ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 2003-10-03  (läst 929 gånger)

1999-02-28, 21:32
läst 929 gånger

M Boman

Intresse av de Brattar som förekommer på Björke gods på 1400/1500 tal. Har studerat både Helmer Bratt och Christian Bratt. Exempelvis var har Helmer fått uppgiften att Olof Ivarsson, son till Ivar Nilsson (denne son till Nils Bratt och dennes hustru Margit Ivarsdotter vingat svärd/Lillieörn), skall ha varit länsman i Fryksdalen. Enligt samme Helmer figurerar även Olof Ivarssons broder Mats Ivarsson som länsman i Fryksdalen, något som bekräftas av Gunnar Almqvists utgivna domboksutdrag för häradet.

1999-09-26, 17:58
Svar #1

Annsofi Sterner

Den 4 (mars?) 1711 gifte sig Lars Bratt (fr Bruket?) med pigan Kerstin Pettersdotter i Råda. Den 10 feb 1721 gifte sig Erick Bratt med Kerstin Larsdotter i Råda. Lars Bratt ohh fick en son döpt till Nils den 29 dec 1712, dvs året efter de gifte sig. Är det någon som råkat på någon av dessa personer i sin forskning? Notera att ingen av dom är nämnda i boken om släkten Bratt 'Bratt från Brattfors', där man även skildrat andra Bratt-släkter.

1999-09-27, 12:41
Svar #2

Utloggad Göran Ekberg

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 58
 • Senast inloggad: 2011-10-26, 11:46
  • Visa profil
Det finns en Bratt-släkt vid Hällefors silverbruk som jag stötte på för ett antal år sedan när jag råkade felforska. Jag vill minnas att det fanns en gruvdräng f någon gång på 1640-talet som hette Johan Bratt vars barn hamnade i Grythyttan. Bl a i Fisklösen. Kanske är det härifrån dina Brattar stammar.

1999-09-28, 00:54
Svar #3

Per-Åke Borssén

Hej Marcus, en Olof Ivarsson (vingat svärd) är omnämnd i H Gillingstams Ätten Sjöblads medeltida släktförbindelser och äldsta historia. Han tillhörde Måby-grenen av 'vingar svärd' och är sista gången nämnd i livet den 8 ajuaari 1547. Kanske Du kan finna en öppning där? MVH Per-Åke Borssén.

1999-11-03, 01:12
Svar #4

Utloggad Marcus Boman

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 872
 • Senast inloggad: 2017-12-16, 18:35
  • Visa profil
Observera att det som följer enbart är en hypotes, fakta har blandats med tänkbara händelseförlopp.
 
 
Först några frågor. Går inte namnet Bratt och dess ursprung hos Brattforsgrenen att förklara genom att anta att namnet är taget efter orten Brattfors, eller att namnet inte gått från generation till generation agnatiskt, utan är  efter Anders Anderssons hustrus moder Annika Persdotter Bratt? En fråga jag mycket gärna vill ha svar på är var Helmer Bratt fått informationen ifrån att det förekommer en länsman i Fryksdalen vid namn Olof Ivarsson, detta enl. bilaga 2 i ”Meddelande från Brattska släktföreningen, 1966”. Helmer antar att Olof Ivarsson är son till Ivar Nilsson till Rottneros. I samma bilaga nämns andra förmodade barn till Ivar Nilsson, de är Mats Ivarsson, även han länsman i Fryksdalen, Jöns Ivarsson, ägde Gruvön 1562, samt Ingeborg Ivarsdotter, som får en kvarnström av gudfadern Mats Bratt. De tre sistnämnda Ivarsbarnen har jag lätt kunnat spåra. Jöns Ivarsson, nämns som ägare till Gruvön 1562 i Släkt och Hävd, i ett nummer som behandlar den jordägande adeln i Värmland vid denna tidpunkt. Mats Ivarsson såsom länsman i Fryksdalen bekräftas av ”Sammandrag av Fryksdals Härads domböcker 1602-1700”, av Gunnar Almqvist. Enl. utdrag från häradstinget 1690 ht 23 och 1691 syn 3, se s. 467 resp. 480 är Mats Ivarsson länsman i Fryksdalen enl. ett brev från 1546. Ingeborg Ivarsdotter förekommer i ett odaterat (1500?) pergamentsbrev, nr 237 i RA, där det framgår att hon får en kvarnström av gudfadern Mats Bratt i Björka, se även E. Fernows ”Beskrivning öfwer Wärmeland (1773-79)”, s. 298, eller se ”De värmländska medeltidsbreven”, av Halvar Nilsson, s. 163. Men återigen var kan man hitta information om Olof Ivarsson? Var har Helmer fått dessa uppgifter ifrån?  
 
Jag har studerat både Helmer Bratts bok om Brattarna, Christian Bratts bok om de samma, samt Gunnar Norlins artikel i Släkt och Hävd 1973. Man märker skillnader mellan Helmer och Norlin, och då Christian använder sig av Norlins forskningar i sin bok, märker man skillnader även mellan Christians bok och Helmers. Norlin har säkert tillfört nya rön som vilar på stadig grund, men han har även gjort det motsatta, menar jag. För det första kan man ingalunda vara säker på att Mats Bratt till Björke är son till fogden Nils Bratt. Samt verkar Norlin stödja sig på en gammal tradition om att Anders Olsson i Nylöse är sonson till Mats. Men låt oss anta att det finns ett agnatiskt släktskap mellan Höglundagrenen och Brattforsgrenen.
 
