ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Maud Svensson

Sidor: [1] 2 3 ... 33
1

Min tolkning:

den 28 Januarii befants f.d. Trädgårdsmästaren, und-
er Borgholms Kongliga ladugård Adam Hassellöfs
hustru Christina Elisabeth Gympelman, 76 år gammal,
liggande wid spisen död i deras lilla sängkammare, utan
at hennes 91 års gamle man, som war sängliggande
i samma rum, kände det. Händelsen anmäl-
tes samma dag, uti memorial til [—] landshöfdinge-
Embetet, som, genom Provincial-Medicus, Doctor O:
Ch: Ekman lät besigtiga den dödas kropp.
Dennes Embets betyg i dag den 29 ejusdem hitsändt, in-
nehållande, at bemälte hustru dödt af ett med qwäf-
ning förenadt slag, utan all slags egen eller
andras handawerkan, hwarföre ock hon,
som altid fört en stilla och anständig wandel blef
ärligen begrafwen den 2 Februarii på Repplinge Kyr-
kogård, hwilket hög[—] LandshEmbetet uti Bref äfwen tillåtit.

2
Länna / SV: Vittnen vid dop 17 april 1693 i Jäder
« skrivet: 2019-03-23, 16:45 »
Testes. Mäster bengt. Trägårdzm. Hans Mörn på Stråhol-
men Befallningzm. hust. på fijholm Pärs dotter i Alm by


3

Hr Ingenieurens Svägerska i Norrlänna

4
Länna / SV: Begraven i Länna 9 maj 1721
« skrivet: 2019-03-23, 16:13 »

landtmätarens tienstgåße i Norrlänna

5
Edsbro / SV: Carl Lunqvist 1851
« skrivet: 2019-03-23, 00:18 »
Carl born Feb 17, 1851
Son of tailor (skräddare) Matts Lundquist and his wife Maria Christina Westberg, 44 years old.


The family lived in ”Wagn’s egor” (= ägor, on the property of the farm Wagn/Vagn).
Edsbro AI:10 (1845-1851) p. 202:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0047340_00221
Edsbro AI:11 (1852-1860) p. 209:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0047341_00239

6
Skogs-Tibble / SV: Läshjälp Skogs-Tible C/1 sid 183!
« skrivet: 2019-03-22, 20:54 »

Bondehustrun Greta Jansdotter
genom Barnsbörd uti Helge(-)
sta, gammal ____

deß lilla dotter af okjänd Barna
siuka

drängen Anders Anderssons lilla doter
af okjänd barnasiuka ifrån Holmbro

7
Gullered / SV: Första resan stöld
« skrivet: 2019-03-22, 18:56 »

1890 23/12 dömd af Ulricehamns R.R. för första re-
san stöld att undergå straffarbete i 4 månader
samt vara förlustig medborg. förtroende 2 år efter fri-
gifningsdagen. Frigifven från Cellfängelset i We-
nersborg d. 20 April 1891.

Vad som är antecknat mellan raderna 3 och 4 har jag inte kunnat tyda.
R.R. = rådhusrätt

8
död under en Kålryß vådelig-
=
död under en kolryss av våda (olyckshändelse)

Se kolryss:

https://www.saob.se/artikel/?unik=R_3321-0123.40eB&pz=3

9
Fridlevstad / SV: Carl Svensson född 1784 i Ry Fridlevstad
« skrivet: 2019-03-21, 23:01 »

6 Martii föddes och den 12 döptes nyligen afledne Jon A-
brahamßon(s) och Enkan Maria Persdotters i
Sällemåla dotter nom: Maria. Hölts till do-
pet af hust: Signi Bondes i Nefrajöl. Witnen
Per Jonßon i askunga, Nils Perßon i Ry,
hust: Ingri Carls i Alleboda, Pig: Elin Jons
dotter i Hinsemåla.

10
Näshulta / SV: db C:2 s 231 Eric Olofsson
« skrivet: 2019-03-21, 21:50 »
”Äntligen” (eller änteligen som det står) betyder till slut, slutligen. Ordet är bildat av ände = slut.

Förr uppfattade man inte – som vi gör i dag – att ”äntligen” står för att något länge förväntat/efterlängtat skett.


11
Njutånger / SV: Dödsruna vallon igen
« skrivet: 2019-03-21, 18:14 »

På sit 22 åhr ingek äktenskap med Nicola Fehlman. lefat med
Henne 35. åhr. Haft med Henne 5. sönner och 2. döttrar. Har arbetat wid Gysing(e)* bruk
9. åhr. Sedan i wateholmarne** 4. åhr. På Iggesunds Bruk 22. åhr. lefat stilla och ährlig–

* https://sv.wikipedia.org/wiki/Gysinge
** Bör avse Wattholma: http://www.kulturiuppland.se/wattholma1.pdf

12
Husby / SV: Vigseldatumet Die Vis Maria 1666
« skrivet: 2019-03-21, 16:54 »

Die Visitationis Mariæ = Marias besöksdag (firad till minne av Marias besök hos Johannes döparens mor Elisabet). Inföll 1666 måndagen den 2 juli.

http://dinsläkt.se/helligdager.php

13
Njutånger / SV: Dösruna Vallonförfader
« skrivet: 2019-03-20, 22:26 »

. . . klensmeden Claes Benctss:
Colling på Iggesunds Bruk, där född 1726 den 9(?) Sept: Fadr. klensmeden Benct Colling . . .
----
. . . som födt 2 söner, 1 dotter, 1 son är död. Haft god hälsa och gick til
Heregården för at bewista Husförhöret förenämnde dag, då han
derunder klockan 1/2 5 feck slag, talte allenast få ord och dog där, efter
en sachtmodig wandel, 62 år, 2 weckor och wid pass 6 dygn gammal.

14
Njutånger / SV: Dösruna Vallonförfader
« skrivet: 2019-03-20, 20:50 »

Källan? Jag behöver se texten där för att eventuellt kunna läsa den.

15
Blentarp / SV: Blentarp (M) AI:23 (1836-1837) Bild: 19 Sida: 14
« skrivet: 2019-03-20, 19:05 »

Hon finns där i nästa längd:
Sövde AI:24 (1838-1838) Bild 70 / sid 65 (AID: v112507.b70.s65)

16
Blentarp / SV: Blentarp (M) AI:23 (1836-1837) Bild: 19 Sida: 14
« skrivet: 2019-03-20, 19:02 »
Nya Tågra finns i moderförsamlingen Sövde. Men jag ser inte din Kjerstina där:
Sövde AI:23 (1837-1837) Bild 70 / sid 65 (AID: v112506.b70.s65)

17
Torsås / SV: Torsås (H) CI:2 (1714-1746) Bild 150 / sid 289
« skrivet: 2019-03-20, 15:20 »

Törnemåhla

18
An official declaration of death can be made upon request of the family when a missing person presumably is deceased. A division of an inheritance is a common reason of such requests.

19
Enligt Stenkyrka utflyttningslängd (gemensam för pastoratet) utskrevs Jacob Johannesson f. 17/3 1824 till Angered 18/4 1852.

Jacob var född 27/3 1824 i Skåpesund i annexförsamlingen Valla, son till Johannes Jonsson/Jönsson ohh Ingeborg Andersdotter.

Valla C:4 (1821-1861) Bild 24 / sid 41 (AID: v1200.b24.s41)

Familjen är lätt att följa i Valla – här några nedslag:
Valla AI:22 (1824-1825) Bild 8 / sid 3 (AID: v2416.b8.s3)
Valla AI:25 (1828-1830) Bild 10 / sid 6 (AID: v2419.b10.s6)
Valla AI:29 (1840-1846) Bild 64 / sid 119 (AID: v2423.b64.s119)
Valla AI:30 (1846-1850) Bild 95 / sid 179 (AID: v2424.b95.s179) – här får Jacob fel födelsedag; 17/3.
Valla AI:31 (1851-1855) Bild 186 / sid 179 (AID: v2425.b186.s179) – Jacob noterad utflyttad till Angered 1852.

20
Fors / SV: Svårläst vigselanteckning samt födelseuppgifter
« skrivet: 2019-03-19, 20:48 »

Augusti 18 Wigdes Fördubblings Båtsmannen Nils Berg och
Pigan Anna Olofsdoter i Solberga. Lystes 1sta gången den 3 ejusdem.

21
Petersson, von / SV: Gunilla Pettersdotter 1782
« skrivet: 2019-03-19, 20:41 »
Familjen bodde i Djursagården:
Tävelsås AI:2 (1770-1787) Bild 180 / sid 345 (AID: v19872.b180.s345)

22
Fridlevstad / SV: Fridlevstad CI:3 sid 591, 19 Mars 1755
« skrivet: 2019-03-19, 19:53 »

i Måletorp

23

Se Sundsvalls Gustav Adolf AI:4a (1824-1835) sid 133.

24
Petersson, von / SV: Gunilla Pettersdotter 1782
« skrivet: 2019-03-19, 19:30 »

Bytte patronymikon gjorde hon säkert inte, troligare är att hon av misstag skrevs som Johansdotter i någon flyttnings- eller husförhörslängd och att felet sedan följde med i senare bokföring.

25
Habo / SV: Habo AI:5 sidan 337
« skrivet: 2019-03-19, 19:20 »
Till Kölingared.

26
Var ligger platsen / SV: Sa(h)lberget
« skrivet: 2019-03-19, 08:08 »

Sala växte under 1500-talet fram som en gruvby i direkt anslutning till den för riket så viktiga silvergruvan på Sahlberget, strax utanför nuvarande Sala. Silvergruvan, en gång omnämnd och ansedd som ”Riksens förnämsta Clenodium”, är alltså själva upp­hovet till Sala stad.
(http://www.kulturarvvastmanland.se/content/utforska/ortshistoria)

27
Flo / SV: Flo B:1 s. 101bild 55
« skrivet: 2019-03-19, 08:00 »

Västra Tunhem (P) och Flo är väl närmast grannsocknar. Betydligt längre mellan Flo och Östra Tunhem (R).

Västra Tunhem 158009 

Pastoratskod: 030302 Namn: -1885 Tunhem (i Väne härad), 1885-04-17- Västra Tunhem. Indelning: medeltiden införlivat Malöga och Rånnum, 1951-01-01 indelad i två kbfd: Västra Tunhems kbfd och Vargöns kbfd, 1976-12-31 kyrkobokföringsdistrikten upplösta. Pastorat: -1961 Västra Tunhem, Gärdhem, Väne-Åsaka och Norra Björke, 1962- Västra Tunhem, Gärdhem, Väne-Åsaka, Norra Björke och Vänersnäs. Husförhörslängd: 1813-. Födelsebok: 1688-. 
(Sveriges församlingar genom tiderna)

28

Samsystern Brita Bengtsdotters ende son Lars Andersson i Giäsenne härad, en äldre stavning av Gäsene.

Samsystern Annicka Bengtsdotter i samma härad.

Se
https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%A4sene_h%C3%A4rad

29
Söderåkra / SV: Söderåkra A1:4 s. 360
« skrivet: 2019-03-18, 21:37 »
Till Överby:
Söderåkra AI:5 (1830-1837) sid 395

30

Bengt Biörn 1707–1763
Olof Biörn 1709–1780

Har du läst artikeln?

http://libris.kb.se/bib/3346957

Av bilaga till denna bouppteckning framgår att schatullmakaren Olof Biörn i Västerås varit gift med Engel Bergman som 1771 uppges död sedan ”någre år tilbaka” och inte efterlämnat några bröstarvingar:
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:221 (1771-1771) Bild 3360 / sid 321 (AID: v222815.b3360.s321)

31
Ovansjö / SV: Husförhör 1820-1825
« skrivet: 2019-03-18, 17:42 »
Församlingen är Ovansjö.

Varnad 1825
att hålla
Barnen i schola

Bättre formulerat i senare längden:

tillsagd 1825 att hålla Bar-
nen i Schola. njuter underhåll
dito 1827

32

Familjen Biörn:
Västerås Domkyrkoförsamling AIa:4 (1755-1774) Bild 114 / sid 214 (AID: v74681.b114.s214)

Lysning 17/4 1758 och vigsel utan angivet datum i maj (2/5 enl hfl):
Västerås Domkyrkoförsamling EI:1 (1741-1775) Bild 15 / sid 12 (AID: v74792.b15.s12)

Hustrun med syskon före giftet:

Västerås Domkyrkoförsamling AIa:4 (1755-1774) Bild 400 / sid 786 (AID: v74681.b400.s786)

33
Nog tog det mig något mer än åtta minuter att ta fram och sammanställa uppgifterna :) . Roade mig med detta i förrgår men avvaktade ditt besked om vad du redan kände till.

Jag använde mig av bland annat Stockholms stadsarkivs register till kyrkböcker och mantalslängder*, bouppteckningsregister (Riksarkivet/Svar) och Familysearch. Kunde snart dra tre slutsatser: att makarna antingen avlidit eller flyttat från Stockholm före 1800, att de troligen inte var födda där och att det brådskat med deras vigsel (sonen Olof).
 
I registret till Skeppsholms husförhörslängder 1770–1852 hade jag sett flera Björn/Biörn/Bjeurn som nu verkade intressanta. En av dem visade sig högst troligt vara ovannämnde sonen Olof. En annan, husdrängen Bengt Adolph noterad född 1797 i Hjälstad/Gällsta, ledde mig sedan till föräldrarna i Hjälstads dåvarande annexförsamling Sven(n)eby.

Flyttningslängder saknas i Stockholms församlingar (med något undantag) före 1805. Husförhörslängderna är oftast, till skillnad från flyttningsdito, extremt snåla med uppgifter. Mantalslängderna är i regel en bättre källa men dessvärre gallrades de av en marodör till stadsarkivarie som ansåg att de (med några undantag) inte behövde bevaras för mer än vart tionde år före 1830. (Att han satte gränsen vid just 1830 förklaras av att det var hans födelseår, enligt en nutida arkivarie.)   

* https://stadsarkivet.stockholm.se/for-slaktforskare

34

Den har du redan fått – se mitt tidigare inlägg, första stycket.

35

Familjen lämnade Stockholm kort efter dotterns födelse. Kom 1797 till Sveneby (R) via Fågelås (R). Olof Bjeurn var först inspektor på Sveneby säteri, därefter i Börstorp. Familjen utflyttad till Skövde 1800.
Sveneby AI:2 (1788-1809) Bild 10 / sid 165 (AID: v29861.b10.s165)
Sveneby AI:2 (1788-1809) Bild 30 / sid 216 (AID: v29861.b30.s216)

Barn:
Olof f. 29/9 1793, döpt 2/10 i Svea Livgardes församling (familjen var såvitt jag kunnat finna inte skriven där)
Engla Susanna f. 24/2 1795 i Maria Magdalena, död 23/8 1798 på Sveneby säteri (koppor)
Bengt Adolph f. 23/6 1797 på Sveneby säteri
Engela f. 23/11 1799 i Börstorp, Sveneby


Olof Bjeurn är i Sveneby noterad född 8/11 1762 i S:t Ilian (U). Kallad Olaus i födelseboken (gemensam för Västerås och S:t Ilian), föräldrarna schatullmakaren (möbelsnickare, finsnickare) Olof Biörn ohh Susanna Maria Unde(e)n. De hade även en son Olof Peter f. 17/7 1759, möjligen avliden före broderns födelse. I båda födelsenotiserna är familjens hemvist antecknad som ”Wästan om ån”.
Västerås Domkyrkoförsamling C:5 (1758-1771) Bild 42 / sid 38 (AID: v74776.b42.s38)
Västerås Domkyrkoförsamling C:5 (1758-1771) Bild 16 / sid 12 (AID: v74776.b16.s12)

36
Södra Ving / SV: Läshjälp
« skrivet: 2019-03-17, 14:33 »
Öndarps Sol-
date Bostad

Elin Swensdotter. Syns bättre i sonen Swens födelsenotis, född den 3 oktober 1757 (C:2 sid 25).


37
Danmark / SV: Läshjälp!
« skrivet: 2019-03-17, 13:16 »
Syst.doter
SysterSon

38
Äspö / SV: Äspö Cl:2 b.57 s.86
« skrivet: 2019-03-17, 13:11 »
. . . och deraf et halft åhr måst
ligga under fältskärare-hand. af hwilken hän-
delse han blifit föranlåten at lära . . .

Märta Frennesdotter

. . . börjades hans döds siuk-
dom med en liten wäxt eller knuta under
wänstra bröstet, och brast änteligen . . .


39
Tving / SV: Hjälp att läsa fb 1738
« skrivet: 2019-03-17, 12:32 »

Den 15 februarii (döptes) Per Andersons barn i Hilles-
torp Nomine Matis. Testes Oluf Anderson
i (hiortzberga socken?).

Mycket osäker på dopvittnets hemvist, därför inom parentes.


40
Norra Åsum / SV: RG och L?
« skrivet: 2019-03-17, 11:07 »

Det framgår inte vilken volym bilden är hämtad ur, inte heller när personen dog. För att hitta rätt volym måste man alltså ta reda på dödsåret, i Sveriges dödbok om man har den.

Det är enkelt att kopiera och lägga in Svars länk till sidan, som jag gjort ovan. Då behövs varken extra bild eller ytterligare källhänvisning.


41
Norra Åsum / SV: RG och L?
« skrivet: 2019-03-16, 21:26 »

Än en gång:
Gärna bild men ange också källan.

Norra Åsum FI:3 (1920-1948) sid 110

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00121600_00113

Norra Åsum FI:3 (1920-1948) Bild 1150 / sid 110
(AID: v251518.b1150.s110)

42
Asker / SV: Läshjälp Födelsebok Asker 1727-1782
« skrivet: 2019-03-16, 16:24 »
Om det är just den flicka du söker framgår inte av födelsenotisen. Hennes namn var Cathrina, hon föddes den 9 februari 1767 i Tofhult och hennes föräldrar var Olof Andersson och Brita Ersdotter.

Familjen finner du i Asker AI:3 (1763-1779) sid 60.


Katarina och Kerstin är inte samma namn. Karin och Kajsa är varianter av Katarina medan Kerstin och Stina härleds till Kristina. 


43
Ärla / SV: Ärla C:1 s. 80a/b. 84
« skrivet: 2019-03-16, 14:02 »

Den 20 Feb: (döptes) Nilß Olufßons Son i Stenby Johan.
Testes Johan Folkeen i Capellansgården, And(ers)
Nilßon i Hålstamyra, Erik Erikßons hustru
Anna i Blacksta, Anders Nilßons dåtter
Karin i Hålstamyra.

44
Allmänt / SV: Vad är duplett och kladd?
« skrivet: 2019-03-16, 12:12 »

Kladd: (minnes)anteckningar som gjordes i samband med födelseanmälan/dop och som senare infördes, ibland prydligare, i huvudboken.

Duplett/dubblett: bok som fördes parallellt med huvudboken och förvarades separat, för att man i händelse av brand skulle ha ett oskadat exemplar i behåll.


45
Blentarp / SV: Var är Nils?
« skrivet: 2019-03-16, 12:01 »
Ny Husman. vid Scholmäs-
ters
(?) Seminarium i Lund.

Nils Ohlsson och hustrun finns kvar i nr 17 i nästa längd:

Blentarp AI:31 (1844-1845) sid 17
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0064020_00027

46

Husförhörslängd A1:6 sid 7 som du hänvisar till är inte Rasbo utan Stavby.

Parets vigsel finns i Rasbo E:1 bild 520 sid 46. Brudens föräldrar: bonden Anders Andersson och Maja Andersdotter i Stymninge – se Rasbo AI:3  bild 680 / sid 115 (114) där moderns patronymikon är Persdotter.

Brudgummens föräldrar: Jan Larsson och Anna Hansdotter i Stavby och Ubby – se Stavby AI:3 bild 42 / sid 35.


47
Visby stadsförsamling / SV: Att hitta i Husförhör
« skrivet: 2019-03-16, 09:34 »

Hänvisningarna står för Klintroten 1:a kvarteret nr 21 resp 2:a kvarteret nr 47.
Struken för mannens del och ersatt med sidnumret 1055 – se AIIa:20 (1910-1927) sid 1055. Där finns nu även hustrun, överförd från Kl R 2:47 – se AIIa:5 (1896-1936) sid 180 rad 19.

Paret i nästa längd:
AIIa:27 (1927-1939) sid 1075

48
Jodå, det bör vara samme Petter Moberg som var borgensman och dopvittne. 

Vad vet du om makarna Bjeurs och Öhngrens ursprung?


49

Döpt Dominica Quinquagesima (fastlagssöndagen, som 1771 inföll den 10 februari)
Kierstin
Olof Erssons och hustru Karin Ersdotters
dotter i Yttermo föddes den 5te
Februari. Testes Pär Ersson, dräng Anders
Pärsson, hustru Brita Pärsdotter och Pigan
Margeta Hansdotter alla i Yttermo.


50
Allmänt / SV: Vad är duplett och kladd?
« skrivet: 2019-03-15, 21:54 »
Du har uppfattat benämningarna rätt. Originalboken brukar jag börja med men sedan också kolla kladd/dubblett där sådan finns – ibland kan man hitta en uppgift där som saknas i originalet.

Jag antar att den ”dubbla bokföringen” förklaras av oro för brand och att dubbletten förvarades i annan byggnad än originalet.


51
Norra Åsum / SV: Nils Linds grav
« skrivet: 2019-03-15, 21:21 »

När är gravbrevet daterat? Det kan finnas fler gravsatta som inte nämns i ett senare gravbrev. Kyrkogårdsförvaltningen bör kunna upplysa dig om vilka som gravsatts tidigare.

52
Torpa / SV: Anders Gabrielsson, f 1736-12-01, Sandhult - barnen
« skrivet: 2019-03-15, 17:18 »
Fadern bodde enligt dödsnotisen inhyses i Trandared Sörgård. Återfinns där med tre av barnen:
Torpa AI:6 (1782-1801) Bild 71 / sid 131 (AID: v42904.b71.s131)

53
Västra Ed / SV: Vilket år drunknade Gustaf Reinhold Karlsson?
« skrivet: 2019-03-15, 14:37 »

PS. Tumregeln är att den notering som tidsmässigt är närmast händelsen är mest tillförlitlig. I detta fall finns den i husförhörslängden.

54
Västra Ed / SV: Vilket år drunknade Gustaf Reinhold Karlsson?
« skrivet: 2019-03-15, 14:16 »

Dödsåret kan väl inte vara annat än 1858, eftersom han i Västra Ed AI:27 sid 111 är noterad för nattvardsgång detta år.

I dödsnotisen är inget dödsår antecknat, bara att han drunknade annandag jul. Notisen skrevs efter begravningen 1859 och har av allt att döma av misstag införts under fel år.


55
Björlanda / SV: Anna Maria Persdotter
« skrivet: 2019-03-15, 13:46 »

Var har du den tidigaste noteringen om henne? I vigsellängd eller i husförhörslängd?

Glöm inte att lämna tydliga källhänvisningar – det ska alltid göras (se ordningsreglerna). Då blir det lättare att hjälpa till och därmed ökar chansen att få svar.

56

Gift kvinnas barn har i alla tider hennes make per automatik bokförts som far till, även till eventuellt barn som änkan fött inom rimlig tid efter hans död. Detsamma gäller i dag. Det ställs inga frågor till gifta par om faderskapet som det görs till ogifta dito.

Beteckningen oäkta (oä) om barn till ogifta slutade användas i folkbokföringen före mitten av 1900-talet och ersattes med utomäktenskaplig (uä).


57

Även amerikaner har svårigheter med släktskapsterminologin:
https://gegbound.com/great-great-greats-question-style/

58
Jag utgår från att din farmor inte längre är i livet.

När arkivpersonal gör en sekretessprövning är det 22 kapitlets 1§ i offentlighets- och sekretesslagen som ligger till grund för beslutet att lämna ut eller sekretessbelägga begärd folkbokföringsuppgift:
”Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs”

I detta fall har man således gjort bedömningen att de utomäktenskapliga(?) och adopterade barnen eller någon närstående till dem kunde antas lida men av att du fick upplysningar om dem.

Olika arkiv gör olika bedömningar i liknande ärenden – det är väl känt och det har jag själv erfarit. Ofta räcker det med att kontakta arkivet igen, berätta närmare vem man är och varför man söker uppgifterna. Om beslutet inte ändras kan man överklaga det.

Arkiv som med hänvisning till sekretesslagen inte låter dig ta del av begärda handlingar eller delar av dem, är enligt samma lag skyldiga att informera dig om hur du överklagar deras beslut. Om du inte fått denna information kontaktar du arkivet och begär den.

Offentlighets- och sekretesslagen:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400

59
”7th great granddaughter” är detsamma som ”great great great great great great great granddaughter”.

grandchild = barnbarn
great grandchild = barnbarnsbarn
great great grandchild = barnbarns barnbarn
great great great grandchild = barnbarns barnbarns barn

Och så vidare, tills man är uppe i sju stycken ”great” och finner att din fru är Sven Nilssons barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn. Enklare uttryckt är hon ättling i nionde generationen efter Sven Nilsson.


60
Jag hoppar över standardformuleringerna och sammanfattar det väsentliga, på modern svenska:

År 1780 den 16 december förrättades på änkemannen Mårten Knutssons i Stensjö begäran bouppteckning efter hans hustru Anna Brita Svahn som avlidit den 3 oktober och efterlämnat sju barn, tre söner och fyra döttrar, alla myndiga utom yngsta dottern Vevika. Mårten Knutsson uppgav boet.

Längst ner på bouppteckningens sista sida sedvanlig försäkran om att boet blivit rätt och riktigt uppgivet, undertecknad av Mårten Knutsson, samt bouppteckningsförrättarnas underskrifter.
–––

År 1787 den 8 januari lät dannemannen Johan Mårtensson i Stensjö förrätta bouppteckning efter sin far Mårten Knutsson som avlidit den 25 oktober 1786 och efterlämnat sex barn, tre söner och tre döttrar, alla gifta och myndiga.
Johan Mårtensson uppvisade ett av fadern upprättat testamente daterat den 13 december 1783. Enligt testamentet skulle sonen (Johan Mårtensson) och hans hustru ”få gagna och behålla opåtalt af de öfrige barnen all dän lella qwarlåtenskapen som honom (Johan Knutsson) tillhörde”.
Johan Mårtensson och hans hustru (Lena Svensdotter) uppgav boet. På sista sidan betygar de med sina underskrifter att de uppvisat all kvarlåtenskap och inget undanhållit.

61
Hässle (Hessle i ortregistren)

62
Södra Sallerup / SV: Håkan
« skrivet: 2019-03-13, 22:45 »

Den 12 Febru: föddes och den 14 döptes Husmannen
Rasmus Håkanson(s) och des hust.
Bengta Hans dotters lilla Son
Håkan i från Tullstorp, frambars
till dopet af Änkan Elna Truls
dotter. wittnen Rytt. Jören
Lundal, Hus:m: Anders Trulson
Hust: Tjerstena Jöns dotter, Pigan
Hanna Rols dotter alt i från
Tullstorps by.

63
01) Ortnamn A - M / SV: En ort som heter Kropp?
« skrivet: 2019-03-13, 22:30 »

Kropp är en församling i Skåne (M).

64
Västra Vingåker / SV: V Vingåker AI:14e sid 93
« skrivet: 2019-03-13, 22:14 »

Yngligen Peter Lundroth kom från Örebro till Stockholm 1826 och inskrevs den 5 augusti i Hedvig Eleonora, hos vinskänken Anders Herenius i kv Järnlodet nr 1 och 2, vid Riddargatan.
Hedvig Eleonora BIa:4 sid 78

Lundroths och hustruns inflyttning i Jakob 14/3 1840, vigda 12/11 1839 i Norge där hustrun var född 26/8 1821:

Jakob och Johannes BIa:5 sid 2v / bild 90 (AD)

Lundroth var då källarmästare på Kastenhof:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kastenhof

65
Nordmaling / SV: Läshjälp i dödsnotiser
« skrivet: 2019-03-12, 21:41 »

. . . Danielsson i Bjerten vet man ej vist. Deras
äktenskap . . .

I sin ålderdom hade hon isyn-
nerhet hjelp och skötsel hos sonen Mårten Olßon i ovannämn-
de Bjerten.
–––

. . . blef gift 1741 och sålunda lefwat med . . .


66
Amnehärad / SV: Från Amnehärad till Stockholm 1778
« skrivet: 2019-03-12, 21:18 »

Källhänvisningar, tack! Sonens födelsenotis. När och var föddes Abraham? Vad hette hustrun?

67
Västra Vingåker / SV: V Vingåker AI:14e sid 93
« skrivet: 2019-03-12, 19:23 »

Lundroth hittas i mantalsregistren i Stockholm 1831–1845. Titlarna i kronologisk ordning: källarlärling, kypare, vinskänk, källarmästare.
Här hans mantalsuppgift för 1845 (han skrev sig ibland Per Gustaf Lundroth):

http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0032/mantalsbok/M4508010042_150dpi.pdf

Registren finns här:

https://stadsarkivet.stockholm.se/hitta-i-arkiven/i-arkiven/mantalsregister/

Vid sin utflyttning 29/5 1849 från Jakob till Örebro står han som gift, med anteckningen: Hustrun Ingeborg Marie Sörensén säges vara död i Norige.
Jakob och Johannes BIIa:6 (1840-1850) Bild 471 / sid 235 (AID: v86326.b471.s235)

68
Stora Malm / SV: Vad fick Maria Olofsdotter i Morgongåva?
« skrivet: 2019-03-12, 18:48 »
Pärßon (Pärsson)

69
Stora Malm / SV: Vad fick Maria Olofsdotter i Morgongåva?
« skrivet: 2019-03-12, 18:30 »

Morgongåfwa efter Lag

70
Hovby / SV: Carl Andersson f 9/6 1830 Härenhed
« skrivet: 2019-03-12, 17:44 »

71
Lagmansered / SV: Axel Björkman
« skrivet: 2019-03-12, 16:46 »

Dominica Sexagesima inföll 1734 den 17 februari.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sexagesima

Dominica 19 (19:e söndagen efter trefaldighetsdagen) inföll 1729 den 12 oktober.

Se http://dinsläkt.se/helligdager.php


72

Halfwa Crono Rusthållet No 43 HorsHaga af
Smålandz Cawallerie ock Majorenz Compagnie
med Mundering ock augmentz Räntor,
som effter Salig Corporalen Swans, uti samtliga
Barnens närwaro aflåtne skrifwelse
med egne ock Barnens underskrifft den 22
Septembr 1750 att effter Hans död skall det-
ta 1/2wa Rusthåld Barnen af första
giftet till arf ock delning hemfalla,
son ock dotter lijka, hwilken skrifft är wid
Lofliga HäradzRätten Intecknad den 8 Febr:
1751. Som således uptages ock Åboe Disposit-
jon jemte 1/2wa munderingen anseß till 2000.
––

Lappen på sid 392 är ett kvitto på de fattigas andel, undertecknat av Jonas Elling.
––

I övrigt förteckning och värdering av dödsboet.

73
Örby / SV: läshjälp
« skrivet: 2019-03-12, 15:58 »

Brättingstorps Lillegård
Pigan Katrina Jonasdotter
född: 1814 18/4 i Rångedala
inflyttad från: Berghem 1833 8/10
flyttar till: Thorestorp 21/10 (1842)
kristendomskunskap: försvarlig
frejd: dito (ärlig)
äktenskapsledighet: ledig
nattvardsgång: obehindrad
koppor: vaccinerad
anmärkningar: Hon har vistats
i Thorestorp hos Soldat
Kron i 2 år för-
ut, utan betyg.

Hennes oäkta son Sven
född 1836 4/7 i Örby
ej vaccinerad

74

Åhr 1762 den 7 Junii Blef uppå Wederbörande arf-
Interessenters anhållan behörigt Inventarium
hållit uti HorsHaga Rusthåll, uppå afledne Corpora-
ralen Hans Swans effterlemnade ägendom
så i fast som löst, uti de nu tillstädes warande
Barnens närwaro, ock befantz som följer.
–––

Åhr 1762 den 17 ock 18 september woro alla
Barnen hemma i HorsHaga, då dehlning
dem ock Enkan emellan skiedde, at
hon fick sin fördehl ock Tredingen af
lösöhron afdehlt ock frånskiilt, samt
Tredingen af giälden henne tillagt
at betala, ock sedan Barnens Twå
Tredindelar woro autionerade
som skiedde den 20 September Blef eij
mera öfwrigt / när Creditorerne woro betalte / än en sedel på 100
daler silvermynt, hwilken Barnen blef-
wo överens så när som 2ne
at skiänka sin Halfbror Jacob
Swan hwar ock en sin lott deraf, som syskonen
woro 10, ock Halfbrodren Herdagsmannen Jean
Fredr. Swan skiänkte sin / lella / Halfbror Jacob, utom
sin andehl i de 100 dalerna, apart Tiugo daler silvermynt,
så at den omyndiga Halfbrodren Jacob
Swan fick Contant i Banco in alles Nit-
tijo Tre daler silvermynt, som Modren Ewa arfwidz-
dotter mottog, emedan den omyndiga
än ingen förmyndare för sig fått; ock
angående 1/2wa Crono Rusthållet HorsHaga,
Blef Herrdagsman Jean Fred Swan ägare
dertill, såsom Högst biudande Syskonen
emillan, Transport Kiöpe Summan Blef
ock genast till hwar ock en betalt, såsom
wijda åtskielt boende ock wistande; så at
enligt Handels [—] 17 Cap: 4§ är beräknat 4 öre silvermynt
af Hwarje Hundrade daler silvermynt, till de fattige,
ock Betalt med 3 daler 9 [—]. Således wara Inven-
terat delat ock autionerat. Betyga un-
dertecknade. HorsHaga den 21 September
1762.
Såsom anmodad Uptecknings ock dehlingsman
                                         Carl J Lindeberg
På Sterbhusetz Wägnar   Carl G Sundling
                                       Jonas Christopherßon
                                           i Harkeryd

75

Soknemannen Olof Svenssons i Stensbo
Kära Hustru Elisabet Olofsdotter född i Gambo
1724 den 18 November nya Stilen*. Fader Soknemannen Olof
Andersson moder Lisa Bongman ländsmans dot-
ter ifrån Årla. Upfostrades hemma, lärde för-
swarligt Christendoms kunskapen, och wistades hos
föräldrarne til des hon år 1747 den 29 October
trädde i ägtenskap med sin qwarlemnade Man,
då dräng ifrån Stensbo; med hwilken hon i
Gambo bodde til år 1759, då de bägge derifrån
flyttjade til Stensbo, lefde wäl tilsammans
och hade 9 barn, 5 söner och 4 döttrar, af hwil-
ka 1 son och 3 döttrar för(e) modren afledo.
Plågades nästan hela sin lefnadstid af stark
hufwudwärk, hwilken de sednare åren än
mera tiltog. Hon var icke desto mindre en
försigtig och flitig hushållerska, som wäl fö-
restod sit hus. Saknades derföre så mycket
mera af mannen, som gått in på sitt 71sta
ålders år.             Sjuknade långfredagen
af hufwudwärk och gicht men kom sig så före
at hon derefter en gång kunde besöka Her-
rans hus. Men inföll åter i samma sjukdom
den 14 Julii då äfwen(?) känningar af Rötfeber för-
merktes. Hon wäntade och bad Gud om en nå-
dig förloßning, förlorade målet** men ej sans-
ning de sidsta dagarna, afled i stillhet klockan 8 e.m.

* https://sv.wikipedia.org/wiki/Gamla_stilen_och_nya_stilen

** talförmågan

76
Sköllersta / SV: Tydning text av Prästens notering i db.
« skrivet: 2019-03-11, 21:22 »

Ser ingen rödmarkering så här är hela stycket.

. . . Abraham Jansson i Segås. Detta
Äktenskap blef välsignadt med 3ne Döttrar
Enkan Lisa Olsdotter har bodt vid Segås
alt ifr sin Mans död och af egendomen
njutet fördel. hon hade grundelig
Christendomskunskap med mycken
hog (håg) för Guds ords betraktande. förde
oklanderlig vandel och vördsamt
brukadt Nåde Medlen, sist dagen
för sin död. Hade [—-] god helsa.
Sänglades 8 dagar för sin död,
som inföll den 29 febr. klockan 1/2 11 fm.
                                       nära 77 (år)

77
Matteus / SV: Inflyttning 1915 men vad händer sedan?
« skrivet: 2019-03-11, 14:02 »
Dottern Ida Elisabeth Jansson utskrevs från Matteus till Ringarum/Valdemarsvik 19/11 1917:
Matteus BIIc:2 sid 67
Ringarum BI:7 sid 27
Valdemarsvik AIIa:2 sid 444

Elin Amanda Jansson flyttade till rote 1 i Gamla stan utan flyttbetyg från Matteus församling. Rotemannen förde henne till ’bilagan’ som obefintlig 1922 och i Matteus fördes hon till obefintlighetsboken 1923.

Jag ser ingen notering i rotemansarkivet (på nätet) om att hon skulle ha gift sig. Däremot finns anteckningen: ”Återfinnes ej i Matteus som Gift eller Anhöra Enl Medd.1945-12-12”. Enligt Sveriges dödbok var hon ogift vid sin död.

Det går inte att följa en person som är obefintlig, av det enkla skälet att hen saknas i folkbokföringen. Dödsnotisen kan nog skingra dimman. Av allt att döma blev hon inte dödförklarad utan dog verkligen 21/10 1949 – kanske utomlands.

78
… och när jag söker i AD på Centralfängelset Långholmen hittar jag bara en länk till ett fotoarkiv för år som inte är aktuella  :-\ Hur hittar jag till AIa:10??

Se Centralfängelset Långholmens kyrkoarkiv.

79
Hitkom den
29 Mars 1867
för stöld
1a resan dömd
till 1 år och 3 månaders
straffarbete samt
6 års förlust af
medborgerligt förtroende*
enligt Svartlösa
Häradsrätts utslag
den 17 Maji
1867.


Frigiven 29/5 1868.


Straffet avtjänades på Stockholms läns- och straffängelse.

* Sitt svenska medborgarskap förlorade han inte men sitt ”medborgerliga förtroende”, vilket innebar att han under sex år – räknat från den dag straffarbetet var avtjänat – saknade rösträtt, inte fick vittna inför domstol, inte inneha offentlig tjänst eller arbeta inom något annat yrke som krävde god frejd.


80
Näringsliv / SV: Bengt Gabriel Melin
« skrivet: 2019-03-10, 23:21 »
Se bouppteckningen:
Örebro rådhusrätt och magistrat F2:28 (1853-1856) Bild 326 / sid 322 (AID: v150439.b326.s322)

81
Nedkomstorten var Tuna men Karl Axel Emanuel döptes i Misterhult, där föräldrarna var skrivna:
Misterhult CI:14 (1895-1900) Bild 87 / sid 79 (AID: v174467.b87.s79)

82
Matteus / SV: Inflyttning 1915 men vad händer sedan?
« skrivet: 2019-03-10, 18:50 »
Av både rotemansarkivet och Matteus BI:23 sid 204 framgår att hon var obefintlig från 1922/1923 och död 21/10 1949.

Kontakta Stockholms stadsarkiv för upplysning om vad som är antecknat om henne i Matteus dödbok, nr 454 år 1949.


83

Se Centralfängelset Långholmens kyrkoarkiv AIa:10 (1869-1872) Bild: 1220 Sida: 9.

84
Stora Hornsberg och Hornsbergs Sockerbruk i kv Mälaren.

Peter Simonsson f. 1821 med hustru Anna Charlotta f. 1831 och son Carl Wilhelm f. 1858 (dottern ej noterad) finns under sockerbruket:

Kungsholm AIa:59 (1863-1863) Bild 113 / sid 219 (AID: v87528.b113.s219)

Hustrun död i kolera 30/8 1866:
Kungsholm FI:7 (1862-1868) Bild 110 / sid 107 (AID: v87664.b110.s107)

Peter Simonssons mantalsuppgifter, 1860:
http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0032/mantalsbok/M6016011112_150dpi.pdf
Och 1870:
http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0032/mantalsbok/M7007011023_150dpi.pdf

Dottern lämnades, som jag antar att du vet, till Allmänna barnhuset:
http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0809/Barnhuspdf2008/02_08666.pdf

Lysning och vigsel 1859 – här finns födelseuppgifter:
Maria Magdalena EI:6 (1855-1859) Bild 289 / sid 54 (AID: v88265.b289.s55)

86
Andrarum / SV: Text i död-begravningsbok
« skrivet: 2019-03-09, 16:35 »
Om du inte redan sett det:

Den 26 november 1710
Siähleringdes Klockan 12 för Sahlig Wälborne
Herr Lave Beck.


Storkyrkoförsamlingen LIa1:74 sid 452
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056691_00085

87
Andrarum / SV: Text i död-begravningsbok
« skrivet: 2019-03-08, 21:14 »

Om Lave Beck föll offer för pesten under sin eventuella vistelse i Stockholm år 1710 lär han skyndsamt ha begravts där.

88
Andrarum / SV: Text i död-begravningsbok
« skrivet: 2019-03-07, 14:12 »

Fredagen den 18 augusti 1711
blef begrafvum och Jordt kastedt
uppå Salig Vällbårne Hr Jochum Beck.
Dito Salig frue Else Frihs.
Dito Salig Vällbårne Hr Jacob Beck.
Dito Salig Jungfrue Else Beck. hvilke
länge hade varitt bijsatte uti Kyrckjan.

89
Övriga släkter - S / SV: Skilltz
« skrivet: 2019-03-06, 02:00 »

Vilken tid rör det sig om?

Stavningen Skilltz bör liksom Skiltz vara en svensk variant av det tyska namnet Schiltz, som förekom i Stockholm på 1700-talet.


90
Dimbo / SV: Dimbo (R) C:5 (1810-1860) Bild: 41 Sida: 77
« skrivet: 2019-03-05, 16:21 »
Av senare husförhörslängder framgår att Ljungkullen var ett annat namn på Heden.

Familjen finns under Heden i Dimbo AI:9 (1829-1834) sid 21. Flyttade 1833 till Enkegården i annexförsamlingen Ottravad, se samma längd sid 215.


91
Östergötland / SV: Läshjälp S:t Laurenti
« skrivet: 2019-03-05, 15:42 »

Handlanden M. Magnusson
Hustru Jenny Ringström

Attest öfversänd till Norr-
köping d. 12/3 80

92
Okänd församling i Stockholm / SV: Per Wilhelm Friis
« skrivet: 2019-03-05, 14:57 »

Dödsnotisen 19 mars 1826:
Storkyrkoförsamlingen FIa:5 (1820-1834) sid 159

Bosatt vid Köpmangatan, kv Cepheus nr 18 (i Gamla stan):
Storkyrkoförsamlingen AI:22 (1825-1826) sid 123

Bouppteckningen:
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:444 (1826-1826) sid 718

93

Föräldrarna vigda 17/6 1804:
Maria Magdalena EI:4 (1775-1809) Bild 161 / sid 313 (AID: v88263.b161.s313)

Timmergesällen Carl Bergdahl, 44, med hustru, 39, i mantalslängd 1810 Maria inre, kv Harhuvudet nr 226 och 227 vid Lilla Skinnarviksgatan:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057148_00152

Carl Johan intogs på barnhuset 10/10 1819 ”att wårdas under modrens vistande på Maria försörjningshus. Modren död den 12 Nowember 1819.” Fadern död sedan tidigare.

Allmänna barnhuset D2CA:6 (1816-1819) Bild 920 (AID: v749482.b920)
Maria Magdalena FI:5 (1804-1828) Bild 229 (AID: v88304.b229), nr 445

94
Fadern avliden timmerman, enligt Allmänna barnhuset i Stockholm:
http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0809/Barnhuspdf2008/05_07265.pdf

Carl Johans födelsenotis (nr 158):
Maria Magdalena CIa:11 (1801-1818) Bild 240 (AID: v88232.b240)

95
Tösse / SV: Tössbo häradsrätt (1791-1796) F11:12 sid 123
« skrivet: 2019-03-04, 14:41 »
Någon fast egendom nämns inte i denna bouppteckning.
Rubriken under inledningen lyder:

Lös Egendomb
Kopar ock jernsaker


96
Arbrå / SV: Snickargesällen Anders Andersson
« skrivet: 2019-03-04, 01:03 »

Snickaren Anders Berg flyttar till 72 i 1sta deln – se alltså AI:6a sid 72.

97
Hällstad / SV: Christina Gustafsson f Larsdotter
« skrivet: 2019-03-04, 00:43 »
Som alltid gäller det att följa personen bakåt i tiden. Mycket kan ha blivit felnoterat i flyttnings- och husförhörslängder. Exempelvis (som i detta fall) förnamnet, och då söker man förgäves om man går direkt till födelseboken.

Christina Larsdotter hittas mycket riktigt i Rångedala utflyttningslängd (B:2 AD-bild 13, nr 91 och 92) där hon tillsammans med Andreas Hansson – som var hennes farbror – och dennes hustru är utskriven till Ving 1837. Men de flyttade inte från Rångedala utan från annexförsamlingen Varnum (AI:11 sid 135).

Där är Christina Larsdotter noterad född 2/7 1820 i Murum. I  närmast föregående längd (Varnum AI:10 sid 7) är hon inskriven som flickan Catrina Larsdotter, förnamnet sedan struket och ersatt med Christina. Samma födelseuppgifter. Hon ska ha inflyttat från Hällstad 1834.

Hittas som Cathrina Larsdotter i Hällstads utflyttningslängd (B:2 AD-bild 26, nr 32), utskriven 1834 från Skålarps Övregård till Varnum. Denna gård finner man i annexförsamlingen Murum (AI:7 sid 121). Där finns hon med föräldrarna Lars Hansson och Johanna Nilsdotter samt syskon. Och där står att hon är född i Härna, liksom föräldrarna.

Cathrina född 2/7 1820 i Björnsgården, Härna (C:3 sid 46).
Familjen i Björnsgården: Härna AI:3 sid 115.

Cathrinas far Lars Hansson föddes 11/11 1785 i Tåbol, Härna. Hans bror Andreas Hansson var född 4/7 1778, samma ställe. Brödernas föräldrar var Hans Jeansson/Johansson och Kersti Larsdotter – se familjen i Härna AI:1 sid 44.

98
Hammerdal / SV: Dop vid 13 års ålder?
« skrivet: 2019-03-03, 19:37 »

Gärna bild, men ange alltid även källan så att man kan slå upp sidan.

Nu blir namntydningen osäker:
Joh:s Frank
vice pastor
Ytterhogdal

Avis från pastorsämbetet Överhogdal 16/4(?) -28

Om pojken ville konfirmeras (i Svenska kyrkan) måste han döpas först.

99

Född 21 september 1759 i Hals
Pehr Ersons dotter Anna, Mod. hust: Brita Mats(?)
dotter. testes Pehr Pehrson i yttry dräng Pehr
Pehrson i hals, Lars Jöns hust Bengta Jons/Jans
ibm, Pigan Brita Pehr dotter i hals.

Modern 24 år.

100

Valstad (R)

101
09 - Fader okänd / SV: tolka bouppteckning efter modern
« skrivet: 2019-03-03, 13:44 »

Där står att den avlidna hade sonen före äktenskapet (”som hon före dätta äktenskap ägt”). Skrivningen talar tydligt emot att maken skulle vara far till honom. 

102
Lundell / SV: Lundell
« skrivet: 2019-03-03, 13:00 »

I bouppteckningen 1/5 1878 efter J E Lundell upptas stugubyggnad, vedlider, källare, fähus och bod till ett sammanlagt värde av 450 kronor. Stugan låg på Prästgårdens ägor.
Torstuna häradsrätt FII:38 (1875-1878) sid 397

Namnet Lundkulla verkar ha tillkommit 1871. Oklart för mig om det rörde sig om ett nybygge eller om man övertog stugan efter Lundells svärföräldrar, som familjen bodde hos till svärfaderns död 1870.
Vittinge AI:13 (1861-1870) sid 4
Vittinge AI:14 (1871-1880) sid 106

103
Stockholm / SV: Läs-hjälp
« skrivet: 2019-03-03, 00:48 »

Aprill 14: Christnade Hr Örnberg Hökarens
Erick Gieting och des Hustrus Barn Olof Justinus                       
Fadd:
Handelsm: Petter Höck. dito Jonas Ryhberg
Hr Jacob Lamb. Hr Nicolas Biörn;
Madame Lamb, Madme Stolpe och
Jungf: Märta Gieting.

Syskon till Olof Justinus:
Nils döpt 7/6 1713 i Riddarholmen. Modern Susanne Hartwick.
Susanna döpt 29/5 1715 i Riddarholmen.

104
Ekshärad / SV: Läshjälp Britta Ingmarsdotter
« skrivet: 2019-03-03, 00:10 »

Begravd 15 december 1751
Hustru Britta Ingemarsdotter i Näs: född den 2 Januarii 1706 uti Öst. Tönnet; föräld: Ingemar
Torbiörßon och h: Ingeborg Nilsdotter; Warit gift med sin nu efterlemnade Man Halvard Larßon i Näs uti 13 åhr
och födt 3 Barn, alla flickor; legat siuk alt sedan 8 dagar för(e) sidstlidne Jacobsmäßodag, först af håll och styng, sedan af en [--
—] Swulst på högra sidan i Ryggen; dödde den 7 Decemb:, 44 åhr, 11 Månader och 4 dagar gammal.

105
Stockholm / SV: Läs-hjälp
« skrivet: 2019-03-02, 23:49 »
Ge mig bara barnets namn + födelsemånad och datum. Eller ange vilken notis i ordning uppifrån på vänster eller höger sida.

106
Stockholm / SV: Läs-hjälp
« skrivet: 2019-03-02, 23:35 »
Det är tio dopnotiser på uppslaget. Jag antar att du är intresserad av en av dem – vilken? (Jag kunde inte öppna den länkade filen.)

107
Stockholm / SV: Läs-hjälp
« skrivet: 2019-03-02, 23:26 »

Hela uppslaget? ;)

108
Undenäs / SV: Undenäs (R) AI:1 (1782-1799) Bild 77 / sid 132
« skrivet: 2019-03-02, 23:22 »
Trößlingstorp

109
Gamla handstilar / SV: Dödsorsak
« skrivet: 2019-03-02, 23:06 »

Originalboken hos Riksarkivet/Svar eller Arkiv Digital är att föredra framför Ancestrys oläsliga SCB-utdrag. Riksarkivet/Svar är gratis.

Dödsorsaken var vitium organicum cordis = organiskt hjärtfel.
Torestorp C:4 bild 217 / sid 61
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00101791_00217

Dödsorsaker anges inte i Sveriges dödbok.

110
Jakob (och Johannes) / SV: digitaliserat register
« skrivet: 2019-03-02, 22:48 »
Jakob och Johannes BIa:5 (1840-1850) sid 222 + 1 sida.
Endast hustrun och barnen finns på sid 222v, inflyttade i Jakob 10/10 1848, adress 6 Packartorgsgatan. Noterat: ”Mannen, som har särskildt betyg, är ännu quar i Själevad”.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0054621_00463

Mannen inskrevs först 16/7 1849, samma längd sid 252+1.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0054621_00523

Packartorgsgatan 6 var adressen till fastigheten nr 3 i kv Pumpstocken i Jakob. Packartorget heter numera Norrmalmstorg.

111
26) Allmänt / SV: Dödsorsak
« skrivet: 2019-03-02, 21:59 »
Akut dubbelsidig lunginflammation + något kroniskt i högra lungan/lungsäcken samt tuberkulos i båda lungorna.

112
Båraryd / SV: Dödsorsak Båraryd
« skrivet: 2019-03-02, 21:45 »

PS. Namnet var Jöns Jönsson. Död 29 augusti, begravd 12 september.

113
Båraryd / SV: Dödsorsak Båraryd
« skrivet: 2019-03-02, 21:41 »
död af Upkastning och mag-fång

magfång = häftiga buksmärtor, eventuellt tarmvred


114
Maria Magdalena / SV: Vart hittar jag Hornstullsgatan nr 21
« skrivet: 2019-03-02, 20:08 »
Hornstullsgatan 21 var adressen till fastighet nr 5 i kv Drakenberg. Där hittar du familjen, dock med fel namn (Törnström), i Maria Magdalena AIa:85 (1861-1862) sid 389.

Se även inflyttningslängden, Maria Magdalena BI:27 (1859-1859) Bild 122 (AD), inflyttade 12/12, nr 35 under bokstaven T. Där finns hänvisningar till dopboken. Noterat att hustrun avled 3/2 1871 och att änklingen med sonen Gustaf Oscar Julius avflyttat 16/9 1873. Till Katarina, enligt Maria Magdalena BIIa:12 (1873-1874) Bild 119 (AD), nr 10 under T.

Här finns register m m – så gott som oumbärliga vid forskning i Stockholm:
https://stadsarkivet.stockholm.se/for-slaktforskare

115
Östra Eneby / SV: Carolina Fredrika
« skrivet: 2019-03-02, 18:40 »

Hon finns i stugan Gropen i Norrköpings Östra Eneby AI:12 (1827-1834) sid 217. Antecknad som fosterdotter Fredrika Carolina Eriksdotter. Struken utan hänvisning.

116
Tving / SV: Vad heter Nils föräldrar?
« skrivet: 2019-03-02, 18:28 »
Född 11, döpt 15 maj 1772
Gumme Nilßons barn i Allna-
ry Nomine Nils Test: Ola Månßons
hustru Ellßa i allnary
båtsman Swen Glader på
Måstad Spångabacke


117
Lundell / SV: Lundell
« skrivet: 2019-03-02, 14:15 »
Första gången Jan/Johan Erik Ersson antecknas med släktnamnet Lundell är i Holms inflyttningslängd 24/10 1846, då han som nygift kom från Vittinge tillsammans med hustrun Anna Cajsa/Catharina Ersdotter, vigda 18/10 samma år i Vittinge.

Vigseln: Vittinge EI:1 sid 52
Inflyttning: Holm B:1 Bild 5 (AD) nr 26
Paret med son: Holm AI:7 sid 246

Det var inte ovanligt att man i samband med giftermål lade ett släktnamn till sitt patronymikon. Varför man valde ett visst namn är inte alltid möjligt att ens gissa sig till. Då kan det bara antas att man hört namnet och tyckte om det. Före 1901 kunde man utan att ansöka någonstans ”ta” vilket namn som helst (med undantag för adliga namn) – det fanns inget namnskydd.

118
Hällestad / SV: Hällestad Erik Andersson född 1776 men var?
« skrivet: 2019-03-02, 03:15 »
Eric Andersson var systerson till Anders Perssons hustru Ingeborg Persdotter.

Eric föddes i Dimperö(ö), son till Anders Persson f. 5/2 1722 i Lyrsbo ohh Chi(e)rstin Persdotter f. 30/8 1750 i Högsfall. Modern var dotter till Per Håkansson ohh Chirstin Andersdotter, och syster till Ingeborg f. ”den 29 och 30 Sept emellan” 1747 i Högsfall.   

Eric med föräldrar och syskon i Dimperö (familjen dubbelt noterad på sidan):

Hällestad AI:4 (0-9999) Bild 26 / sid 38 (AID: v26073.b26.s39)

119
Språk, ord och namn / SV: Wackande vad betyder det?
« skrivet: 2019-03-01, 19:26 »

Och där finns det saknade verbet – det står:

. . . blifwa blinder, om han icke acktar sig för blåst
etc.


120

År 1777 den 15 Aprill blef på begäran Boupteckning, wär-
dering och delning hållen af under tecknade, på then qwar-
låtenskap, Ryttaren Lars Erstedt, för No 8 Tjust Compagnie
efter sig lemnat, hwilken med döden afled den 2a Aprill
detta år; Närwarande Morbrodern Matths Månsson*, så-
som Laglig Förmyndare för Sönerne Johan och Anders
som äro af förra giftet, Farbrodern Jan Jansson från Fröslun-
da, at bewaka, Sönerne Olof och Lars, som äro med senare
giftet. Enkan Stina Olofs dotter upgaf egendommen på följan-
de sätt, nemligen


* förordnad förmyndare Matths Matthsson i Änge-Sund, enligt undertecknandet (sid 813).

121
Falck / Falk / SV: Samuel August Falk 1812
« skrivet: 2019-03-01, 13:46 »
Dottern Christina utfl. 1827 20/10.
Pigan Anna Stina Andersdotter tjenar hos fru Lothigius.
Pigans dotter Anna Maria vistas hos Moderföräldrarne.


122
Språk, ord och namn / SV: Wackande vad betyder det?
« skrivet: 2019-02-28, 16:06 »

Var finner man noteringen?

123
Berg / SV: Läshjälp, Jonas Hultman klockare & organist
« skrivet: 2019-02-28, 00:56 »

Där står hans födelsemånad: Julii

124
Malingsbo / SV: Wik i närheten av Malingsbo?
« skrivet: 2019-02-28, 00:52 »
Bör vara Vik i Söderbärke.

Sidorna 27–93 i Söderbärke AI:8c (1775-1785).


125
Sköllersta / SV: född var
« skrivet: 2019-02-28, 00:25 »

Fadern var ryttaren Pär Bruse i Kallsta (Kalsta).

126
Berg / SV: Läshjälp, Jonas Hultman klockare & organist
« skrivet: 2019-02-28, 00:06 »

Ingen ort – det står död.

127
Swedish language / SV: Help with translation from travel card
« skrivet: 2019-02-28, 00:00 »

At the bottom of the front is a certificate written in Danish by Gertrud's employer in Kongens Lyngby (about 10 kilometers north of Copenhagen). She had worked for him from new year to October 1784 and behaved well. Signed Oct 6, 1784 by Johan [—].

I think that the text on the back, signed Oct 9, 1786, is in Danish too and I cannot interpret much of it. I can read Gladsaxe, a municipality near Kongens Lyngby. However, there is another place/parish Gladsax in Skåne (Kristianstads län/county), Sweden.

128
Holmsund / SV: Marta f Karlsson karl Agust Kriström
« skrivet: 2019-02-27, 17:10 »
Du tycks ha rört till det.

Karl August Karlsson f. 15/8 1878 i Umeå landsförsamling, död 26/2 1958 i Holmsund. Gift 17/5 1903 med Kajsa Charlotta Persson f. 16/9 1882 i Umeå landsförsamling, död 17/10 1935 i Holmsund.

Paret hade en dotter Marta Charlotta Karlsson f. 8/9 1916 i Washington, USA. Gift 10/6 1938 med John Harald Kriström f. 6/6 1907 i Holmsund. Makarna skilda 21/4 1953.


Holmsund AIIa:1 (1918-1938) Bild 1240 / sid 114 (AID: v212730.b1240.s114)
Sveriges befolkning 1940, 1950, 1960
Sveriges dödbok

129
Lidingö / SV: läshjälp om dödsorsak
« skrivet: 2019-02-26, 23:00 »
Ömpyema pleuræ
sin. Pericarditis
purulenta.


Varansamling i vänstra lungsäcken.
Varig inflammation i hjärtsäcken.

130
Danderyd / SV: dödsorsak
« skrivet: 2019-02-26, 22:30 »

Du får ställa frågan till Stockholms stadsarkiv som – efter sekretessprövning – kan ge sig svaret.

https://stadsarkivet.stockholm.se/hitta-i-arkiven/handledningar-och-tips/vagar-till-arkiven/sekretess/

131
Rödeby / SV: Läshjälp i en födelsebok
« skrivet: 2019-02-26, 14:39 »

Nej, Bengta i Stubbelycke var inte modern utan en släkting eller god vän/granne som fått det mycket hedrande uppdraget att bära barnet till dopet.

Modern var inte ens närvarande – hon fick inte besöka kyrkan förrän vid kyrkotagningen.

132
Jämjö / SV: Jämjö (K) CI:3 (1741-1770) Bild 81
« skrivet: 2019-02-26, 14:04 »

PS. 18 november var begravningsdagen. Dödsdagen ej angiven.

133
Jämjö / SV: Jämjö (K) CI:3 (1741-1770) Bild 81
« skrivet: 2019-02-26, 14:01 »

134
Rödeby / SV: Läshjälp i en födelsebok
« skrivet: 2019-02-26, 13:53 »

Pär döptes Dom: 19 P.T. = Dominica 19 post Trinitatis = 19:e söndagen efter Trefaldighetsdagen. Denna söndag inföll 1743 den 9 oktober. Födelsedagen är inte antecknad, ej heller modern.

Hustru Bengta Pärs i Stubbelycke bar honom
(till dopet). Vittnen: Swen Olufßon i Börkegården och Åke Pärßon i Lillö, Hustrun Bengta Ingels i Börkegården, Pigan Ingiär Olufz dotter i Gräggemåhla.

I högermarginalen noterat att modern kyrkotogs annandag jul. 

135
Norra Solberga / SV: Fb C:1 1635-1729 sid. 22
« skrivet: 2019-02-26, 12:42 »

Håkan från Snarebo. Barnets namn: Gertud.

136
Njurunda / SV: Jonas Lindström 1802
« skrivet: 2019-02-25, 23:29 »

olyckshändelse
slagen af Träd i Magin (= magen)


137
Söderala / SV: Inflyttad 1880?
« skrivet: 2019-02-25, 23:06 »
Mor och barn utskrevs 8/7 1903 till Boston:
Piteå stadsförsamling AIIa:1 (1900-1912) Bild 230 / sid 7 (AID: v138710.b230.s7)

138
Torsås / SV: Torsås (H) F1:2 s. 323
« skrivet: 2019-02-25, 22:29 »

begifven på fylleri

139
Kungsholm / SV: Carl Johan Mellqvist
« skrivet: 2019-02-25, 21:57 »
Till Reparebansgatan 33.

Du följer honom lättast i rotemansarkivet där han har 8 poster  1884–1903.

http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/Rotemannen2012/Search.aspx

140
Jämjö / SV: Jämjö (K) FI:4 (1910-1935) Bild 280 / sid 24
« skrivet: 2019-02-24, 21:24 »

Leuchæmia (leukemi)

141
dessa skola
1812 mantals
skrifvas i
Svanvik


Se Västra Vingåker AI:6a (1805-1813) sid 381.

142
Hedvig Eleonora / SV: Var finns sonen
« skrivet: 2019-02-24, 18:46 »

Se Nyköpings Sankt Nicolai AIb:20 (1876-1880) sid 435.

Inflyttad från Tunaberg 1880.

Det är möjligt att han endast ”på pappret” (flyttningsbetyget) följde med modern till Stockholm.

143
Örby / SV: Läshjälp ortsnamn
« skrivet: 2019-02-24, 18:21 »

Wist

Två socknar Vist, varav en i P-län.

144
Östergötland / SV: läshjälp
« skrivet: 2019-02-24, 18:07 »
Aflidna Lars Forswall och
Catharina i werme-
land

Sadelmak. Ges.
Anders Berg-
grens Enka från
Stenby Sochn i
Östergöthland.
Död af ålder-
doms bräcklighet.


145
Börje / SV: Läshjälp dödsorsak
« skrivet: 2019-02-24, 16:56 »

af Colique eller Magflen

Flen kan ha flera betydelser – se SAOB:
https://www.saob.se/artikel/?unik=F_0663-0277.d4HG&pz=3

3) stämmer bra med magflen.

146
Bjurum (f d Mårby) / SV: Bjurum B:3 bild 8
« skrivet: 2019-02-24, 14:10 »

Han var född 1854, alltså 28 år, och det står Ingenieur (ingenjör) efter namnet.

Se Bjurum AI:8 (1881-1891) sid 65.

Kolla Göteborgs domkyrkoförsamling till att börja med.


147
Börje / SV: Läshjälp dödsorsak
« skrivet: 2019-02-24, 13:46 »
Filen är tom när jag öppnar den. När dog Erik?

148
Tving / SV: Tving C:2 sid 401 den 29 Juni 1738
« skrivet: 2019-02-24, 12:49 »

Stångsm(åla)

149
Horn / SV: Gustaf Carlsson 1831-12-26
« skrivet: 2019-02-24, 12:40 »

?

Det är hans föräldrar du fått uppgifter om.

150
Njurunda / SV: Jonas Svedlund 1767
« skrivet: 2019-02-24, 10:20 »
. . . i Svala, i skepps brott på norr-
[—] under resan till Stockholm

151
Hagby / SV: Läshjälp!
« skrivet: 2019-02-24, 08:44 »
Angifven Barnfa-
der drengen Jan Pers-
son i Filke.


152
03 - Hur hittar jag... / SV: tappat tråden
« skrivet: 2019-02-24, 08:24 »
Vänligen ange källan till dina uppgifter.

153
Dalby / SV: Inflyttad 1839
« skrivet: 2019-02-24, 08:17 »
Några nedslag – du kan söka vidare via registren till husförhörslängderna.

Malmö Sankt Petri AIa:21 (1841-1845) Bild 111 / sid 108 (AID: v103825.b111.s108)

Malmö Sankt Petri AIa:25 (1858-1861) Bild 183 / sid 179 (AID: v103829.b183.s179)

Malmö Sankt Petri AIa:37 (1859-1862) Bild 31 / sid 27 (AID: v103841.b31.s27)

154
Norra Åsum / SV: Vilket år dog Jöns Jönsson?
« skrivet: 2019-02-24, 07:19 »

Ingen skilsmässa, som sagt, men dom om hemskillnad mellan makarna enligt häradsrättens beslut 25/9 1930. Det framgår av bouppteckningen, daterad 26/1 1932, efter yllefabriksarbetaren Jöns Jönsson som avlidit 11/12 1931 å socknens ålderdomshem.
Gärds och Albo domsaga FII:41 sid 47

155
Horn / SV: Gustaf Carlsson 1831-12-26
« skrivet: 2019-02-24, 06:32 »
Gustaf Carlsson kom från Horn till Södra Vi 1853. Här i Nybygget på Södra Vi nr 5 ägor, änkling, omgift:
Södra Vi AI:20 (1868-1875) sid 106

Via Horns utflyttningslängd lätt funnen i husförhörslängd. Dräng i Greby 1851–1853, dräng i Stora Flarka Norrgård 18XX–1851:
Horn AI:2 (1851-1856) sidorna 114 och 88

Gustaf Carlsson från Cathrineholm f. 19/12 1831 (eventuellt korrekt födelsedag) konfirmerad 9/7 1848
(Horn DI:2 sid 86).

I backstugan Cathrineholm på Flarka Mellangårds ägor bodde Carl Gustaf Jonsson f. 8/9 1807 i Horn med ny hustru (vigda 13/6 1850), sonen från tidigare giftet Carl Johan f. 1829, nya hustruns oä dotter samt de gemensamma barnen.
Horn AI:2 (1851-1856) sid 86
Horn AI:3 (1856-1861) sid 118
Horn AI:4 (1862-1866) sid 109
Horn AI:6 (1872-1876) sid 119

Carl Gustaf Jonsson död 7/4 1875 (Horn C:7 sid 302).
I bouppteckningen 19/4 1875 nämns hans barn i föregående giftet: ”Sönerna Carl Johan Carlsson i Carlsberg å Mjöla egor och Gustaf Carlsson i Nybygget Södrawi Socken, myndiga och närvarande.

Kinda häradsrätt FIIIa:108 sid 597

Hustru Stina Persdotter från Cathrineholm död 2/6 1849
(Horn C:1 sid 193) kan på goda grunder antas vara modern till Carl Johan och Gustaf Carlsson. Har inte funnit bouppteckning efter henne.   


PS. En uppmaning till dig, Monica, och andra som ber om hjälp: Gör det inte onödigt besvärligt att hjälpa till – lämna källhänvisningar!
Se ordningsreglerna:

https://forum.genealogi.se/index.php?topic=135752.0

156
Norra Åsum / SV: Vilket år dog Jöns Jönsson?
« skrivet: 2019-02-24, 01:26 »
Man hittar familjen i Norra Åsum via sonen Karls födelsenotis 1904 (CI:10 sid 139) där det finns hänvisning till sid 565 i församlingsboken:
Norra Åsum AIIa:5 (1904-1908) sid 565

Sedan kan man följa familjen vidare:
Norra Åsum AIIa:10 (1909-1918) sid 849
Norra Åsum AIIa:9 (1909-1918) sid 563
Norra Åsum AIIa:13 (1919-1947) sid 317 – Jöns Jönsson noterad död 11/12 1931, ingen skilsmässa.

Dödsnotisen:
Norra Åsum FI:3 sid 48


157
Källna / SV: Källna, Tyre ell Tijre, vad heter barnet.
« skrivet: 2019-02-23, 17:07 »

Ser ut att vara två bokstäver – ij – men ska nog ändå vara y – jämför med Liungby. Stavningen har hur som helst ingen betydelse här. Namnet var Tyre, det vill säga den skånska (danska) formen av Tyra. Ett fornnordiskt namn som är bildat av gudanamnet Tyr. Kan även vara en kortform av danska namnet Thyrvi, enligt http://historiska.se/nomina.

158
Karlskrona tyska / SV: Hjälp att läsa och hitta familjen
« skrivet: 2019-02-22, 01:44 »
Selig Tract:(?) Kemphs wittwes Söhnlein
ist geboren den 10de now: [—] Vormittags
um 8 uhr
=
Salig traktör(?) Kemphs änkas lille son föddes den 10 november (1787) klockan 8 på förmiddagen

Därefter framgår att gossen döptes den 13 samma månad och kallades Sven Niclas. Sen följer dopvittnena.
Karlskrona tyska församling CI:2 sid 409


I dödboken 1787 finner man en kammarskrivare Sv: Nich: Känff som dog von zärender Krankheit, vilket jag antar ska vara av tärande sjukdom (von zehrender Krankheit), den 4 oktober kl 1 på middagen och begravdes på kyrkogården den 7 samma månad, 27 1/2 år gammal.
Karlskrona tyska församling F:1 sid 93


Kammarskrivare var titeln på lägsta gradens tjänstemän i en del ämbetsverk som Tullverket, Riksgäldskontoret och Överståthållarämbetet (Wikipedia).Tänkbart att han hade trakterandet som bisyssla, om jag nu läst rätt.

