Anbytarforum

Titel: SV: Läshjälp "Bouppteckning"
Skrivet av: Maud Svensson skrivet 2018-05-15, 17:00

År 1802 den 17 maij på begäran af Enkan
Elisabeth Bartels Doter Infunno sig under-
tecknade uti torpet Stockhagen under
mälg hult för at hålla Laga Bouptekning
efter des aflidne man Nils Jonsson som den
13de dennes med döden afgådt och efter sig
lemnadt fem barn fyra söner Bärtell
Jonas Petter och Sven Nils Söner som woro
alla myndige och Närwarande samt En dot-
ter Carin Nilsdotter hwars Rätt des i dag tro-
lofwade fästeman Drängen Pehr Pehrsson
i Humble näs nu i acktager och bevakar
och upgaf Enkan EgenDommen i följande ord-
ning nämbligen