Jag håller med Norlin om att fogden bör vara född runt 1410, samt att han möjligen kan ha varit gift med en NN Matsdotter, om så är fallet kan det verka rimligt att de har en son Mats, men det är bara spekulationer, men ett tänkbart scenario. Att Höglunda kom i släktens ägo mellan 1450 och 1480 och då till Nils Bratt är något som inte får direkt stöd av Halvar Nilssons bok, se ovan. Enl. denna förekommer Höglunda första gången 1472 och då bebor Magnus Håkansson gården. Magnus kan tänkas vara en son till Håkan Tordsson och Margareta Bratt, precis som Norlin hävdar och därmed kan Magnus ha gården i värjo för Nils Nilsson Bratts räkning, jämför med gården Småris. Att Nils Bratt skall heta Stensson, får inget stöd i Halvar Nilssons bok, men med tanke på att han förr i tiden kallades för Svensson och som kan vara en felavläsning för Stensson, samt att det existerar en Steinar Bratt i Norge kan man förmoda att det kan vara sant. Däremot att Nils Bratt har en son som heter Jöns och som skrevs till Höglunda 1470, får absolut inget stöd i Halvars bok, då Höglunda nämns första gången 1472. Dessutom finns ingen Jöns Nilsson i registret till Halvars bok. Varför Nils Nilsson Bratt skall vara född omkring 1458 förstår jag egentligen inte, men Norlin verkar mena att 14 år är en myndig ålder, det kanske var så förr. Om Nils dog 1490 vet jag inte, men en Margareta Ivarsdotter gifter sig före 1491 5/4 enl. Elgenstierna med en Nils Jönsson Posse. Margareta uppges där vara dotter till Ivar Jönsson (vingat svärd, eller rättare sagt liljeörn enl. Jan Liedgren och Halvar Nilsson, dvs två namn på samma ätt, dock nämner Elg. endast vingat svärd). Men om det är en syster till Margit Ivarsdotter eller om det är samma kvinna, vet jag inte, men om man utgår ifrån att det är samma person, så bör ju då Nils Nilsson Bratt dött före det giftermålet, dvs runt 1490. Att Nils Nilsson Bratt har styvsöner Per och Ivar Nilssöner menar jag vara en osanning, detta gäller också i fallet att Margit Ivarsdotter skall ha tidigare varit gift med en Nils Svensson. Det finns inga källhänvisningar till dessa uppgifter hos Norlin och jag ställer mig frågan om inte Norlin antar att Nilssönerna är söner till en Nils Svensson och Margit Ivarsdotter, efter att ha studerat Helmer, se dennes bok s. 48, men Helmer var ju övertygad om att Nils Nilsson och Nils Stensson, som han kallar Svensson, var samma figur. Därmed kanhända använder sig Norlin av två Nils, fastän det i själva verket är en Nils. Jag har letat och letat efter något som avslöjar att en Margit (eller Margareta) Ivarsdotter är gift med en Nils Svensson, men inte funnit något överhuvudtaget. Då Helmer kallar Margit för Margareta kan man tänka sig att Nils Nilsson dör och änkan gifter om sig med Nils Jönsson Posse. Så Helmers olycksaliga sammanblandning (enl. honom är ju Margit faktiskt gift med en Nils Svensson) samt att Margit förmodligen var gift två gånger, samt att Norlin är övertygad om att Nilssönerna Ivar och Per inte kan vara söner till Nils Nilsson Bratt, så drar han slutsatsen att de är styvsöner. Dessa slutsatser är enl. mig, helt uppåt väggarna. Varför är då Norlin övertygad om att Nilssönerna inte är söner till Nils Bratt? Jo enl. Halvar Nilssons bok, s. 170 förekommer bröderna i ett brev, daterat 1509 17/4 eller 14/8 (där Per bor på Höglunda och Ivar på Rottneros), där de nämns som väpnare och samborna bröder, dvs tvillingar, samt att de i en jordaffär frågat hustrur och barn om lov, dvs något av barnen är myndiga, enl. Norlin. Om nu Nils Bratt gifter sig med Margit Ivarsdotter 1480, så menar Norlin att då Nilssönerna har myndiga barn 1509, kan de omöjligen vara söner till Nils Bratt. Om så vore fallet har Norlin med stor sannolikhet rätt, men observera att vigseln mellan Nils och Margit mycket väl kan ha ägt rum (långt) före 1480, ty bröllopet ägde rum i Borgvik, medan brevet är uppvisat på tingat i Tingvalla och då 1480. Observera även att paret i brevet omtalas i tredje person (”på deras hedersdag i Borgvik”), därmed kan man mycket väl tänka sig att själva vigseln äger rum före 1480. Morgongåvan enl. brevet var Gruvön, denna ägs 1562 av Jöns Ivarsson, dvs Ivar Nilssons son, detta borde ju betyda att Gruvön är efter Jöns farmor. Observera också att Norlins hävdande att det finns två Per Nilssöner, då två halvbröder och på samma ort (Höglunda) och då samtidigt, får inget stöd överhuvudtaget i brev och register i Halvar Nilssons bok, snarare tvärtom. M.a.o. borde Nilssönerna Per och Ivar med största sannolikhet vara söner till Nils Nilsson Bratt och ingen annan.  
 
Enl. Norlin (s. 329) är det samma Mats i Björka som nämns i brev från 1500 (?, osäker datering) och 1507, samt i jordeböcker mellan 1540 och 1550. I jordeböckerna 1540 nämns en ”frälsiss mathn”, vad mathn står för är för mig obekant, men ev. står det för man, mantal, Mats. Jag är mycket tveksam till att det är samma Mats, ty år 1550 borde han vara mycket gammal, så gammal att man inte förekommer i sådana längder, om man ens lever vid en så hög ålder. Jag är näst intill övertygad om att det inte är samma person, av följande anledningar:
 
1/ Enl. Norlin är Mats Bratt f. ca 1460, dvs han är mellan 80 och 90 år när han enl. Norlin förekommer i längder mellan 1540 och 1550. Högst orimligt.
 
2/ Enl. domboksutdragen för Fryksdals härad, del tre (1726-40), av Almqvist (se s. 113, 1726 ht 115) är hemmanet Ivarsbjörke uppkallat efter herr Ivar Nilsson, denne skall enl. utdraget, som citerar ett gammalt pergamentsbrev, ha tillbytt sig Björka av en Olof Björnsson mot gårdar i Hammarön, Olof hade köpt Björka av en Mats Bratt. Detta uppkallande rimmar dåligt med att Mats återköpt Björka av Ivar Nilsson, observera att hemmanet inte kallas för Ivarsbjörke förrän långt senare, även på 1600-talet förekommer till stor del bara benämningen Björke (Björka).
 
3/ Med tanke på att i Helmers meddelande från 1966, bilaga 2, förekommer söner till Ivar Nilsson, då bl.a. Mats och Olof och då dessa uppges vara länsmän i Fryksdalen är det mer troligt att det är Ivars son Mats som förekommer på Björka mellan 1540 och 1550.
 
4/ Då Norlin använder sig av en skattebonde, en sådan finns i Björka 1551, då vid namn Olof, borde man se vilka namn som förekommer i Björka efter denna tid, samt studera hemmanets historia efter 1551, då jorden bör ha gått i arv till barn, som brukar jorden vidare. Detta har inte Norlin gjort. Dock skall man ha klart för sig att bonden Olof (1551) kan vara anfader endast till Brattforsgrenen, endast till bönderna i Ivarsbjörke, till båda, eller till ingen, och då med eller utan Brattar som förfäder. Studerar man hemmanet efter 1551, ser man att 1609 finns där Ivar, Per Larsson, Olof Ivarsson. 1610 finns där Ivar, Erik, Per, Per, Olof. 1613 finns där Per Ivarsson, Per Larsson, Ivar, Erik. 1617 nämns Erik. 1618 finns där Ivar, Per Larsson, Per Ivarsson, Sten. Studerar man domboksutdragen av Almqvist och mantalslängder ser man att utseendet skulle kunna vara (glapp i mtl, ty 1635-38 och 51-52 saknas, men de börjar 1626):
 
Olof Ivarsson(1609,10)
Ivar OS(1609,10,13,18,26-34),Per OS(31-50)
Nils Ivarsson(39-76)         Olof PS(1653-73)
 
Per Ivarsson(1610,13,18,26-33)
Olof PS(34-50),NN Persdotter-Olof Larsson(31-47)
Ivar OS(53-75) [1]                      
Anders Olofsson [2]  
 