159

Hänvisningen under dotterns namn – P. 67 – står för S:t Per, gård 67.

Se Linköpings domkyrkoförsamling AI:49 (1856-1860) Bild 246 / sid 485 (AID: v25618.b246.s485)

160
Läshjälp / SV: Födelsebok
« skrivet: 2019-02-21, 13:40 »

Bildfilen är tom, och det finns flera Anders på uppslaget. När föddes Anders som du är intresserad av?

161
Falck / Falk / SV: Samuel August Falk 1812
« skrivet: 2019-02-21, 12:50 »

En flyttningsattest; ett prästbetyg som behövdes för att skriva sig på annan ort, söka arbete etc. Eftersom det skickades till Falk är det bara han som vet vad som hände med det.

Vad vet du om hustruns senare öden? Fick hon skilsmässa och gifte om sig?


162
Gryta / SV: Anders Pettersson från Gryta 1797
« skrivet: 2019-02-21, 01:41 »

Möjligt att det är rätt Anders, men det kan inte tas för givet.

 Modern Stina Andersdotter flyttade med Anders och en dotter till Bäckstugan på Gryta gårds ägor, gifte om sig och flyttade med Anders till maken Per Jansson i Säby. Modern död där 19/8 1807 och Anders flyttade till mostern i torpet Bunken. Står där som fosterson Anders Persson. Återkom dit efter en flytt till Fröjeslunda. Noterad med korrekt födelsedag 30/9 1797. Saknas i torpet i nästa längd.
Gryta AI:5 (1794-1800) sid 131
Gryta AI:6 (1801-1807) sidorna 138, 95 och 39
Gryta AI:7 (1808-1814) sid 27

Enligt Ramsta AI:3 (1819-1838) sid 89 inflyttade Anders Pettersson 1829 från Mariefred. Saknas dock i inflyttningslängden.

Vigselnotisen (6/12 1829) ger inga ledtrådar:
Balingsta EI:1 bild 24 (AD)

Det krävs alltså forskning som fyller glappet mellan 1814 och 1829 för att kontrollera om Anders Persson i Gryta och Anders Pettersson i Ramsta är en och samma person.

163
Lerbo / SV: Tydningshjälp av födelsenotis.
« skrivet: 2019-02-21, 01:05 »

23 Maji föddes Pähr Jönßons och Hustru Brijta Hansdot-
ters dotter i Bröttiebohl, och i dopet den 27 kal-
lades Stina. Witnen: Drängen Pähr Olofßon i
Ökna och drängen Jöns Jönßon Ibidem; Hustru Brijta Jöns-
dotter i Kiärbowijken Wadsbro Socken, och Pigan Catha-
rina Larsdotter i Holmen [—] Socken.

164
Falck / Falk / SV: Samuel August Falk 1812
« skrivet: 2019-02-20, 22:22 »

rymde från hustru och barn i Januari
1840. skref i Jan. 43 efter attest och fick
sådan han förtjänte. begärde ytterliga-
re och erhöll attest d. 20/2 1853.

165
Barkåkra / SV: Barkåkra födelse och dop 1766
« skrivet: 2019-02-20, 14:28 »
i Wantinge

166
Starby / SV: Starby födelse och dop 1778
« skrivet: 2019-02-20, 14:23 »
Tyder namnet Assers(son).

167
Örtofta / SV: Hjälp med flyttattest
« skrivet: 2019-02-20, 14:16 »

Drängen Per Matsson, 35 år gammal, barn-
född uti Söderhveddinge. Kom för 6 år sedan
ifrån Keflinge hit till Församlingen, och flyt-
tade redan wid Påsktiden i år til Benstorp*.
Honom lämnas nu det betyg, at han här fördt
en oförargelig wandel, tilbörligen nytjat sine
salighets medel, och begick sednast Herrans Nattward
uti Augusti månad. De 5 Parterna af lilla Catechesen
läser han någorlunda utantil och äfwen något af
then större Cathechesen. För wetterlig ägtenskaps han-
del härstädes är han fri, attesterar Stora Harrie
den 6 October 1799.
                                      Otto Billberg
* Benstorp i Örtofta

168
Södra Åsum / SV: vem och varifrån?
« skrivet: 2019-02-20, 13:40 »

Påhl Mårtenssons och Hannas son hette Swen.

169
Födelseåret var 1874.

Via folkräkningen 1880 finner man familjen i Solna:
Solna AIa:19b sid 177

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00044694_00019

170
Allmänt / SV: Anders Johansson Backman (var född)
« skrivet: 2019-02-19, 17:44 »

Troligen den Anders som föddes i annexförsamlingen Skälvum 31/3 1806, föräldrarna Johannes Månsson och Stina Svensdotter.
Skälvum C:1 sid 46

I Västergötland angavs ofta moderförsamlingen som födelseort även för dem som var födda i någon av annexförsamlingarna.

171
Stavnäs / SV: Vart flyttade de?
« skrivet: 2019-02-19, 17:29 »
Hänvisning till sid 472 men där finns bara brodern:
Stavnäs AI:16a sid 472

172
Floda, C:3 / SV: Floda Födda 1754-1774 sidan 3
« skrivet: 2019-02-19, 16:01 »

Hägerbostugan

 Se Floda AI:1 (1749-1758) sid 166

173
14 - Juridiska spörsmål / SV: Dödad i Hinneryd 1855
« skrivet: 2019-02-19, 15:53 »
Källan (ska alltid anges):
Hinneryd AI:11 (1851-1856) sid 33

174
Nödinge / SV: Var finns kyrklig information om giftermålet?
« skrivet: 2019-02-19, 12:52 »
Denna lysnings- och vigselnotis hittar man ännu inte på nätet, på grund av den 70-åriga sekretessen.

Lysning uttogs i den församling där kvinnan var skriven, i detta fall troligen Fässberg (där hon var skriven 1950) eller Göteborgs Karl Johan (där makarna var skrivna från åtminstone 1952). Oavsett var vigseln sedan ägde rum finns anteckning om den i samma lysnings- och vigselbok.

Kontakta landsarkivet i Göteborg för kopia.

175
Augerum / SV: Läshjälp född 1771-05-03
« skrivet: 2019-02-19, 11:40 »

Dottern hette Ingiär och föräldrarna var Pär Jönsson ohh Karin i Biurabygget.

176
Gustafs / SV: Gustafs Backa (W) AI:9a (1786-1796) Sida: 110
« skrivet: 2019-02-19, 09:40 »

Det finns rullor över vargeringsmännen i Krigsarkivet. Se utförlig info om soldatforskning här (vargering på sid 12):
http://webbutik.riksarkivet.se/shop/25093/files/PDF/Sl%C3%A4ktforskarna_och_Krigsarkivet.pdf

177
Huvud- / SV: Huvudyra
« skrivet: 2019-02-18, 23:36 »
Huvudyra, enligt SAOB:
Tillstånd(et) att vara yr i huvudet; yrsel; svindel; förryckthet, galenskap.


178
Torsås / SV: Tyda dödsorsak
« skrivet: 2019-02-18, 22:48 »
Hos Riksarkivet/Svar har du gratis tillgång till originalkällorna, som i de flesta fall ger mer upplysningar än SCB-utdragen.

https://sok.riksarkivet.se/digitala-forskarsalen

179
Gustafs / SV: Gustafs Backa (W) AI:9a (1786-1796) Sida: 110
« skrivet: 2019-02-18, 22:36 »
När odaterade anteckningar gjordes kan förvisso diskuteras. Har du i någon källa funnit att Jan Hansson vid sin död i Finland var något annat än vargeringssoldat?

180
Gustafs / SV: Gustafs Backa (W) AI:9a (1786-1796) Sida: 110
« skrivet: 2019-02-18, 22:15 »

död wargering
i finnland


Om vargeringssoldater:

http://www.hhogman.se/indelningsverket-reservsoldater.htm

181
Torsås / SV: Tyda dödsorsak
« skrivet: 2019-02-18, 21:46 »

Ancestrys bild (av SCB-utdraget ur dödboken) återger en avskrift av originalboken och är inte tillförlitligt läsbar.

Vad hette personen och när dog han/hon? Med dessa uppgifter kan dödboken i original kontrolleras hos Riksarkivet/Svar och/eller Arkiv Digital, så att du får ett korrekt besked om den angivna dödsorsaken.

182
10 - Moder okänd / Okända föräldrar / SV: Mormor
« skrivet: 2019-02-18, 19:38 »
När barnaföderskan ville vara okänd uppgav barnmorskan sin egen adress när hon anmälde barnets födelse – så även i detta fall: barnmorskan Augusta Helena Larsson f. Strömberg bodde 1885–1894 i fastigheten Oxen större 3, Regeringsgatan 46 i Jakob (rotemansarkivet).

Moderns civilstånd – ogift – samt ålder – 29 år – är alltså all information som lämnas om henne i dotterns födelsenotis.

En okänd privatperson betalade 400 kronor 1888 för att Allmänna barnhuset skulle överta ansvaret för Anna Viktoria. Vem som betalade bokfördes aldrig, men det kan ändå vara av intresse för dig att se hennes intagningshandlingar – kontakta Stockholms stadsarkiv som förvarar Allmänna barnhusets arkiv.

I rotemansarkivet (särskild folkbokföring för Stockholms stad 1878–1926) finner man Anna Viktoria i 9 poster. De visar att hon befann sig i minst två fosterhem i Stockholm redan 1886–1887, hos familjerna Caesar resp Olsen/Olsén. I en post är hon registrerad med namnet Olsen (vilket inte behöver betyda att hon var släkt med fosterfamiljen).
Se http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/Rotemannen2012/Search.aspx
Sök endast på födelsedatum 18860312 och kön. Markera förnamnet på någon av raderna och klicka på ”Samma individ” – då får du upp alla posterna.

183
Stora Malm / SV: Texttydning
« skrivet: 2019-02-18, 09:02 »

Marasmus = höggradig kraftnedsättning, utmärgling

Marasmus senilis (som det kanske rör sig om här) = ålderdomsavtyning


184
Stora Malm / SV: Råstock
« skrivet: 2019-02-17, 23:35 »

Se Stora Malm AI:18b (1836-1840) Bild 42 / sid 37 (AID: v61479.b42.s37).

185
Arkiv Digital har sid 58 (i Örebro Nikolai AI:25e) men det är ett tomt uppslag.

186
Se Hässelby AIIa:3 (1907-1919) Bild 700 / sid 415 (AID: v85965.b700.s415).

187
Fågelås, Norra och Södra / SV: Anna Maria vart tog du vägen
« skrivet: 2019-02-17, 17:48 »

Hon flyttade till Dimbo. Syns tydligare i utflyttningslängden:
Norra Fågelås B:3 (1826-1852) Bild 156 / sid 315 (AID: v55983.b156.s315), nr 47

188
Burseryd / SV: Läshjälp Burseryd 1750
« skrivet: 2019-02-17, 17:12 »

Swenßon (Svensson)

189
Det föddes en Carl Jacob den 6 september 1797 på barnbördshuset Pro Patria i Stockholm, döpt där samma dag. Modern okänd.
Notisen finns i Adolf Fredrik CIb:1 (1755-1798) Bild 396 (AD).

Flyttningslängder saknas i de flesta fall före 1805. Därefter kan man söka in- och utflyttade i de flesta Stockholmsförsamlingarna i registren till kyrkböckerna:
http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/Databas/aldre-kyrkbocker/Sok

En annan sökväg är mantalsregistren:
https://stadsarkivet.stockholm.se/hitta-i-arkiven/i-arkiven/mantalsregister/


190
Linköping / SV: Linköpings Slottshäkte 1817
« skrivet: 2019-02-17, 16:03 »
Noteringen i Risinge AI:9 (1816-1819) sid 171 ”+  /10 1817. i Linköpings Slotts häkte” bör betyda att hon dog där, i oktober 1817. Dottern flyttad till ”annat ställe” samma år.

191
Ervalla / SV: Läshjälp
« skrivet: 2019-02-17, 13:48 »

Hofstad är äldre stavning av Hovsta (T).

193
Länktips / SV: Församlingsböcker mm från 1900-talet
« skrivet: 2019-02-16, 22:22 »
Alla svenska församlingars kyrkoarkiv är digitaliserade av både Riksarkivet och Arkiv Digital från och med de äldsta bevarade böckerna fram till (i närheten av) den 70-åriga sekretessgränsen.

Du skriver: ”Alla församlingar verkar dock inte gå att söka på”. Det kan bara betyda att du inte förstått hur man söker. Om jag förstått dig rätt har du inte abonnemang hos Arkiv Digital utan söker i Riksarkivet/Digitala forskarsalen.

Sökning där kan förvisso vara lite knepig, eftersom man i vissa fall måste ange hela församlingsnamnet, korrekt stavat, med genitiv-s  + ’kyrkoarkiv’. Denna knepighet undviker du genom att använda *-tecknet.

Klicka sedan på församlingsnamnet. Skrolla därefter upp lite på sidan och öppna rullistan ”Serie” till höger. Där hittar du husförhörslängder, församlingsböcker, ministerialböcker med mera.

Du frågar hur du finner uppgifter för 1909 i en församlingsbok som omfattar åren 1901–1916. Svaret är att du inte gör det. Det vill säga: år 1909 är inte bokfört på specifika sidor. Men du följer ju en person/familj och finner då anteckningar om flyttningar inom/utom församlingen som upplyser om var personen/familjen befann sig just 1909.


194
Östra Torsås / SV: Läshjälp önskas
« skrivet: 2019-02-16, 21:17 »

Östra Torsås C:3 sid 130 är en vänstersida, där översta barnet är fött i mars. På högersidan (sid 131) finns barn födda i maj–augusti.

195
Torp / SV: Vad dömdes han för?
« skrivet: 2019-02-16, 20:44 »
Alls inte lättläst men jag tror att det står snatteri. Troligt även med tanke på att straffet inte blev värre än böter.

196
000 - Hur finner jag adressen? / SV: Margreteberg
« skrivet: 2019-02-16, 20:18 »

Den församlingsboken är ännu inte digitaliserad, eftersom den omfattar åren 1938–1951 och alltså sträcker sig några år över den 70-åriga sekretessgränsen.

Sveriges befolkning 1940:
Karl Arne Valdemar Jansson
Född 1916-10-23 Täby Stockholms län
Gift man
Kymlinge Övre Margreteborg Spånga
Samma hushåll:
Karl Arne Valdemar Jansson
1916-10-23
Emma Linnéa Jansson
1917-04-28

Emma Linnéa Jansson f Larsson
Född 1917-04-28 Rätan Jämtlands län
Gift kvinna
Kymlinge Övre Margreteborg Spånga

197
Frändefors / SV: Frändefors AI:6 p 64
« skrivet: 2019-02-16, 19:41 »
För inflyttningen anges Attest nummer 6.

Familjen utflyttad till WGöthland (Västergötland), attest till Lekåsa (R) den 18 maj 1819.


198
Lau / SV: När (I) CI:1 (1688-1727) Bild: 1200 Sida: 229
« skrivet: 2019-02-16, 19:33 »
Namnen bör väl vara Jacob Botelsson och Cattrina Botelsdotter.

199
Snöstorp / SV: Snöstorp CI:2 (1750-1791), sid 231
« skrivet: 2019-02-16, 19:10 »

Theodora Albertina
Född den 29, döpt den 31 juli 1784
Madame Anna Halldins dotter i Olufstorp, Mansfaddrar:
Hegderidaren Herr Bengt Bergström, Crono-
ländsmannen Herr Lundgreen, Qvinnofaddrar: Madame
Anna Anders dotter i Olufstorp, Fru Ingeborg
Gadd, Mademoiselle Lisa Linderoth, Mademoiselle
Lundgreen i Snöstorp.

200
Linneryd / SV: Linneryd (G) BI:2 (1785-1837) Bild 8 / sid 9
« skrivet: 2019-02-16, 18:53 »
Räfwegården

Hittas i senare ortregister som Fryggestorps Rävagård – tydligen ett annat namn på Fryggestorps Norrgård.

Maria Nilsdotter hittar du där – se Linneryd AI:7 (1785-1788) Bild 93 / sid 173 (AID: v18782.b93.s173).


201
Bräkne-Hoby / SV: Läshjälp Pärs födelse 1770
« skrivet: 2019-02-15, 14:23 »

202

Är inte närmare bevandrad i den blekingska geografin. Tydde namnet som Tiurlö men efter förnyad titt ändrar jag nog till Turlö. Kanske var l:et tänkt som ett k, fast det inte liknar ett.

203

Den 26 Nov: begrofs Unga Bonden Per Nelsson
ifrån Diurtorp som den 20 föregående drunknade
emellan Tiurlö (Tiurkö?) och Listerby. Han (var) 25 åhr gammal


204
Korsberga / SV: Korsberga
« skrivet: 2019-02-15, 00:17 »
Min teori är densamma i dag som 2013, baserad på vad man kan utläsa av källorna.

Fadern lämnade familjen i Stenstorp i januari 1880 och drog till Stockholm. Modern tog i november samma år ut flyttningsbetyg till Stockholm för hela familjen utom äldste sonen. På sin väg till huvudstaden passerade hon Korsberga och lämnade kvar de två barnen där hos den ena eller andra av fostermödrarna, säkert under löfte att hämta dem snarast möjligt. Till Stockholm kom aldrig dessa barn annat än på flyttningsbetyget.

I Stockholm väntade en svår tillvaro, makarna återförenades aldrig eller gick snart skilda vägar. Båda kom i nya förhållanden, fick nya barn (se rotemansarkivet). De båda barnen som lämnats i Korsberga blev det inte möjlighet att hämta; modern lät utskriva dem dit redan 1881.

Enligt Korsberga husförhörslängder befann sig förädrarna på okänd ort. Familjen som barnen lämnats hos fann det förmodligen svårt att ta hand om båda och lämnade det ena till hustruns syster.

En teori, som sagt, men en högst tänkbar. Vid denna tid fanns inga barnavårdsnämnder och inte heller någon annan kommunal eller statlig myndighet som ansvarade för fosterhemsplaceringar när barnen var födda/skrivna i annan socken. Barnens väl och ve var avhängigt av enskilda personers välvilja.

De båda syskonen som hamnade i Korsberga hade av allt att döma tur efter att föräldrarna övergivit dem. De fick växa upp i vad som förefaller ha varit goda fosterhem.   

205
Gävle (Heliga Trefaldighet) / SV: Pråmskeppare Engström
« skrivet: 2019-02-14, 23:16 »
I Gävle Heliga Trefaldighet AIIaa:8 (1896-1920) sid 2925 finns för familjen hänvisning till Folio 1407 nya boken.

Det vill säga till Gävle Heliga Trefaldighet AIIaa:21 (1916–1951) sid 1407. Då boken innehåller uppgifter till och med 1951 omfattas den av den 70-åriga sekretessen och är därför ännu inte digitaliserad. Du kan få utdrag/kopia av för dig intressanta sidor genom att kontakta landsarkivet i Härnösand.


206
Söderåkra / SV: Läshjälp Söderåkra AI/10 sid. 253
« skrivet: 2019-02-14, 22:33 »

Vid närmare eftertanke: W står nog för Wärnplikt.

207
Att ”bruka nådemedlen” betyder att motta nattvarden; brödet (oblaten) och vinet. Om man brutit mot någon kyrklig (och profan) lag fick man inte gå till nattvarden innan man för präst och i vissa fall även inför församlingen i kyrkan bekänt och ångrat sin synd, och därefter fått absolution (förlåtelse).

Petronella hade, enligt din tolkning av texten, ”med nådemedlen(s) bruk förenat ett opålitligt uppförande”. Det tyder, enligt min mening, inte nödvändigtvis på att hon begått något egentligt brott men att hennes uppförande föranlett prästen att ifrågasätta hennes rena och ärliga sinnelag vid mottagandet av nattvarden.

Om du vill ha ett säkrare svar får du leta upp texten så att vi kan läsa den i sin helhet.

208
Söderåkra / SV: Läshjälp Söderåkra AI/10 sid. 253
« skrivet: 2019-02-14, 21:46 »
Kalmar Sjömanshus 93. Inskriven W.
Har ingen aning om vad 'W' står för här.

209
Hackvad / SV: Hackvad A1/1 Bild 210
« skrivet: 2019-02-14, 21:38 »
Mycket troligt Kvistbro, eftersom det står att han kom fr. Qvisbro 88. Om han också var född där framgår inte av vare sig AI:1 eller AI:2. Eric Nilsson var ett mycket vanligt namn.

210
Helsingborgs landsförsamling / SV: Mera Nils Nilsson
« skrivet: 2019-02-14, 19:21 »

Svar finns under din tidigare fråga.

211
Helsingborgs landsförsamling / SV: Nils Nilsson
« skrivet: 2019-02-14, 19:18 »
Ser att du nu ändrat i din ursprungliga fråga.

Familjen fördes till Supplementet p. 19 – se Helsingborgs landsförsamling AI:16 (1881-1885) Bild 32 / sid 19 (AID: v107009.b32.s19).

Därifrån utflyttad till 14 Herkules 1882 – se Helsingborgs stadsförsamling (Maria) AI:74 (1880-1884) Bild 89 / sid 44 (AID: v107169.b89.s44).


212
Vänersborg / SV: Alma Maria Eriksson f Sandqvist f 2410 1873
« skrivet: 2019-02-14, 12:08 »

Du undrade om hon var änka eller frånskild. I kolumnen till höger om hennes namn står Änka (Kristianstad AIIa:17 sid 78).

Se även utflyttning 16/10 1915 Vänersborg BI:2 sid 107, där hon är noterad änka med 2 barn. Hänvisning till sid 958 i församlingsboken, som inte är digitaliserad.


213
Torsås / SV: Torsås(H) A1:17 s.163
« skrivet: 2019-02-13, 20:47 »
Hossmo

Se födelsenotis i Hossmo C:2 (1754-1860) sid 209.


214
Helsingborgs landsförsamling / SV: Nils Nilsson
« skrivet: 2019-02-13, 20:35 »
Familjen inflyttad från Allerum 8/11 1880.

Johanna Nilsdotter står som fosterdotter och hon var ej konfirmerad.


215
Vänersborg / SV: Alma Maria Eriksson f Sandqvist f 2410 1873
« skrivet: 2019-02-13, 20:25 »

Hon var änka enligt församlingsboken du hänvisar till (Kristianstad AIIa:17 sid 78).

216
Gagnef / SV: Hans Nilsson
« skrivet: 2019-02-13, 20:07 »

Var har du Hans Nilsson senast i husförhörslängd – volym och sida?

217
Östra Torsås / SV: Bouppteckning 1860 - Signild Jonsdotter
« skrivet: 2019-02-13, 20:05 »

Se Östra Torsås AI:12 (1856-1860) sid 18.

218
03 - Hur hittar jag... / SV: Barnhusbarn
« skrivet: 2019-02-13, 15:55 »

Claes Alfred Johansson död 24/5 1874, lungtuberkulos:
Göta livgardes församling F:1 Bild 23 (AD)

Hustrun och dottern finns i rotemansarkivet från 1878. Hustrun död 23/3 1907 i Klara.
http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/Rotemannen2012/Search.aspx

219
03 - Hur hittar jag... / SV: Barnhusbarn
« skrivet: 2019-02-13, 14:23 »
Fadern, nr 100 Claes Alfred Johansson, i inflyttningslängden/rekrytrullan 1863:
Göta livgardes församling BI:2 sid 132

I husförhörslängden:
Göta livgardes församling AIa:6 (1861-1870) sidorna 193 och 314 (hustrun Anna Mathilda Gille och dottern Ebon Mathilda Amalia)

220
03 - Hur hittar jag... / SV: Barnhusbarn
« skrivet: 2019-02-13, 14:10 »

Födelsenotisen i Allmänna BB:s födelse- och dopbok:
Allmänna barnbördshusets kyrkoarkiv CI:4 (1860-1865) Bild 180 (AID: v82979.b180)

Allmänna barnhusets rulla över remitterade barn:
Allmänna barnhuset D2L:4 (1865-1868) Bild 310 / sid 26 (AID: v749775.b310.s26)

Av den senare framgår att Johanna Amalia intogs på remiss från Poliskammaren på grund av att modern var sjuk och vårdades på Allmänna försörjningsinrättningen. Här finns även notering om flickans far.

221
Floda / SV: Anna Eriksdotter död 1751
« skrivet: 2019-02-13, 01:18 »

Maji 6 (död) 9 (begravd)
Eric Jonssons Enkia Syrholn Anna Ersdotter, född
uti Kyrkio byen 1660 af ährlige föräldrar, fadren Eric
Mårtensson, modren Britha Cornelii dotter, döpt och
Xsteligen upfostrad, underwist i sina Xstendoms stycken.
1684 gifte hon sig första gången med drengen Pehr Larsson
ifrån Borås(?), lefdt med honom uti sex åhr, och under den
tiden fådt med honom 2 sönner & 1 dotter, af hwilka dottren
lefwer ännu. Sedan hon i fyra åhr warit Enkia gif-
te hon sig andra gången med sin för detta afledne man
drengen Eric Jonsson i Syrholn, med hwilken hon lefde
uti 49 åhr, fick med honom 4 sönner & 5 döttrar af hwil-
ka en son och 3 döttrar lefa. Enkia har hon warit
i 8 åhr och sig bägge gångerna som en rätt Enka skikadt.
Wähl förstådt sin Xstendom och låtit sig den angelägen
wara, älskat guds ord, besökt herrans huus, brukadt
sina salighets medel, och elliest fördt en ährbar wan-
del. Warit stedse af en god hälsa, tils sidstledne
wåhrtiden, då hon blef litet siuk af bröst & hufd-
wärk, så at hon der af då och då legadt til sängs, lades
aldeles til sängs den 3 Maji dog den 9* dito: ætas** __ 91.

* dog den 6 maj enligt anteckningen i vänstermarginalen.
** ætas = ålder; levnadsår

222
Allmänt / SV: Sökhjälp/Riksarkivet
« skrivet: 2019-02-12, 23:49 »

De så kallade folkräkningarna består av de utdrag ur husförhörslängderna/församlingsböckerna som gjordes vart tionde år och skickades till Statistiska Centralbyrån (SCB). Utdragen (avskrifterna) visar i detta fall hur hushållen såg ut 31/12 1910.

223
Släktnamn / SV: Efternamn för oäkta barn
« skrivet: 2019-02-12, 22:59 »

Det var inte ovanligt att barn fick styvfaders efternamn. Och nog användes barns patronymikon (fadersnamn) eller efternamn även förr, men i husförhörslängderna antecknades de vanligen med bara förnamn så länge de bodde kvar i föräldrahemmet. Adoption blev inte möjlig i Sverige förrän 1917.   

224

Det bör stå för unge Anders Gefvert – det finns ju en mäster med samma namn lite högre upp på sidan.

225
Tuna / SV: Söker fadern till Birger Paulinus Hjortin......
« skrivet: 2019-02-11, 18:15 »

Födelsebok finns i dödboken. :) Se Tuna F:1 (1877-1894) sid 244.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0014232_00258

226
Naverstad / SV: Naverstad C:1 p.212
« skrivet: 2019-02-11, 18:04 »

på Gröd-hog (Gröthog, i Naverstad)

227
Yrken / SV: Bildhuggare vid ett regemente?
« skrivet: 2019-02-11, 17:26 »
Då jag inte vet vad du redan känner till om familjen i Stockholm redovisar jag vad jag funnit:

Mantalslängd 1800 (uppgift lämnad i november 1799) Kungsholmen sid 183 – där finns i kv Blekholmen Södra nr 111 bildhuggaren Jonas Norberg, 35, med hustru, 38 (Begge utfattiga och sjuka), sönerna Eric och Petter, 6 resp 4, och dottern Carin, 8.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057146_00192
 
Familjen är 1799 antecknad under ovannämnda fastighet (som låg på södra sidan av Gamla Kungsholmsbrogatan) i Kungsholm AIa:7 sid 251, men finns inte där 1798 och 1800.

