ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Rosenflycht  (läst 209 gånger)

2003-06-21, 17:40
läst 209 gånger

Utloggad mabo

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 906
 • Senast inloggad: 2018-06-21, 14:32
  • Visa profil
Indirekt intresserad av kommisarien Nils Johansson Rosenflycht. Nämnd bl. a 1661 i länsräkenskaperna för Närke-Värmlands län (Örebro län). //Mvh Marcus

2003-06-24, 15:48
Svar #1

Peter Karlsson (Peterk)

Om honom och hans familj finns en halv sida under Rosenflycht i band VI, sidan 480 av Gustaf Elgenstiernas 'Svenska adelns ättartavlor'. Några anor till honom kan sedan återfinnas under ätten Gyllenax i band III, sidan 224.

2003-06-24, 16:10
Svar #2

Utloggad smol

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10647
 • Senast inloggad: 2018-07-18, 08:34
  • Visa profil
  • www.orserum.info
I Släkt och Hävd 1985:3-4, finns en artikel av Beerståhl, Nils Fredrik: Gården Väbjörntorp och Väbjörntorpsläktens äldre led. Denna kan också komplettera vad gäller Nils Rosenflycht och dennes anor.
Vänligen,
Olle Elm
Vänligen,
Olle Elm

2017-01-06, 12:12
Svar #3

Utloggad kvm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1207
 • Senast inloggad: 2018-07-18, 10:08
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Anno 1706 d: 6 Junii höltz Consistorium ordinarium, närwarande Högwördige Hr Biskopen, Hr Dombprobsten, Mag. Thun, Magister Trautzell och Mag. Sundelius
/.../
Fru Gynterfeldt begärer grafrum i Enhörna kyrka
6. Förmälte Hr Probsten Buller huru såssom en Fru Christina Gynterfeldt wed namn, begiärer kiöpa sig en Graf i Enhörna kyrkio Chor williandes derföre gifwa till kyrkian en skiälig wedergiällning. Emoth detta lägger sig en Adellz Jungfru Rosenflyckt wed namn, som hafwer i berörde Chor äfwen sin Graf williandes af gammall illwillia hindra bemälte Frus Intention och Grafmurning, till hwilken ända åthskillige bönder äro uphissade, som med Jungfru Rosenflyct förebära ogiörligheten, efter der på rummet liggia 2:ne deras Sahl: Cappelaner begrafne, för hwilken ordsak Hr Probsten måst resa till Enhörna att besihtiga det begärte Grafrummet befinnandes icke allenast sådant kunna skie uthom Jungfru Rosenflycktz praeiudice, uthan och Capellanernes, hwars kistor få ändå nog rum i choret och i widrig hendellse hafwa tillstånd att sättias i Fru Gynterfeltz Graf. Hwarföre och för kyrkians inkomster skull Hr Probstens med Pastore och Comministro loci gifwit wälb:ne Gr Gynterfelt tillstånd att mura graf, och der på kiöpebref, hwilket de nu Consistorii ompröfwande underkasta.
Resol. Emedan till Ytter Enhörna kyrkas prydnat inkomst och fördehl länder det något grafstelle der sammastedes blifwer kiöpt och murat; Fördenskull finner Consistorium Wälb:n Fru Gynterfeltz begäran wara skiählig och tillåtelig, så wijda wählb:nt Fruus åstundade Grafmurning i Enhörna kyrkio Chor sker uthan andre Grifters praeiudice och förfång, kunnandes de sahl:e Capellanernes kistor antingen få något annat tienligit ställe eller och efter egen uthlåtellse rum i Fruu Gynterfaltz graf. Men skulle i öfrigit någon strijdhighet Herskapen emellan här uthöfwer upkomma, remitteras den till werdzlig rätt."

Källa: Strängnäs domkapitel, Protokoll med bilagor (huvudserie), SE/ULA/11466/A 1/17 (1706-1709), bildid: C0075316_00011

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rosenflycht_nr_580
https://www.adelsvapen.com/genealogi/G%C3%BCntherfelt_nr_1019

2017-10-12, 20:02
Svar #4

Utloggad ymer

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 254
 • Senast inloggad: 2018-06-29, 22:44
  • Visa profil
Löjtnant Petter Cossvad och jungfru Anna Rosenflycht vigdes i Ytterenhörna 23 november 1720.
Anna Rosenflycht avled i Ekeby, Ytterenhörna 20 mars 1728 klockan två på eftermiddagen.


Källa: Ytterenhörna CI:1 (1695-1753)   bild 103/sid. 100 och bild 86/sid.83 ArkivDigital

 

Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna