Anbytarforum

Titel: Blank
Skrivet av: Kurt Hultgren skrivet 2005-09-10, 23:10
Hyrkuskåldermannen i Stockholm Carl Blank dog i januari 1846. Han föddes enligt åldersuppgift i maj 1790, eftersom han anges var 55 år och 9 månader vid sitt frånfälle. Hör han möjligen till vallonsläkten Blank? Carl Blank var gift med Anna Margareta Nyström, som levde fram till 1877. De fick sju barn, födda mellan åren 1819 och 1835. Det är möjligt att han var son till stadsmajoren RVO Anders Blank, som levde åtminstone 1836, när han stod fadder. Vem känner till släkten (släkterna?) Blank?