Anbytarforum

Titel: Karlskoga
Skrivet av: Ulf Berggren skrivet 2016-01-09, 23:48
Är du medveten om att Johan David finns med på Smedskivan? Och många förfäder till honom, eftersom han härstammar från många smedsläkter. Som längst finns där 7 generationer bak från honom, och ofta åtminstone 5 generationer, till exempel på hans raka fäderne.