Anbytarforum

Titel: SV: Plagman
Skrivet av: Magnus Lindskog skrivet 2018-04-14, 22:09

"Rulla uppå Ridderskapetz och Adelens Russtienst här I Storfurstendömmet Finlandh och ÖfwersteLeutenamptens Wälb:ne Johan Tewits Compagnie, uprättadt efter sidst håldne General MunsterRulla, hållen d. 6 Junij i Wijborg, Helsingfors d 19 Junij sampt i Åbo dhen 5 Julij Anno 1676
/.../
Ridderskaptz och Adelens Nampn:
Häradz Höfdingen Johan Plagman efter K:l May:tz bref håller 3 hästar för Råckola [=Rokkala] Godzen

Ryttarens N[amn]:
Johan Jeremiesson
Johan Matikainen
Johan Läntz"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053982_00052 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053982_00052)

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1679/2 (1674-1679)

"Confirmation för Joh: Plahman på sin Tiänst"
1673 31/8 (sid 791 ff)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038902_00362 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038902_00362) ff
Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/407 (1673)


(https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039279_00024 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039279_00024))


***


"Donation på någre hemman i Finland för Johan Plahman"
1675 23/3 (sid 500)


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038909_00110 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038909_00110)
Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/414 (1675)


(https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039280_00028 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039280_00028))

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ehrnrooth_nr_1123 (https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ehrnrooth_nr_1123)