 
Per Larsson(1609,10,13,18) [3]
Per PS(26-50),Lars PS[4],Margareta PD[7]
Marit PD[5]   Lars Larsson [6]
 
[1]: Har en bror Mats Olofsson.
[2]: Ej bosatt i Björka.
[3]: Har förm. bror Sten Larsson (se 1618), ty en sådan har arvingar i Björka enl. domboksutdraget 1652 vt 25.
[4]: Ev. död före 1626, ty han finns inte med i längderna, denna person är konstruerad, men då Lars Larsson, fänriken har en kusin Marit Perdotter i Björka, kan man anta att fadern hette Lars Persson.
[5]: Har en kusin fänriken Lars Larsson i Björka.
[6]: Har en kusin Marit Persdotter i Björka, som han har lägersmål med, enl. domboksutdrag 1647 ht 2. Han har en syster Marit Larsdotter, som är gift med Elof Eriksson (1639-67), i domboksutdragen framgår det att hennes mor var en Kerstin Jönsdotter. Detta borde styrka att fadern till Marit och Lars förmodligen är från Ivarsbjörke.
[7]: Margareta var g.m Per Knutsson(1626-28), sedan änka och omgift, sonen Knut Persson förekommer(1647-71).
 
Intressant är även att studera de hemman som i slutet av 1500-talet och i början av 1600-talet bryter sig ur bolbyn Ivarsbjörke. Dessa hemman är Kårrud, Lysvik s:n (upptaget 1582), Strandvik, Lysvik s:n (upptaget 1590), Bäck, Sunne s:n (upptaget 1590), Solberg, Lysvik s:n (upptaget 1600), Lövåsen (nuvarande Bäcken), Lysvik s:n (upptaget 1600). Nedan förekommer liknande beskrivningar, som för Ivarsbjörke ovan, med uppgifter från bl.a. mantalslängder och domboksutdrag, dock utelämnas hemmanet Bäck:
 
Strandvik:
Anders(nämnd 1609,10 m. son Ivar)
Ivar Andersson(nämnd 10,26-50)
 
Kårrud:
Måns - Karin (Måns nämnd 1609,10)
Anders MS(26-29),Ivar MS,Mats MS(30-67)
 
Lövåsen (Bäcken):
Jöns (nämnd bl.a. 1610)
Mats Jönsson, Nils Jönsson
 
Solberg:
Nils (nämnd bl.a. 1609)
Mats Nilsson (1626-50)
Måns Matsson
 
I ovannämnda avgärdade hemman, men också i bolbyn förekommer namnen Mats, Anders, Ivar m.fl. namn med relativt stor frekvens. Namnet Ivar förekommer så att man med största sannolikhet, på goda grunder, kan anta att hemmanet ägs av en Ivar i mitten av förra delen av 1500-talet och i slutet av 1500-talet. Så ett tänkbart utseende skulle kunna vara:
 
Ivar, född ev. c:a 1535-45, med förmodade barnen, födda ev mellan c:a 1565-80:
 
Per Ivarsson, bosatt i Ivarsbjörke. Olof Ivarsson, bosatt i Ivarsbjörke. Anders (eller ev. hustrun), från Ivarsbjörke, senare bosatt i Strandvik, på Ivarsbjörkes ägor. Måns (eller hustrun Karin), från Ivarsbjörke, senare bosatt i Kårrud, på Ivarsbjörkes ägor.
 
Fadern Ivar borde förekomma i längder, om sådana existerade, omkring 1560-1590. Därmed är en mycket tänkbar fader till Ivar, den Olof som förekommer som skattebonde 1551. Olof i sin tur, menar jag är med stor sannolikhet den sonen till Ivar Nilsson, som enl. Helmer är länsman i Fryksdalen, jag menar också att Olof då har en bror Mats, denne är bevisligen länsman i Fryksdalen, enl. ett brev från 1546, dvs med stor sannolikhet den Mats i Björke, som förekommer i längder 1540-50. Att denna relation finns anser jag får stöd utav domboksutdragen (Almqvist), där Ivarsbjörkeborna hamnar eller går i tvist, för något som kan sättas i samband med Björke i början av 1500-talet. Exempel på detta är när i den första delen av domboksutdragen (1602-1700, av Gunnar Almqvist, se s. 188, 1655vt62) en Pål Larsson i Långenäs (i Gräsmark s:n, tidigare Sunne s:n) är instämd för åverkan över gränsen mot Bogen (Gunnarskog s:n, Jösse härad, gränsar till Sunne s:n, Fryksdals härad). Pål anser att ett skogsparti tillhör honom och uppvisar ett pergamentsbrev från 1555 (skall med största sannolikhet vara 1515, ty en lagman Torbjörn Ottesson sägs vara brevets uppdiktare och en sådan förekommer, men inte 1555, utan just 1515, då en Torbjörn Ottesson håller ting i Gunnarsby, Sunne s:n, Fryksdals härad, se Halvar Nilsson eller Fernow, detta är min kommentar) där det framgår att Mats Brath för 16 mk örtugar och en fyra lods sked sålt Olof Björnsson skogen Bogen och Tinnieskogen, vilka Pål har köpt av Ivarsbjörkeborna. Detta köp borde ha gjorts någon gång i början av 1600-talet, ty 1629 fastar Pål på en annan skog.  
 
Samma sak tas upp igen i den tredje delen av domboksutdragen för Fryksdals härad (1726-40), där det på s. 113 enl. 1726ht115 framgår att ägarna till Ivarsbjörke instämmer åborna i Treskog (Gunnarskog s:n) att bevisa laga fång av Tinniehöjden, vilken tidigare skall ha tillhört Ivarsbjörke enl. köpebrev som Mattias Bratt utgivit år 1507, då han för 80 mk stockholmsmynt sålt Olof Björnsson sin gård Björka med ödestorpet Ulvsbjörke med flera ödestorp, halva bolbyskogen och halva Tinnieskogen, kvarn och kvarnfors, varpå fasta beviljats år 1555 (skall vara 1515, se tidigare kommentar, detta min kommentar). Enl. fastebrev har Olof Björnsson ingått byte med herr Ivar Nilsson, då han lämnat denne vad han köpt i Björke jämte ett kvarnställe där, som han köpt av Jöns i Spelnäs (en Jöns i Spelnäs finns i en skattebok 1503, min kommentar) för 2 fat järn, varemot Olof erhållit Rud, Lafverberg och Skogen i Hammarön. Eftersom Tinnehöjden el. Tinneskogen, nämnts i köpet och överlåtits till Ivar Nilsson, efter vars namn hemmanet kallas Ivarsbjörke, vill dess ägare nu återfå Tinnehöjden. Fältväbeln Anders Brunmark uppvisar på Treskogs vägnar landstingsrättens i Karlstad dom av år 1634 21/3 angående den åverkan Pål finne i Långenäs gjort på Treskogs ägor.
 
Utnyttjar man de personer som förekommer i bilaga 2 i Helmers meddelande från 1966, så kan man erhålla ett tänkbart händelseförlopp. Dvs först 1469 då en Karl Bratt på Björka säljer gården till sin syster Margareta och hennes make Håkan Tordsson. Ponera att paret ärvs av brorsonen Mats Nilsson, om man antar att den förmodade sonen Magnus Håkansson, av någon anledning kan räknas bort. Denne Mats bor på gården runt år 1500, men säljer den år 1507 till Olof Björnsson, som redan år 1509 byter bort gården till Ivar Nilsson, en  brorson till Mats. 1540-50 besitter sonen Mats Ivarsson gården, samt är denne länsman i Fryksdalen. Brodern Olof Ivarsson, även denne länsman i Fryksdalen, tar över gården 1551 och gården går sedan i arv till den sistnämndas ättlingar. Alltså ett hypotetiskt utseende är:
 
Nils Bratt, fogden
Mats Nilsson, Nils Nilsson
              Ivar NS, Peter NS (Höglundagrenen)
Mats Ivarsson, Olof Ivarsson
              Ivar OS, Anders OS (Brattforsgrenen)
 
Detta är vad som rör sig i mitt huvud, om det har något större sanningsvärde kan inte jag bedöma, men jag hoppas och tror att jag gått fram relativt analytiskt och sakligt. Men observera att det enbart är en hypotes. Dock anser jag att den får stöd av den fragment som finns om hemmanet, bönderna där och släkten Bratt. Jag anser att Gunnar Norlins teorier inte under några omständigheter, får anses som den slutgiltiga lösningen, då jag anser att han är ute och cyklar emellanåt. Den sistnämnda Anders Olofsson menar jag är den som förekommer i Christians bok (se även Norlins artikel i SoH, nr 3, 1973), utseendet där är:
 
Anders Olofsson i Vallen
Anders Andersson (I) i Nylöse
Anders Andersson (II) g.m. Kerstin Larsdtr Bånge
Anders Andersson (III), Brattfors.

1999-11-03, 20:52
Svar #5

Utloggad Marianne Fröding

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 388
 • Senast inloggad: 2014-08-18, 18:04
  • Visa profil
Marcus!
Det var ett tag sedan jag läste in mig på Brattsläkten och har för lite detaljkunskap för att vare sig gå med eller mot dina argument. En fråga till dig har jag trots detta; I mina anteckningar har jag skrivit att Christina Bratt(hon som antas ha orsakat branden i Filipstad, hon är en av mina anmödrar)är dotter till Anders Andersson Bratt dy och Ingrid Jonsdotter Ekman.
I AAB:s led skall Bratt af Brattfors ha bildats, och iIJE:s led skall Bratt af Höglunda ha bildats. (starkt förenklat)Har jag rätt eller fel, och vem gren felar i så fall?Mina källor är Helmer Bratt och Christian Bratts böcker.Vore roligt att höra din åsikt! MVH/Marianne

1999-11-03, 23:36
Svar #6

Utloggad Marcus Boman

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 872
 • Senast inloggad: 2017-12-16, 18:35
  • Visa profil
Marianne!
Jag förstår inte riktigt frågan, men jag har för mig att Ingrid är dotter till en Jon Larsson och Anna (Annika) Persdotter Bratt (av Höglunda), sistnämnda dotter till Per Jönsson och Ingeborg Amundsotter. Anders Andersson är den jag kallar (III) ovan. Menar du att de bägge grenarna har utgått från ett par, då AAB-IEJ? Mina kunskaper om Brattarna i senare tid är skrala och all information jag har om dessa är från samma källor du nämner. Observera att det jag har att komma med endast är en hypotes. Men förklara gärna vad du menar, så att jag begriper problemet, så skall jag om jag kan och vågar dra några personliga slutsatser, men som sagt var är mina kunskaper om de personer du nämner inte är alltför ingående. MVH MB

1999-11-06, 02:11
Svar #7

Utloggad Marcus Boman

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 872
 • Senast inloggad: 2017-12-16, 18:35
  • Visa profil
Hej Marianne!
Tack för e-brevet. Nu förstår jag frågan. Men det är just den frågan som du ställer som så att säga är frågan. Är Brattforsgrenen sprungen ur Höglundagrenen? Om den är sprungen ur Höglundagrenen, är frågan om den är spungen på ett agnatiskt sätter eller ett icke agnatiskt sätt. Om den är sprungen ur Höglundagrenen på ett agnatiskt sätt och detta förhållande kan av någon bevisas, så antar jag att släkten, dvs Brattforsgrenen, då Höglunda grenen på manslinjen är utdöd, kan komma att föras in på Riddarhuset. Men jag vet inte om den som introducerade Höglundagrenen (Per Jönsson år 1625), dvs den adliga släkten, måste vara anfader till Brattforsgrenen eller om det räcker med att det finns ett agnatiskt släktskap mellan grenarna, med en gemensam anfader före eller vid Nils Bratt, fogden, då denne var den första att adlas. Helmer Bratt försöker visa på ett agnatiskt släktskap mellan grenarna på ett sätt, Gunnar Norlin i Släkt och Hävd 1973 på ett annat sätt, även det agnatiskt. Jag i mitt inlägg försöker också visa på ett tänkbart agnatiskt släktskap. Observera att ordet tänkbart kan och förmodligen skall användas i alla fall som har förekommit, förekommer och kommer att förekomma, under förutsättning att det tänkbara släktskapet inte kan bevisas. Det är endast hypoteser, blandningar av fakta och eventuella händelseförlopp. Därmed är det förmodligen upp till var och en att bilda sig en uppfattning, på förhoppningsvis relativt goda grunder. Jag anser att det jag skrev i inlägget är det mest tänkbara, då pusselbitarna för mig faller på plats, men jag kan inte bevisa det, utan endast presentera det som en hypotes. Men personligen tror jag att det med stor sannolikhet kan vara så att det finns ett agnatiskt släktskap mellan grenarna.
Mvh Marcus.

1999-11-06, 23:46
Svar #8

Utloggad Ulric Björck

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 110
 • Senast inloggad: 2017-09-14, 14:34
  • Visa profil
Hej! Tyvärr är jag inte särskilt initierad i de  
Bratt-frågor som diskuterars här. Dock har jag  
via en släktforksning gjord på min morfars sida  
efter ett antal förfäder en Gertrud Bratt f. 1705  
d. 1781. Finns det någon som läser detta som vet  
var denna Gertrud kom från. Vem var hennes  
föräldrar? I den släktforskning som jag har fått  
ta del av stannar det vid Getrud, i alla fall med  
de uppgifter jag har fått. Hon var gift med  
kronolänsman Sven Simonqvist. Jag tror att de  
bodde i Lagmansered, nära Koberg.
 
mvh
 
Ulric

1999-11-08, 01:34
Svar #9

Utloggad Per Schröder

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 414
 • Senast inloggad: 2017-08-21, 00:41
  • Visa profil
Hej Brattforskare!
Jag har i Helmer Bratts bok Bratt från Brattfors .... hittat mina förfäder: Christina Bratt gift med Hans Ekebom. Dock undrar jag om Johan Bratt kan vara hennes och de andra syskonens far. I en likpredikan över hennes bror Lars Bratt kallas fadern för Jonas Bratt. Och om man läser på Anders Andersson d y:s gravsten i Brattfors kyrka (avbildad på s 107) står barnen i åldersordning (med alla sönerna före döttrarna) dvs And B; And B; Lars B; Anders B; Jonas B; Petter B; Erick B; Gustaf B; Christian B; Johan B; Daniel B; Anna B; Anna B; Christina B; Hedvig B; Maria B och Agneta B. Eftersom Christian anges som äldre än Johan och var född 1666 borde Johan vara född ca 1667. Men då Christina gifte sig redan 1702 och brodern Anders var född 1685 verkar det inte stämma att det var Johan som gifte sig med Brita Schlyter utan att det var Jonas som bevisligen var ca 8-10 år äldre! Är det någon som har forskat mer i just denna del av Bratt (kallad norska grenen)
Hälsningar Per

1999-11-08, 22:12
Svar #10

Utloggad Peter Funke

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 362
 • Senast inloggad: 2015-06-28, 20:03
  • Visa profil
Angående släkten Bratt så finns det en artikel i Värmlands Hembygdsförenings årsbok 1923 om Björkefors och dess ägare, däribland släkten Bratt. Artikeln är signerad Fryksdalspojken, vilket bör ha varit Linus Brodin. Jag vill bara tipsa om artikelns existens utan att föra de där torgförda uppgifterna om släkten vidare, men kan som hastigast nämna att där sägs Birkebenarnas general Halvard Bratte vara den förste Bratten i Värmland. Vidare omnämns brytpunkten mellan Höglundagrenen och Björkegrenen. Korrekt eller ej är jag inte rätt man att uttala mig om, men artikeln kanske kan intressera Brattfors(k)are?

1999-12-09, 21:19
Svar #11

magnus nilsson

Hej!! I vår släktbibel från 1600-talet är det någon som skrivit att hans dotter Britta (eller Birgitta), född 1/7 1688, blev gift med Patron Lars Bratt år 1708...
Jag vet inte alls vilken Bratt-släkt som Lars tillhörde och är tacksam för upplysningar om någon känner till något av ovannämda.

1999-12-13, 10:54
Svar #12

Utloggad Anita Hjorth

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 247
 • Senast inloggad: 2013-05-25, 16:07
  • Visa profil
Hej Magnus!
I Christian Bratts bok Bratt från Brattfors. En släktkrönika på sid. 32 står om Lars Bratt (1688-1744), brukspatron på Boda, Munkfors och Fösked, gift med Brita Olofsdotter Hedengren (1688-1723).
Där finns mycket mer både bakåt och framåt i tiden.
Mvh Anita

1999-12-19, 14:08
Svar #13

Annsofi Sterner

Släkten Bratt har varit föremål för forskning av stora mått i flera sekler. Hur kan det komma sig att t ex boupptecknings- regisret med efternamn A-I för Färnebo hd, till vilket Brattfors tillhör, saknas på mikrokort (mk) hos SVAR? Däremot finns för efternamn J-Ö! Själv tycker jag att det verkar ha varit rena jippot runt forskningen om familjen Bratt och man kan fråga sig hur många olika intressen som omges av denna forskning. Somliga vill uppenbarligen att släkten ska förbli ett historiskt jippo. Flera liknande källor är, med tanke på all möda många uppger sig ha gjort för att reda ut släktens rätta ursprung, lika diffusa. För Nors församling i Värmlands län saknas helt möjlighet att låna Mikrofilm XY3030 med boureg för Grums hd 1719-1860 från biblioteken i Värmland numera och finns inte heller på mk hos SVAR. Det slog mig vilken dold tragedi det handlar om. Om det nu är så att Bratt från Brattfors verkligen är släkt med Bratt af Höglunda, vilket ännu inte är  bevisat med dokumentation, kan jag bara framför mig se deras säte förr och i nutid, det handlar ju om århundranden tillbaka. Ett evigt krusande och förödmjukande måste ha varit en del av familjens vardag.  
 
Själv har jag släkt från Brattfors. På min farmors fars sida har vi anknytning till Brattfors kyrka bla som klockare i generationer. Förmodligen sedan kyrkan stod klar, dvs från 1600-talet och framåt. Det känns lite olustigt att det inte finns mer dokumenterat, eftersom just en av dom som byggde upp kyrkan var en Bratt (Anders Andersson).
 
Finns fler infallsvinklar från andra Bratt-forskare? I så fall tycker jag att det är på tiden att vädra ut i garderoberna!

2000-01-23, 01:22
Svar #14

Utloggad Marcus Boman

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 872
 • Senast inloggad: 2017-12-16, 18:35
  • Visa profil
För att späda på den redan osäkra forskningen om släkten Bratt och dess ursprung kan intresserade göra ett besök på:  
 
http://home.sol.no/~nermo/slekt/persons.html
 
Sök på Bratt och från fogden Nils Bratt kan anor följas långt tillbaka, genom en anmoder kan ätten enl. sidan knyta an till Inge Bårdsson, den norska regenten. Dock får man anta att ett kritiskt sinnelag inte har varit högprioriterat hos den/de ansvariga, samt förekommer mycket material hämtat från Gunnar Norlins rön om släkten, då vid och efter fogden, uppgifter som jag anser vara värdelösa då de ibland inte verkar vila på någon grund alls.

2000-04-30, 13:03
Svar #15

Utloggad Marcus Boman

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 872
 • Senast inloggad: 2017-12-16, 18:35
  • Visa profil
I Halvar Nilssons De värmländska medeltidsbreven s. 170-171 kan man se i behandlandet av ett brev utfärdat 1509 (17/4 eller 14/8 i Ekeberg, Närke) att Peder Nilsson på Höglunda i Nor socken och Ivar Nilsson på Rottneros i Sunne socken överlåter för 500 mark örtugar Stockholmsmynt till Anders Persson på Ekeberg och dennes hustru Birgitta Månsdotter (Natt och Dag) gods som de ärvt efter sin kusin Ivar Jönsson (det står morbror, men torde vara kusin, ty Ivar Jönsson var son till Jöns Ivarsson, bror till Margit Ivarsdotter, denna gift med Nils Bratt). Godsen verkar ligga i Mellansverige (bl.a Svansholmen). I Nilssons kommentar till brevet kan man läsa om ett fastebrev utfärdat 1531 (27/11) på tinget i Glanshammar socken i Närke. I brevet framgår det att Peder Ivarsson och Sven Pedersson med sina syskons samtycke för 180 mark örtugar säljer till Ebba (svärdotter till Birgitta Månsdotter) några gods som de och deras syskon har haft som arvegods. Nilsson menar att då godsen ligger i samma områden i bägge breven och då det förekommer namnlikheter borde Sven Pedersson respektive Peder Ivarsson vara söner till Peder Nilsson respektive Ivar Nilsson. De två sistnämnda skall enligt brevet utfärdat 1509 vara samborna (tvillingar).  
 
