Anbytarforum

Titel: SV: Skumpe
Skrivet av: Nils Hård af Segerstad skrivet 2018-11-20, 23:10
Saleby C:1, bild 258, s 257:

1690 inflyttar Hendrik Jonsson ifrån Synnerby fs hit till Storeberg.