ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Sammanfattning

Leif Gson Nygård Anbytare

Utloggad Utloggad
Antal inlägg:
1969 (0.394 per dag)
För- och efternamn:
Leif Gson Nygård
Forskar i socknar:
På fars sida: , Färnebo o. Gåsborn(S) Lindesberg, Ljusnarsberg och Ramsberg(T) Karbenning, Skinnskatteberg, Västerfärnebo och Västervåla(U) samt , Avesta, Folkärna, Grangärde, Grytnäs, Norrbärke, St. Kopparberg, Säfsnäs och Söderbärke(W). På mors sida: , Kvevlax, Laihela, Lillkyro, Maxmo, Oravais, Toholampi och Vörå(FI).
Forskar i släkter:
I Sverige: , Brusk, , Fase, , Näf, , Svinhuvudsläkten i Aspeboda, , Stamberg, , Stärkman., I Finland(Österbotten): , Håfman, , Lundberg, , Karlander, , Nygård, , Rabb, , Rönnlund, , Storm.
Övrig forskning:
- Särskilt intresserad av domstols- och bruksarkivalier från det s k trelänsmotet, socknar i södra Dalarna, norra Örebro och nordvästra Västmanland. - Forskning på skogsfinnar i detta område under 1600- och 1700-talet. - Forskning även på de av mors släktingar som emigrerade till USA, Alaska, Michigan, Minnesota, Washington och Utah.
Datorprogram för släktforskning:
Min Släkt
Övrigt:
Utarbetade/tillgängliggjorda hjälpmedel och källor: - Lindes Bergslags häradsrätt 1612-1699. Fyra(4) register till domboken (2003). CD och tryck. - Nya Kopparbergs häradsrättsprotokoll 1639-1699 (2007). CD. - Axplock ur Bergmästarämbetet i Nya Kopparbergs m fl bergslags arkiv 1636-1768 (2007). CD. - Ljusnarsbergs församling kyrkoräkenskaper 1635-1696 'Liber Templi Ljusnarbergensis' 1663-1827 (2007). CD. - Skinnskattebergs kyrkoarkiv. C:1, 1623-1677, Födda-Vigda-Döda L III:1, 1644-1682, Räkenskaper för fattigvård, 'Tiondelängd på fattigsäden' (2008). CD. - Ramsbergs kyrkoarkiv. C:1, 1679-1698, Födda-Vigda-Döda O I a:1, Handlingar ang. kyrkan, 'Handlingar rörande Ramsbergs församling 1589-1789' (2008). CD. - Hela Dalarnas dombok. ULA, Kopparbergs läns häradsrätts arkiv (KLHA), Serie I, Hela Dalarne, A I, vol. 1-11 (11), 1544-1619 (1621). 5 316 digitaliserade färgbilder på 2 DVD. (2010). - Hela Dalarnas dombok 1. RA, Svea hovrätts renoverade domböcker, Häradsrätten, Kopparbergs län, vol. 1, 1602-1642. DVD med 2 176 digitaliserade färgbilder (2009). - Hela Dalarnas dombok 2. RA, Svea hovrätts renoverade domböcker, Häradsrätten, Kopparbergs län, vol. 2 och 2a, 1636-1641 resp. 1638. DVD med 1 620 digitaliserade färgbilder (2009). - Norrbärke tingslags domböcker 1656-1700. USB med 4 359 digitaliserade färgbilder (2015). - Västerdalarne o Västerbergslagens domböcker 1646-1680. USB med 3 407 digitaliserade färgbilder (2015). - Söderbärke tingslags domböcker 1656-1704. USB med 4 445 digitaliserade färgbilder (2016). - Västmanlands läns första domböcker. RA, Svea hovrätts renoverade domböcker, Häradsrätten, Västmanlands län, vol. 1a-e, 1593-1634. DVD med 2 244 digitaliserade färgbilder (2009). - Bergstingsprotokoll från Öster- och Västerbergslagens bergmästardöme 1653-1698 (2011). - RA, Bergskollegium, Advokatfiskalkontorets arkiv, Rättsprotokoll från Öster- och Västerbergslagens bergmästardöme, E II f:1-2, 1653-1698. 2 DVD med 3 263 digitaliserade färgbilder. - Rättsprotokoll från Nya Kopparbergs bergmästardöme 1657-1717 (2012). RA, Bergskollegium, Advokatfiskalkontorets arkiv, Rättsprotokoll från Nya Kopparbergs bergmästardöme, E II g:1-4, 1657-1717. 4 DVD med 6 254 digitaliserade färgbilder. - Digitaliserade register till Bergskollegiums handlingar 1614-1749. USB med 9 529 färgbilder (2015). Följande serier ingår: > A 1, Protokoll, vol. 1-37, 1642-1699. > B 1, Registratur (huvudserie), vol. 1-54, 1637-1699. > B 3, Privilegier, domar, resolutioner och protokollsutdrag (i koncept eller avskrift), vol. 1-2, 1652-1700. > E 1, Kungliga brev, resolutioner och skrivelser till Bergskollegium, vol. 1-7, 1624-1700. > E 4, Inkomna brev, suppliker och rannsakningar m.m. (huvudserie), vol. 1-104, 1637-1699. > E 5, Inkomna brev, suppliker och rannsakningar m.m. (supplementserie), vol. 1-10, 1635-1749. För närmare information - se bilder av foldertext i mitt webbalbum, https://picasaweb.google.com/102168480639298029661/DalarnasAldstaDombocker15441642 - https://picasaweb.google.com/102168480639298029661/NorrbarkeTingslagsDombocker16561700 - https://picasaweb.google.com/102168480639298029661/VasterdalarneOVasterbergslagensDOMBOCKER16461680 - https://picasaweb.google.com/102168480639298029661/SoderbarkeTingslagsDOMBOCKER16561704 - https://picasaweb.google.com/102168480639298029661/VastmanlandsLansForstaRenoveradeDombocker15931634 - https://picasaweb.google.com/102168480639298029661/BergstingsprotokollFranOsterOchVasterbergslagensBergmastardome16531698 - https://picasaweb.google.com/102168480639298029661/RattsprotokollFranNyaKopparbergsBergmastardome16571717 - https://picasaweb.google.com/102168480639298029661/DigitaliseradeRegisterTBergskollegiumsHandlingar16141749 och Litteratur-Sök. Släktutredningar: - 'Mjölnaren i Avesta Erik Eriksson Näf och hans hustru Anna Davidsdotters okända anor'. Tryckt 1998. Rör allmogesläkten Näf som härstammar från Avesta, Grytnäs och Folkärna socken, Dalarnas län(W), - 'Nämndeman Johan Bengtssons i Grubbo, Folkärna socken anor'. Tryckt 2000. Johan Bengtssons (ca 1632-1709) anor leder till byn Norrhörende, Västerfärnebo socken (U) och underofficeren Bengt Eriksson (? - 1631) där. - 'Soldatsläkten Storm / Stormhatt i Maxmo och Vörå socken (FI). En liten släktutredning'. Tryckt 2005.
Registreringsdatum:
2004-02-16, 12:00
Språk:
Swedish
Senast aktiv:
2017-10-13, 18:28