ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Anhållan till Kungl Maj:t 1736  (läst 184 gånger)

2018-03-12, 20:38
läst 184 gånger

Utloggad Per Pettersson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1200
 • Senast inloggad: 2018-12-08, 16:29
  • Visa profil

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0074127_00150

Jag behöver hjälp med testtydningen av tullvisitörsänkan Brita Tollengrens anhållan om ekonomiskt bistånd!

Med TACK på förhand!

2018-03-13, 19:37
Svar #1

Utloggad Lina Libell

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 351
 • Senast inloggad: 2018-05-30, 11:42
  • Visa profil
 Tyvärr innehåller inte texten så mycket detaljer, förutom att hon hade väntat ända sedan 1719 på att få ut makens innestående lön om 60 daler.


"Stormächtigste allernådigste Konung.
      Upläst i rådet d 14 Sep 1736 och resol. att
      ordres utgå till skatt Contoiret att uppföra
      denna fattiga änkia på listan ibland
      dem som komma att förnöijas för deras
      löhningzfordringar, när någon restan-
      tier och öfverskjutande medell blifva
      att tillgå, hwarom StatsContoiret får
      befallning, att qvartalier till Kongl
      Mayt inkomma med berättelse och
      förteckning.

 
Uti Höglofl Kungl. Stats Contoiret har jag aldra
ödmjukast anhållit, att i be....rtande af mitt
ynkeliga tillstånd, få werkeligen åtnjuta min
Sahl: mans, likmätigt höglofl. Riksens Stän-
ders Contoirs extractum protocolli, ännu åter-
stående löhningsfordran af några och Sextio
dahler silf:[ermynt], men högbemälta Kongl. Statscontoiret
har behagat resolvera, att med 1719 och de senare
åhrens underdåniga löhningsfordringar bör haf-
vas anstånd, till dess Rikets tillstånd deraf betal-
ning kan tillåta. Hos Eders Kongl. May.t nödsak-
as iag fördenskull att uti diupaste underdånighet
andraga mitt stora elände, som redan så … ansatt
mig, at där Eders Kongl. Mayts högstberömda nåd
samt Christmilda öm- och barm... tighet icke up-
rättar mig, iag aldeles måste förfalla att gå under.
Allernådigste Konung, anse med Kungl. Nåd
och mildhet mitt jemmerfulla tillstånd, så at
iag må få hugna mig af denna fordrin-
gens utbekommande, som för Riket är alsingen
kostnad, men för mig fattiga och usla Enkia en
stor hjälp uti min torftighet. Hos Eders Kungl
Mayt suppliceras iag härom allerunderdånigst
och framhärdar in till min död.


Stormächtigste allernådigste Konung
Eders Kongl May:t   
               Allernådigste tiänarinnan
               Brita Tollengren
               sal visiteuren Tollengrens
               högstbedröfvade Enkia"

2018-03-13, 22:45
Svar #2

Utloggad Per Pettersson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1200
 • Senast inloggad: 2018-12-08, 16:29
  • Visa profil

Lina!


STORT TACK för hjälpen!


M v h
Per

 

Annonser




Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna