ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - compleo

Sidor: [1]
1
Startar en diskussion om denna släkt, kompletteringar önskas.

Avesta under kopparbrukets tid: delen. Brukets historia, 1636-1872, Petrus Norberg finns en biografi över Daniel Hansson:

Född 1577, död 1651 2/8 (begr. 1651 10/8 i Stockholm (Stork.)1-2, var kopparköpare vid Kopparberget 1614, myntskrivare vid Säter senast 1624, ty samma år hade han att fordra på 1622 års lön, kronoinspektor därstädes 1628 till 1635 och rustmästare på Stockholms slott 1637 12/8.

Eventuellt gift som kammarskrivare 1615 29/10 i Stork. med Anna Hansdotter.

Hans änka begraven 1672 6/6 i grav nr 60 i Stork.3 och svärmoder begr. där 1653 23/2 4.

Han var far till Samuel Danielsson Molsdorf, född 1628 8/12 [Kleberg], student i Uppsala 1646 27/8; karriär inom Krigskollegium, slutligen kommissarie vid Åbo hovrätt, begr. 1692 25/2 i Åbo domkyrka5-6. Gift 1660 10/7 i Stora Skedvi sn7 med Anna Gezelia, begr. 1692 25/2 i Åbo domkyrka5-6, dotter till biskopen i Åbo stift Johannes Gezelius.

Enligt Krigskollegii historia del 1 (Kleberg) så tillhörde släkten den adliga ätten Weller von Molsdorf, som källa pekar Kleberg på begravningsversen över Samuels son Carl Mauritz (begr. 1669 19/9 i Åbo domkyrka). Den krönika över ätten som omnämns där finns digitalt: http://www.rambow.de/weller-von-molsdorf.html.

Samuel uppger i en odaterad (efter 1660) supplik att hans fader var rustmästaren salig Daniel Hansson som tjänt landet i 52 år och även hans fem bröder har tjänat landet8.

Sannolik – att döma av namn, levnadstid m. m. var dessa bröder:

  • Lars Danielsson Molsdorf, född 1622 10/8; tullförvaltare i Nyköping; † 1655 9/11. Gift 1649 2/9 med Margareta Bröms (i hennes andra), född 1610 13/7 i Norrköping, † 1684 16/6 i Nyköping, dotter av borgmästaren i Norrköping Måns Svensson och Kerstin Henriksdotter (Stockenström). [Elgenstierna]
  • Baltzar Molsdorf, troligen döpt. 1624 3/10 i Stockholm (Nikolai), hauptman över Raseborgs grevskap 1661-16648-9, kallas 1669 aktuarie11, levde 1674. Gift med Elisabeth Carlsdotter11. Evn. ingick äktenskap 1661 16/5 i Stork.
  • Hans Danielsson Molsdorf, rustmästare i Stockholms rustkammare, †  1657 /210.
  • Mikael Danielsson Molsdorf, troligen döpt. 1625 31!/9 i Stockholm (Nikolai), slutligen kapten vid Hälsinge regemente, †  omkr. 165710.
  • Aron, döpt. 1627 22/4 i Stockholm (Nikolai)
  • Daniel Danielsson Molsdorf, var 1654 fänrik vid Nöteborgs garnison10.

1. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056634_00009
2. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056634_00013
3. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056654_00009
4. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056636_00010
5. https://finna.fi/Record/fennica.630519
6. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8040995
7. Personskrifter hänförande sig till Finland 1562-1713, Toini Melander
8. RA Biografica https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069905_00282
9. Ekenäs stads historia: Till stora ofreden, A. Takolander
10. Peronregister till Rullor 1623-1720, KrA
11. Maria Magdalena CIa:1 AID: v88222.b26.s45

2
Introducerad adel - VW / Wardlau
« skrivet: 2018-12-25, 11:19 »
Testamenete efter Maria Elisabeth Wardlau daterat 1737 22/2 Långlid [Frustuna sn], hon avled där 1737 22/3.

Se också, Värmlands anor 2003-1: "Arvet från Värmland", Lars-Gunnar Sander och Värmlands anor 2004-2: "Arvet från Värmland  - ytterligare tillägg"

Daga häradsrätt AIa:8 (1732-1739) Bild 3170 (AID: v516435.b3170, NAD: SE/ULA/10168)

3
Hillerström / Hillerström
« skrivet: 2018-11-12, 20:32 »
Tidigare har efterfrågas ursprung för Johan Ludvig Hillerström. SoH 1985:3-4 s. 426:

"född cirka 1688 på prästgården i Ovanåker, Hellsingland. Stud. i Uppsala 1700, auskultant vid lanskontoret och kanslist i Kalmar. Kammarskrivare i Stockholm, Notarie vid rådstugorätten i Norrköping 1715, rådman där 1718. Ordförande i Kämnersrätten 1719 och stadssekreterare 1722, död i Norrköping, Olai församling 19.11.1745 ("En käck och vettig man, men handt aldrig till Borgmästare, ehuru han var på förslag efter Lemberg och Ekerman (med. av Fru Elisabeth Thorsell, Linköping och Norrköpings minne: Norrköping 1798: 1798: H.O. Sundelius, s. 484, Stadssekreterare.)"