Kanske kan ytterligare information om dessa förmodade kusiner leda till att frågor får svar inom Brattforskningen.

2000-08-15, 21:37
Svar #16

Per Kinneryd

Efter att läst Norlins artikel i Sl.o.H -73 åtskilliga gånger, kan jag ändå inte förstå hur och varför Brattsläkten skulle vara kopplad till släkten Wallman, vilken behandlats av Örnberg i Ättartal del 13.Wallmansläkten (guldsmedssläkt) verkar ha sina rötter i Jönköping,Vadstena och ,delvis, Norrköping.
Är det bara fråga om en fadäs och sammanblandning av olika Wallmansläkter, eller har jag trots allt läst dåligt ?

2000-09-20, 21:01
Svar #17

Inge Blomé

Jag forskar på Bratt-grenen och har följt mina anor men hittar inte rätt gren.Har någon annan något som liknar mina?
ffm.Emma Wilhelmina Bratt 1852-09-10 i Dunker.
ffmf.Johan Eric Bratt 1822-01-18 i Grangärde.
ffmff.Nils Bratt 1791-09-14 i Rämen.
ffmfff.Lars Bratt 1760-04-11 i Gåsborn.
ffmffff.Lars Bratt 1728- i Gåsborn.

2000-11-12, 22:40
Svar #18

Utloggad Marcus Boman

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 872
 • Senast inloggad: 2017-12-16, 18:35
  • Visa profil
Nytt tänkbart utseende presenteras nedan.  
 
Källorna är:
 
1) Halvar Nilssons De värmländska medeltidsbreven, Uppsala 1997.
2) Helmer Bratts böcker om Brattarna.
3) Christian Bratts bok om Brattarna.
4) Artikeln om Brattarna av Gunnar Norlin i Släkt och Hävd, nr 3 1973.
5) Filmade handlingar som rör Värmland på Riksarkivet (CD-serien, dvs. filmrulle+läsapparat).  
6) Elgenstierna.
 
 
A. Nils Bratt. Fogde i Värmland 1454-55. Adlad av kung Karl Knutsson Bonde 1456 i Örebro(T). Nämnd 1438-59. Kallas ömsom Nils/Niklas Brattasson, ömsom Nils Bratt. Okänd boplats. Förmodligen bror till Karl Bratt(B) och Margareta Bratt(C).
 
B. Karl Bratt. Nämnd 1469, då han säljer gården Björke i Sunne(S) till systern Margareta Bratt(C) och hennes man Håkan Tordsson. Okänd boplats, men eventuellt Björke. Förmodligen bror till Nils Bratt(A).
 
C. Margareta Bratt. Nämnd 1469. Gift med Håkan Tordsson. Sistnämnda nämnd 1468-87. 1468 sägs Håkan ha gården Småris i Nedre Ullerud(S) i värjo å Nils Bratts vägnar. Den sistnämnda förmodligen Nils Bratts(A) förmodade son Nils Bratt(A1). Okänd boplats för Håkan och Margareta, men eventuellt bodde de på Höglunda i Nor(S). Margareta förmodligen syster till Nils Bratt(A).
 
C1. Magnus Håkansson. Förmodligen son till Håkan Tordsson och Margareta Bratt(C). Nämnd 1472, då bosatt på Höglunda i Nor(S), den första att nämnas där! Förmodligen dör Magnus barnlös och ärvs av de förmodade kusinerna. Nils Bratt (A1) kan tänkas få Höglunda, Mats Bratt (A2) kan tänkas få Björke i Sunne(S).
 
A1. Nils Bratt. Förmodligen son till Nils Bratt(A). Förmodligen nämnd 1468. Nämnd 1480, då hustrun Margit Ivarsdotter (Liljeörn=vingat svärd) får gården Gruvön i Grums(S) i morgongåva. Vigseln stod dock i Borgvik i Gillberga(S). Morgongåvan är tänkt att ärvas av gemensamma barn i mödernearv. Paret är eventuellt bosatta på Höglunda i Nor(S). Förmodligen gifter Margit (Margareta) om sig med Nils Jönsson Posse före 1491, så Nils Bratt bör då ha dött innan. Margits förmodade bror Jöns Ivarsson var gift flera gånger. I ett gifte hade han sonen Ivar Jönsson, i ett senare gifte är hustrun Cecilia Månsdotter (Natt och Dag), då detta gifte var barnlöst får Ivar Jönsson ärva gårdar i Mellansverige (bl.a. efter styvmodern Cecilia). Dessa gårdar ärvs i sin tur 1509 av kusinerna till Ivar, efter dennes död, Ivar var förmodligen barnlös. Kusinerna var Per Nilsson (A11) på Höglunda i Nor(S) och Ivar Nilsson på Rottneros i Sunne(S). De sistnämnda bröder sinsemellan.
 
A2. Mats Bratt. Förmodligen son till Nils Bratt(A). Nämnd 1500-07. Bosatt i Björke, Sunne(S). Björke är förmodligen ett arv efter förmodade kusinen Magnus Håkansson. Skänker 1500 en kvarnström i Björke till guddottern Ingeborg Ivarsdotter(A124). 1507 säljer Mats Björke till fogden i Värmland Olof Björnsson (ej att förväxla med lagmannen i Värmland Olof Björnsson Vinge). Mats förmodligen nämnd 1526 i samband med ett försvarsbrev, som förmodligen handlar om fogdens Olof Björnsson (förmodligen framtvingade) köp av Björke. Dock nämns bara Mats Bratt, utan lokalisation och utan någon information om vad som försvaras. Eventuellt kan det röra sig om någon annan Mats Bratt, eventuellt Mats Ivarsson(A121)? Den sistnämnda förmodad son till Ivar Nilsson(A12). Fogden gör (förmodligen framtvingade) affärer även med denne Ivar.
 
A11. Per Nilsson. Förmodligen son till Nils Bratt(A1). Bosatt på Höglunda i Nor(S). Nämnd 1499-1509. Bosatt tidigare i Skärsmyr, Tveta(S), men säljer gården samt gården Bråne i Grums(S) till fogden Olof Björnsson. 1525-26 återställer  Gustaf I till Jöns Persson på Höglunda i Nor(S) gårdarna, som fogden avtrugat fadern Per Nilsson. Så förmodligen var även denna jordaffär framtvingad. 1509 ärver Per tillsammans med brodern Ivar gårdar efter kusinen Ivar Jönsson.
 
