Anbytarforum

Titel: Törnevalla
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2015-04-07, 21:12
1663 22-23/6 nämns på Tveta häradstinget följande: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:38 (1650-1664) Bild 3150
 
En Sven Persson ifrån Törnevalla socken tilltalar åboerna i Hiagiöll att de innehava hans gård i Hiagiöll som han ärvt efter sin mor och att hans morfader - Jon Nilsson - skulle rått över hela gården. Denne var arvfallen till gården med tre sina systrar. Det berättas att morfadern gav sina systrar lika rätt med sig uti halva gården uppå thett dher icke skulle klandra uppå then andre halffdelen han kiöpt hade. (Verkar komma mer nästa ting)
Vänligen,
Olle Elm
 
(Meddelandet ändrat av smol 2015-04-07 21:19)