Anbytarforum

Titel: Godegård
Skrivet av: Ingemar Källström skrivet 2015-11-13, 16:22
Hej Marianne
Valentin Nejder finns i min frus släktträd och hade 6 kända barn i Godegård varav tre döttrar
Catarina f. 1731-06-03,Margareta f.1735-01-26 och Elisabet f. 1737-03-12 (se Godegård C:2 sid 27 resp. 37 och 45)Du frågar om vi köper dina teorier och det gör vi inte! Om den Elisabet som du nämner skulle vara Valentins dotter så skulle hon bara vara 12 år när hon gifter sig enl. dina teorier,väl ungt för svenska förhållanden!
 
Har du kollat Valentin Nejder och hans fru Maria Persdotter när dom får barn i Godegård?
Vad beträffar fadern till Valentin så finns en  hammarsmed Erik Eriksson i Kvarns bruk,Kristbergs socken som står som fader till en son, Vallentin, född 26/2 1693.Denne Erik Eriksson kan vara en möjlig fader till Vallentin Nejder. Vallentin  Nejder skulle då vara 29 år när han gifter sig med Maria Persdotter år 1722.
Mvh
Ingemar Källström