A12. Ivar Nilsson. Förmodligen son till Nils Bratt(A1). Nämnd 1505-09. Bosatt på Rottneros i Sunne(S), senare i Björke, Sunne(S). 1509 byter Ivar jord med fogden Olof Björnsson. Ivar får Björke, som Olof köpt (förmodligen framtvingat köp) 1507 av Mats Bratt, Olof får tre gårdar på Hammarö(S). Bytet är förmodligen framtvingat, då tre gårdar är fler en en gård! Uppgiften att Ivar Nilsson och brodern Per Nilsson(A11) inte är söner till Nils Bratt(A1) härrör från Gunnar Norlin. Norlin menar att Margit Ivarsdotter hade dessa från ett tidigare äktenskap, samt att i äkteskapet med Nils Bratt(A1) får de sonen Per Nilsson(ej A11). Som skäl för detta menar Norlin att då bröderna Ivar och Per rådfrågar hustrur och barn vid säljandet av de gårdar år 1509 som de ärvt efter kusinen Ivar Jönsson, måste någon av barnen vara myndiga och Ivar och Per måste då vara födda innan 1480, då Nils Bratt(A1) och Margit Ivarsdotter gifter sig. Men då försvinner släktens Bratt till Höglunda förfader Per Nilsson, så Norlin konstruerar därför en ny Per Nilsson, en halvbror till Per Nilsson(A11) och Ivar Nilsson(A12). Norlins resonemang stöter på svårigheter, då rådfrågandet gäller både hustrur och barn, men hustrurna är i gifte omyndiga, så varför kan inte barnen vara det! Om nu de innan de säljer de ärvda gårdarna har möjlighet att välja ny boplats, borde man rådfråga barn och hsutrur vad de har för uppfattning innan man säljer. Samt lyser två Per Nilsson, dessa enligt Norlin finns samtidigt och ungefär på samma plats, med sin frånvaro. Det verkar bara vara en och samma person. Dessutom går gården Gruvön i arv till Ivar Nilssons förmodade son Jöns Ivarsson(A123), som äger Gruvön 1562. Gåvan var ju tänkt att gå i arv till de gemensamma barnen till Nils Bratt(A1) och Margit Ivarsdotter! Med andra ord verkar det som om Per Nilsson(A11) och Ivar Nilsson är söner till Nils Bratt(A1).
 
A121. Mats Ivarsson. Förmodligen son till Ivar Nilsson(A12). Länsman i Fryksdals härad(S) 1546. Förmodligen är Mats Ivarsson den Mats som bor i Björke, se nedan. Bland bönderna i Fryksdalen 1540-50 finns det endast två Mats. En i skattehemmanet Berg, Ämtervik(S) (förmodligen Berga i Västra Ämtervik(S)) och en i frälsehemmanet Björke, Sunne(S). 1540 finns frälsemannen Mats i Björke. Mellan 1543-50 sägs han vara frälsebonde i Björke. Jämför med Per i Höglunda 1540, där denne sägs vara frälseman. Det är enbart dessa två som bland bönderna i Värmland sägs vara frälsemän enligt jordboken (årlig ränta m.m.) 1540. De är förmodligen kusiner.
 
A122. Olof Ivarsson. Förmodligen son till Ivar Nilsson(A12). Olof Ivarsson nämns aldrig, men väl en Olof i Björke, Sunne(S). 1551 nämns Olof i skattehemmanet Björke. 1564 nämns Olof i Björke. 1567-69 nämns Olof i Björke, länsman i Fryksdalen. Björke bräns ned 1565 av fiender. 1566 nämns 1/2 Norra Björke på två olika ställen, varav länsmannen finns på en gård, dvs. det finns två gårdar i Norra Björke, ordet Norra är förmodligen ett sätt att skilja Björke, från Esbjörke i Sunne(S) och Östanbjörke i Sunne(S). Länsmannen Olof bor förmodligen på den norra delen (1/2 del av hela hemmanet) av Norra Björke. Förmodligen är det den förmodade broderns Mats(A121) barn som innehar den andra delen (förmodligen södra halva delen av Norra Björke). Detta då endast en bonde nämns vid namn (Olof) i Björke 1551-69 trots att hemmanet är uppdelat i två delar. 1567 nämns båda Ivarsbjörke, dvs. två gårdar. Förmodligen har Björke delats upp mellan de förmodade bröderna Mats Ivarsson(A121) och Olof Ivarsson(A122). Eventuellt skulle denne Olof kunna vara son till Mats(A121) men då får man svårigheter med de generationer som följer.
 
A123. Jöns Ivarsson. Förmodligen son till Ivar Nilsson(A12). Ägare av Gruvön i Grums(S). Nämnd 1562.
 
A124. Ingeborg Ivarsdotter. Förmodligen dotter till Ivar Nilsson(A12). Gudfadern är Mats Bratt(A2).
 
A125. Per Ivarsson. Förmodligen son till Ivar Nilsson(A13). Nämnd i ett brev 27/11 1531 (Glanshammar sn i Närke) i samband med de gårdar som berörs 1509 vid säljandet av gårdarna som Per Nilsson(A11) och Ivar Nilsson(A12) ärver efter kusinen Ivar Jönsson.  
 
A1211. Olof Matsson. Förmodligen son till Mats Ivarsson(A121). Bosatt i Björke, Sunne(S). Denne är aldrig nämnd, men Olof i Björke nämns tillsammans med Mats i Björke 1573 och 1587. De skulle kunna vara Mats(A121) och Olof(A122), men detta är knappast troligt. De skulle kunna vara bröder och söner till Mats(A121) eller Olof(A122), men då får man svårigheter med de generationer som följer. Ty i början av 1600-talet finns det hemman i Lysvik(S) som har sitt ursprung i Norra Ivarsbjörke (1/2 Björke eller 1/2 Norra Björke eller 1/2 Ivarsbjörke), alla dessa hemman upptas c:a 1580 - c:a 1600. Hemmanen är Solberg, Lövåsen, Kårrud och Strandvik (alla i Lysvik). I Sunne finns bolbyn Norra Ivarsbjörke, samt granngården Södra Ivarsbjörke (1/2 hemman var). Det framgår i domböckerna att torparna i Lysvik och bönderna/torparna i Ivarsbjörke har gemensamma förfäder som brukat Ivarsbjörke. I Södra Ivarsbjörke finns i början av 1600-talet Erik, Ivar och Per Olofsson, efter att Erik försvinner innehar Ivar och Per Olofsson 1/2 del av södra gården i Ivarsbjörke var. Därmed skulle man kunna tänka sig att fadern/svärfadern är en Olof (förmodligen Olof(1211)). I norra gården finns i början av 1600-talet Olof Ivarsson, Per Ivarsson och Per Larsson. Därmed skulle man kunna tänka sig att fadern/svärfadern är en Ivar (förmodligen Ivar(1222)). Dock får inga av Per Larssons ättlingar namnet Ivar, så svärfadern skulle kunna tänkas vara en Mats (förmodligen Mats(A1221)). I Solberg respektive Lövåsen finns i början av 1600-talet Nils respektive Jöns, de båda har söner med namnet Mats. Därmed skulle man kunna tänka sig att fadern/svärfadern är en Mats (förmodligen Mats(A1221)). I Kårrud respektive Strandvik finns i början av 1600-talet Måns respektive Anders, de båda har söner med namnet Ivar. Därmed skulle man kunna tänka sig att fadern/svärfadern är en Ivar (förmodligen Ivar(A1222)). Därmed kan man tänka sig att i slutet av 1500-talet finns det en Olof(A1211) i Södra Ivarsbjörke (ej förfader till torparna i Lysvik), en Mats(A1221) i Norra Ivarsbjörke (förfader till några i Norra Ivarsbjörke, samt till några av torparna i Lysvik), en Ivar(A1222) i Norra Ivarsbjörke (förfader till några i Norra Ivarsbjörke, samt till några av torparna i Lysvik).
 