Av RA Biografica framgår dock att han själv skriver Ludvig J. Hillerström, han var troligen döpt 1688 6/5 i Segersta sn, son till dåvarande mönsterskrivaren i Hälsinge regemente Johan Hillerström. Den senare blev värvad till förutnämnda regemente i mars 16851, avsked 16952, akademifogde i Uppsala s.å.3, kronofogde i Uppland 16994-5, † 1707 11/3 på Nyvalla, Tuna sn. Gift 1701 6/3 i Tuna sn med företrädares änka Elisabeth Phoenix. Sonen Ludvig levde efter 17036.

1. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065746_00388
2. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065756_00187
3. Akademiska konsistoriets protokoll, 21: 1695-1696 (Sallander, Hans )
4. Akademiska konsistoriets protokoll, 22: 1697-1699 (Sallander, Hans )
5. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:712 (1699-1699) Bild 7220 / sid 714 (AID: v420529.b7220.s714, NAD: SE/RA/42042202)
6. Tuna AI:1 (1693-1737) Bild 58 / sid 51 (AID: v126440.b58.s51, NAD: SE/ULA/11605)

4
Övriga släkter - P / Prosperius / Prosperin
« skrivet: 2018-11-11, 17:19 »
Tidigare har efterfrågas information om borgmästaren Gustaf Prosperius. Han var enligt Stockholms stads herdaminne (Hellström), född cirka 1625, död okänt var och när. Var 1673 och 1678 notarius publicus i Stockholm, borgmästare i Halmstad 1684-1689. Till detta kan tilläggas att han var kamrer åt grevinnan Agneta Horn, och ingick äktenskap 1667 28/12 med Brigitta Hoffvenia (KB). Som framkommit tidigare begravdes han i Ramsta sn 1695 28/2 och var då bosatt i Bragby. Förteckning över De la Gardieska arkviet; Pergamentsbrev (Stobaeus):

1670-10-12, Hagunda häradsting
Nicolaus Kenicius utfärdar fastebrev för Gustaf Prosperius på hemman i Bragby i Ramsta socken i Uppland. Två sigill i träkapslar. 49x27 cm, hopvikt 18x16 cm.


1677 19/1 i Stockholm (Riddarholmen) döptes sonen Erik, den senare liksom systern Anna upptas i Viktor Ekstrands Svenska landtmätare 1628-1900, s. 69.  En annan son var Gustaf Prosperius d.y student i Uppsala 1677 och disputerade 16871.

"Palmfeldt erhåller 1689 ett brev ifrån konungen, varuti förordnas, att, som ’Prosperinus för ålder och svaghet ej förmådde sin tjänst forätta, och Halmstad ej var i villkor att löna tvenne borgmästare, skulle Properinus, som var entledigad, årligen njuta 150 daler s:mt."2

Släkten kallade sig senare Prosperin, lantmätaren Erik P. var farfar till astronomen Erik Prosperin (1739 – 1803).

1. https://disaweb.ub.uu.se/chamoweb/lib/item?id=chamo:1992190
2. http://runeberg.org/hallhist/0430.html

5
Övriga släkter - R / Runnerström
« skrivet: 2018-05-06, 17:31 »
Mönsterskrivaren vid Södra skånska kavalleriregementet Peter Runnerström, född 1700 1/11 i Södra Mellby sn, son av mönsterskrivaren Peter Runnerström d.ä.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065584_00118 ff

6
Introducerad adel - E / Ehrenpalm
« skrivet: 2018-05-03, 22:07 »
Korrekt stamfader, Magnus Månsson, inspektor på Krapperup, Brunnby socken som var gift med Metta Catharina Andersdotter, vars son Andreas var född där 1697 15/10.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065587_00217 ff

7
Övriga släkter - T / Trentz
« skrivet: 2018-03-05, 22:42 »
Att de bägge Trentzarna Mattias Christian och Gabriel ingifta i Örnhjelm nr 1064 och Brand nr 201 samt avgångna på Malmby i Närtuna var befryndade bör det inte råda några tvivel om. Den först nämnda bör vara identisk med den »Matthias Trentz» som försökte kräva tillbaka fordringar efter sin far general gevaldigern och överstallmästaren Torsten Trentz sedan det skånska kriget. I skrivelser av Torsten Trentz i samma likvidation är under 1690-talet daterade med Stora Röå [Brevik sn], Mattias skriver under år 1699 att sin far för en kort tid sedan avlidit och lämnat 7 »mäst små och omyndiga» barn. 

1694 10/6 ger bokhållaren Mattias Christian Trentz pengar till Breviks kyrka.

Kanske vara några av barnen dessa?

  • Anna Catharina, g. 1702 18/11 i Husby-Sjuhundra sn med tullnären i Norrtälje Aron Emporagrius
  • Maria g. 1703 29/11 i Husby-Sjuhundra sn med trumpetaren Olof Rahm.
  • Jungfru Christina i Husby-Sjuhundra sn.
  • Betjänten hos baron major Bernhard Knubert och volontären vid Livgardet Johan Trantz (senare Trentz enligt register) som begravades i Marttias Trantz grav 1699 i Maria fs. i Stockholm.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066959_00103
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0049731_00016
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055285_00068


Sidor: [1]