Anbytarforum

Titel: SV: Kronprinsens husarer uniformer
Skrivet av: Hans Högman skrivet 2018-04-23, 07:44
Under Frejd och särskilda anteckningar finns ett nummer: 230 3/97. Detta är ett militärt inskrivningsnummer för värnpliktiga. 97 står för inskrivningsåret, dvs 1997. Siffran 3 står för det kompaniområde där hans skrevs in (mönstrades) och 1886 – 1901 var kompaniområde 3 = Skytts kompaniområde som var en del av Södra Skånska infanteriregementets inskrivningsområde. 230 är hans löpnummer i inskrivningsrullan.
Så, det verkar som om Anders har gjort värnplikt trots att han varit i tjänst i Kronprinsens husarer. Som namnet antyder var Södra Skånska infanteriregementet ett infanteriregemente och här kan vi ha förklaringen till varför du har ett fotografi på Anders införd en infanteriuniform.
Normalt gjorde man värnplikten vid 21 års ålder vid denna tid. Anders var född 1874 så år 1897 var han 23 år gammal.
Mao ser ut som om Anders gjorde värnplikt år 1897 vid Södra Skånska infanteriregementet. /Hans