A1221. Mats Olofsson. Förmodligen son till Olof Ivarsson(A122). Bosatt i Björke, Sunne(S). Denne är aldrig nämnd, men en Mats i Björke nämns 1573 och 1580 (och kanske 1599). För övrigt se A1211.
 
A1222. Ivar Olofsson. Förmodligen son till Olof Ivarsson(A122). Denne aldrig nämnd, ej heller är en Ivar i slutet av 1500-talet nämnd. Dock kan han stå bakom förmodade brodern Mats(A1221) i längderna, eller så finns han utanför Fryksdalen. Dock skall man komma ihåg att det är sällan det förekommer personnamn i längderna i mitten och i slutet av 1500-talet, så han kan finnas där, men mellan längderna, då han kanske dör tidigt.
 
(A1223. Anders Olofsson, stamfar till Brattforsgrenen)?

2001-08-29, 17:21
Svar #19

Utloggad Wenche Spjelkavik

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 51
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Carl Bratt, f. 1867 i (?)Sköfte. Var i Nordnorge fra novemer 1893 til 1896. Noen som kjenner han, hvor tok han veien. Til Amerika?

2001-08-29, 18:53
Svar #20

Utloggad Elisabeth Thorsell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 9147
 • Senast inloggad: 2017-12-17, 08:50
  • Visa profil
  • www.etgenealogy.se
Kan han ha varit född i Sköfde (nu:Skövde) i Västergötland?

2001-11-24, 21:40
Svar #21

Utloggad Wenche Spjelkavik

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 51
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Carl Bratt.
Hei Elisabeth! Ja, når jeg sjekket Carls egne opplysninger om hvor han kom fra så står det Sköfte i Skaraborgs län. Hvor søker jeg da?

2002-06-06, 23:38
Svar #22

Björn Stockman

Söker efter Ingeborg (Engelborg) Bratts anor. Hon lär vara född 1719 okänd födelseort och avled 1793 i Kristinehamn.
Hon lär ha ingått äktenskap före 1747 med bokbindare Lars Bolin f 1723 i Kristinehamn, död 1749 i Kristinehamn. 1750 vigdes hon vid bokbindaren Johan (Jonas) Hamberg f 1723.
1766 vigdes hon vid bokbindaren Jonas Stockman f 1729 i Kropp och död 1786 i Kristinehamn.
Känner någon till något om Ingeborg och hennes makars och ev. barns fortsatta liv.
MVH Björn Stockman

2002-07-21, 23:21
Svar #23

Utloggad Anders Erikols

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 58
 • Senast inloggad: 2014-07-13, 00:46
  • Visa profil
Lovisa Ulrika Bratt f 1796-12-26 ankom 1812 till Åfvanhed, Äppelbo (W) från Räms församling. Här arbetade fler Bratt med samma ursprung:
Flickan Sofia Bratt f 1799-11-13 i Tallåsen.
Pigan Stina Maja Bratt f 1792-01-15.
Pigan Kristina Jansdotter Bratt f 1789-08-28 i Liljendal.
 
Vet någon mer om dessa och om släkten Bratt i Rämmens församling?

2002-07-22, 19:07
Svar #24

Anne-Christine Nordqvist

Lovisa Ulrica Bratt f.1796, Sofia Bratt f.1799 och Stina Maja Bratt f. 1792 har jag med i min släkt. De är döttrar till Jan Bratt i hans andra äktenskap med Maria Jansdotter. Jan Bratt har 10 döttrar i två äktenskap. En av döttrarna är född 1789, men enl. mina anteckningar(som jag fått i andra hand) skall hon heta Catharina, ej Kristina. Min släkt fortsätter med en dotter i första äktenskapet så jag har inte så jättemycket information flickorna från andra äktenskapet, men jag delar gärna med mig av det jag har

2002-07-22, 19:15
Svar #25

Utloggad Kerstin Jonsson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 89
 • Senast inloggad: 2011-06-16, 09:08
  • Visa profil
Hej,
 
Jag har en Gunilla Bratt gift med Jonas Memsen 1721-07-25 i Foss. (Foss C:1 1688 - 1729 kort 2/5 sid 138)
Gunilla dör 1752-01-08 i Sjösätter, Locknevi 75 år gammal (Locknevi C:3 1729 - 1757 kort 4/4 sid 279).  
Om åldern stämmer skulle hon vara född omkring 1677.
 
Hör hon ihop med någon av ovan nämnda Bratt?
 
Tack på förhand
 
Kerstin Jonsson
 
kerstin_jonsson + @ + bredband.net

2003-05-03, 12:02
Svar #26

Kent Valdemarsson

Hej!
 
I min släktforskning har jag stött på vicekorpralen Eric Bratt f 13 feb 1804 i Västra Vingåker, Södermanland. Tacksam för hjälp.

2003-09-12, 21:50
Svar #27

Ann-Cathrin Gustafsson

Hej
 
Vet någon vilken av Brattarna som ligger begravd bredvid Märta Roman under golvet i Sunne kyrka.
Tacksam för hjälp.
Ann-Cathrin

2003-10-01, 16:06
Svar #28

Ann-Cathrin Gustafsson

Hej igen.
Jag har själv fått ett eventuellt namn på den Bratt-familj som ska ha köpt en gravplats av Märta Roman under golvet i Sunne kyrka.
Mannen i familjen var Brukspatron Jonas Bratt och han måste ha levt runt 1700 i eller runt Sunne.
Jag skulle uppskatta all information om denne Jonas och hans familj, och om han på något vis var besläktad med familjen Märta Roman.
Jag är i rakt led släkt med Märta Roman men har inte riktigt förstått detta med att hon sålde ovannämda gravplats. Så gjorde man väl endast om man var besläktad på något vis, jag har inte funnit kopplingen och hoppas nu på hjälp av er som känner till mycket om just den släkten.
MVH Ann-Cathrin

2003-10-03, 13:11
Svar #29

Utloggad Sari Wilhelmsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1147
 • Senast inloggad: 2017-03-13, 21:21
  • Visa profil
Någon som stött på en Teodor Bratt, har ett par vykort och ett brev skickat från honom i Amerika, Chicago. Vykorten är daterade 1926 från Chicago, 1928 från Denver och på brevet är årtalet oläsligt men adressen är Chicago. Breven är skickade till Gustav Nord f.1896 Långbanshyttan, Färnebo. Skulle kunna tro att dom var vänner eller kanske lumparkompisar.
 
Med vänliga hälsningar Sari

 

AnnonserFrån bokhandeln


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna