:o 1678
/.../
Chergiant Carll Plageman 1 Commanderat efter recytoran"

Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1678/13 (1678), bildid: A0053974_00021


Gardet år 1680
"Capitein Wällborne Hr Johan Sparres Compagnie
/.../
Chergianten Carl Gustaff Plageman. 1"

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1680/1 (1680), bildid: A0054001_00036


Gardet år 1683
Se: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1683/2 (1683), bildid: A0054038_00034


Gardet år 1688
Se: Generalmönsterrullor - Svea livgarde (AB, A) 1111 (1688-1692) Bild 300 / sid 49 (AID: v437249.b300.s49, NAD: SE/KrA/0023)


Gardet år 1690
"Munster Rulla uppå Hans Kongl. Maij:tz Lijf Gvardie och Capitein Wällb:ne Johan Sparres Compagnie
/.../
Schergant. Jöns Bergman av:t ifrån Furijr i stellet för Carl Plagman som blef Öfwerwachtmestare på Slottet d: 11 Maij 1690"

Källa: Generalmönsterrullor - Svea livgarde (AB, A) 1111 (1688-1692) Bild 2720 / sid 58 (AID: v437249.b2720.s58, NAD: SE/KrA/0023)


Hovet efter 1680
"Öfwer Waktmestaren Carl Plagman"
"1719 har han in aug: blifwit död"

Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Hovet efter 1680, SE/RA/522/16/19/8, bildid: A0067594_00368


Hären Löneavräkningar 1620-1680 serie 5-6:
"Carl Plagman"
"... som iag af andre uplånt till min Swärfader Constapeln Petter Törn; då han ifrå Danmarck /:där han een tidh fången satt:/ uthj stoor fattigdom öfwerkom..."

Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Hären Löneavräkningar 1620-1680 serie 5-6, SE/RA/522/16/5-6/140, bildid: A0066907_00008