Anbytarforum

Titel: Godegård
Skrivet av: Anita Högblom skrivet 2016-01-25, 13:05
Bertil!
Din Jacob har fått lite olika födelseår i de olika husförhörslängderna.
I AI/5 1776 och i AI/4 1778.
Den 2/1 1778 föds det en Jacob med far Jacob Peterson och mor Sara Jaensdotter.
Vad tror du om honom?
 
Anita