Har (som väntat) inte funnit bouppteckning men heller inte fattigbevis för någon av makarna.

Har nu sett att alla tre barnen inskrevs på Allmänna barnhuset redan i augusti 1800, och att fadern bör ha avlidit senast i januari 1802 – se notering vid Anna Catharina Norberg i D2A:16 (1802-1802) AD-bild 380. Av någon anledning är bara Erik och Petter Norberg nämnda i intagningshandlingarna i E5A:15 (1800-1800) AD-bilderna 1670–1700, nr 51 och 52. Där finns bland annat ett långt brev från den utblottade och sjuklige änklingen Jonas Nordberg(sic!) där han beskriver sitt elände och vädjar om att sönerna ska omhändertas – hjärtskärande läsning. Brevet är odaterat men skrevs någon gång april–augusti 1800.
Har du hittat separata intagningshandlingar för Anna Catharina?

228
Yrken / SV: Bildhuggare vid ett regemente?
« skrivet: 2019-02-10, 21:53 »
Barnen intogs på Allmänna barnhuset 1805 resp 1806 – det antar jag att du känner till. Fadern avliden senast 1806 men inte i Klara, enligt registret.

229
Bärfendal / SV: Bärfendal
« skrivet: 2019-02-10, 21:30 »

Japp, det g:et var en luring :)

230
Yrken / SV: Bildhuggare vid ett regemente?
« skrivet: 2019-02-10, 21:13 »

Av vigselnotisen 18/9 1791 framgår att ingen av dem var skriven i Svea livgardes församling – han hade betyg från Klara, hon från Fellingsbro. Det var bråttom med vigseln; dottern Anna Catharina föddes 6/10.

Två söner föddes i Klara:
Eric f. 22/8 1793
Peter f. 3/3 1795
(CIb:6 sidorna 228 och 256)

Hustrun Catharina Hedberg död 20/4 1800, bröstfeber (Klara FIa:5 sid 159).

231
Färila / SV: Varifrån kom Gustaf Baggström?
« skrivet: 2019-02-10, 19:21 »

Vintrosa 188007 
Pastoratskod: 041004 Namn: -1921 även Vinteråsa, 1921-04-29 av KMt fastställt Vintrosa. Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län. Pastorat: -1961 Vintrosa och Tysslinge, 1962- Vintrosa, Tysslinge och Gräve. Husförhörslängd: 1727-. Födelsebok: 1686-. 

(Sveriges församlingar genom tiderna)

232
Färila / SV: Varifrån kom Gustaf Baggström?
« skrivet: 2019-02-10, 19:09 »
1756 den 4 Aug. fick Bokhållaren Herr Gustaf
Baggström samt hans hustru Sara
Elisabet Berg wacker attest til Of-
wanåker, at han är född i wärmland
och wintråsa den 18 Aug. 1717, och hon i
Hellefors den 2 Juli 1721. Gifta den 26 Sept.
1745. Dottren Anna Christina född den 9 Juli
1746, Son Johannes den 16 Januarii 1751, och
Sonen Gustav den 8 febr. 1752.

233
Torsås / SV: Torsås(H) A1:12 s. 21
« skrivet: 2019-02-10, 18:12 »
Xstianopel (Kristianopel i Blekinge)

234
Bärfendal / SV: Bärfendal
« skrivet: 2019-02-10, 17:36 »

Jag ser bara ett barn Anna på uppslaget, och hennes far hette Samuel.

Flickan i den femte notisen (som inleds med ”Dito”) på vänstersidan var dotter till en Mårten – men hennes namn var Olena.


235
Gillberga / SV: Gillberga C1:1 Födelsebok
« skrivet: 2019-02-10, 14:51 »

Se diskussion om släktnamnet Moffat:
https://forum.genealogi.se/index.php?topic=72744.0

236
Gillberga / SV: Gillberga C1:1 Födelsebok
« skrivet: 2019-02-10, 14:08 »

Det är ett namn: Mofat.

237

Valdemar har informerats via e-post.

238
Ystads Sankta Maria / SV: Ystad St Maria C:1 1677-1711 sid 109
« skrivet: 2019-02-08, 22:17 »

Vänligen kontrollera källhänvisningen.

239
Husby-Rekarne / SV: Husby-Rekarne födelsebok 1757
« skrivet: 2019-02-08, 21:37 »

Född 21, döpt 24 februari 1757
Anders
i Näs
Föräldrar:
Johan Anderson
Anna Pährsdr
Vittnen:
Anders Ehrßon i Ohnsätter och
Stenqwista, Bengt Olofßon
i Räffla, hust. Brita Pährs-
dotter i Mörby Soldatetorp, pig.
Ingeborg Andersdr i Näs.

240
Bräkne-Hoby / SV: Läshjälp Födelse Sven Pehrsson
« skrivet: 2019-02-08, 01:23 »

Född 22, döpt 25 september 1793
Swen
Fadren Bonden
Pehr Carlsson
i Biörkery Mod:
hustru Cissa Johns
dr 26 år gammal

Vittnen:
Hustru Botil Pehr Olssons
i st: silpinge, och Bonden
Pehr Olsson ibm, Bonden
John Svensson i Va: Ry
och hustrun

241
Annelöv / SV: Annelöv CI:1 (1682-1736) s 159
« skrivet: 2019-02-08, 00:18 »

Ingen dödsorsak angiven. Inte heller dödsdagen.

Den 10 Aprilis begrofs Corporalen Peder Knudson af Annelöf uthi
Annelöfs Kyrchio gård öster up til Kloche stapeln des ålder wahr 59 åhr


I högermarginalen står hans namn: Peer Knudson

242
Västanfors / SV: Varifrån kommer Erik Ersson f 1673?
« skrivet: 2019-02-08, 00:06 »
Västanfors Simla – tidig stavning Symbla, senare Semla.

243
Frillesås / SV: Frillesås-AI-1-1750-1800-Bild-301-sid-592
« skrivet: 2019-02-07, 16:51 »
Enligt min tolkning flyttade Anders till Stråwalla.

244
Uppsala (domkyrkoförsamling) / SV: Läshjälp Dödbok 1786
« skrivet: 2019-02-07, 16:34 »
Ja, i kvarteret Svalan nr 3 i Svartbäcksroten – se kvartersregistret i början av Uppsala domkyrkoförsamling AIa:2 (1749-1779).

245
Hammar / SV: husförhörsböcker före 1791
« skrivet: 2019-02-07, 13:22 »
Det finns ingen tidigare husförhörslängd bevarad än den som har volymbeteckningen AI:1.
Det finns en prydlig och lättläst kommunionlängd 1785-1801:
Hammar DII:1

246
Hammerdal / SV: Födelse Magdalena?
« skrivet: 2019-02-07, 02:19 »
Vid vigseln 7/11 1790 är Magdalena Johansdotter antecknad som bondedotter i Fyrås (Hammerdal C:2 sid 262).

Se Hammerdal AI:3 (1755-1787) sid 65. Där finns en Magdalena Johansdotter f. 1766 med föräldrar och syskon. Familjen noterad inflyttad 1768 och inte heller syskonen hittas i Hammerdals C:1.


247
Hammerdal / SV: Födelse Magdalena?
« skrivet: 2019-02-07, 00:18 »

Född 27 oktober, döpt 1 november 1766.

Magdalena var dotter till Pär Olofsson i Åsen och hans hustru Karen Andersdotter.


248
Stavby / SV: Tyda texten i dödboken
« skrivet: 2019-02-06, 22:35 »

. . . 4 söner och 1 dotter, som alla lefwa. War
med i finska Bataljen, [—] war ock i den Pomer-
ska. lefwat christligt warit siuk för Pingest af lung-
sot och Bröstsiuka. Beredde sig wäl til döden, och lefde
i _ _ _ _ _ 53 år 5 m. 3 weckor

249
Uppsala (domkyrkoförsamling) / SV: Läshjälp Dödbok 1786
« skrivet: 2019-02-06, 22:08 »

14 (april) Dog Extr: Branwachten Örrtgren;
Begrofs den 23. å Söda sidan [——]
Domprobsts Zedel, såsom Fattig; . . Gratis

Gift

af Hetsig
Febre 34
År gammal

Uppsala domkyrkoförsamling LIaa:1 (1777-1829) Bild 57
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004352_00057

250

”Natione Muscovita” anger att han var ryss. I högermarginalen står att ”födelse Året är osäkert”.

Fredrik är antecknad även högre upp på sidan:
”muskovita född i Tåsjö ankom till Fjällsjö 1819.”


251

Den 4 (februari 1770) döptes Per Nelssons Änkas gåßebarn
ifrån Diurtorp som blef födt den 31 föregående
och blef wid dopet kallat Per. Frambars af Samels
Änka Ingiär i Listerby. Testes Påhl Nelsson
i Listerby och Anders Anderson i Diurtorp.

252
04) Feltolkade ord / SV: mycket tacksam för läshjälp
« skrivet: 2019-02-06, 00:36 »

Något bättre kvalitet på sidan hos Svar:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0040734_00336

4040 är SCB-koden för blindtarmsinflammation.

Av dödsorsaken kan jag utläsa Appendicit ac (akut blindtarmsinflammation) och peritonit (bukhinneinflammation).

Högra kolumnen:
Dr N Sandell, Eksjö (utfärdade dödsattesten) Utdrag ur
Död- och begravningsbok till Lasaretts-
predikanten i Eksjö den 29/6 1939.

253

. . . Warit en stilla nychter beskedelig och Gudfruchtig man men fick
dock efter Guds willja och tillstädjelse en hastig och oförmodelig död.
Ty sedan han om Midsommarsdagen här bewistat Gudstiensten
gick han wid paß Klockan 2 in hos Skomakaren Isac Erson i Kyr-
kiobyn när han med sit husfolck sat till bords, ther han kiöpte sig
ett stop öhl och drack ther af allenast en gång lemnande thet öf-
riga till Ol—sten(?) i Mårsbo, böd han far wähl och gick nych-
ter och hel allena ther ifrån, och är sedermehra af ingen mehr
sedder, för än Kl 4 om aftonen, tå han på Östra Sweten(?) in mot
Tolfsbolandet på siöbotnen död igänfants brede wid ökan som flöt
på watnet omkullstälpt och hatten intet långt ther ifrån. begrofs
den 27 Junii.  _ _ _ _ _ _ _  34 (år)

254
Tingsås / SV: Läshjälp med vart Henric med familj flyttar
« skrivet: 2019-02-05, 17:59 »

Broarydsmåla

Nöbbele AI:12 (1840-1850) sid 361

255
Skee / SV: Skee C:4 p. 261
« skrivet: 2019-02-05, 16:36 »
Allemarken

256
Tingsås / SV: Läshjälp med vart Henric med familj flyttar
« skrivet: 2019-02-05, 16:28 »

Familjen utflyttade till Nöbbele.

257

Sohn Pär född i Skannhult
den 10 Dec: Kl 8 f.m. döpt den 18 s.m.
Fadren Johan Mårtenson ibm,
modren Catharina Pärsdotter ibm.
witnen Måns Matsson i Skann-
hult, Ladufogden Tufwe Eskelson
på Snelleröd och Pär Sune-
sons Hustru Hanna Pärsdotter
i Boljehuset.

258
Tingsås / SV: Läshjälp Sven Mathisson födelse
« skrivet: 2019-02-05, 15:19 »

Kiällehultamåhla den 23 februari föddes Mathis Pärßons och Hustru
Karin Månsdoters Son, döptes den 1 Martii och kallades Sven.
Faddr. Soldaten Johan Dahl i Källehultemåhla, Sven
Månßon ibm, drängen Jonas Månßon ibm, Hustru Cathari-
na Gummesdoter ibm, pig. Christina Månsdoter ibm, pig.
Giärtru Johansdoter ibm.

259
Menar du Carl Fredrich född 6 december eller Pär född 10 december?

260

Välkommen till forumet, Ingela!

Det verkar inte bättre än att Carl Johans föräldrar blivit delvis felnoterade i födelseboken. Några av hans faddrar är nära släkt med Carl Gustaf Ulfstedts hustru Eva Edsberg, och av allt att döma är detta par gossens föräldrar. Någon A Ulfstedt har jag inte kunnat finna.

C G Ulfstedt och Eva Edsberg vigdes 26/3 1815 i Jakob och Johannes (EII:4 sid 122). De bodde 1818–1824 vid Skebo Bruk i Ununge där Carl Johan finns med, men med fel födelsemånad (Ununge AI:6 sid 33 och AI:7 sid 25). I en senare (1831) utflyttningslängd, Jakob och Johannes BIIb:2 sid 47, står han som parets son Carl Johan f. 6/4 1816 i Johannes. 


261
Varsågod – men om du berättat att du redan följt Låstads-födda Anna Catharina Johansdotter hade du besparat mig tiden och jobbet. På min fråga svarade du i stället att du inte hittat några födelseböcker för Odensåkers annexförsamlingar, varför jag givetvis antog att Anna Catharina i Låstad var okänd för dig.

Som nykomling i forumet må du vara ursäktad. Men nästa gång du frågar: berätta allt som kan underlätta för den som vill hjälpa dig, det vill säga allt relevant för frågan som du funnit i din egen forskning – och alltid med källhänvisningar (se ordningsreglerna).


262
Korsberga / SV: Korsberga
« skrivet: 2019-02-04, 16:17 »

Dessa barn är tidigare diskuterade under Korsberga från 2013-03-04 #25:
https://forum.genealogi.se/index.php?topic=22324.0

. . . med fortsättning från start i den här tråden, till och med 2013-03-14 #7.

263
Jakob (och Johannes) / SV: Läshjälp Jakob A l a/66 (1848)
« skrivet: 2019-02-04, 14:42 »

Commendeuren, Chargé
d’affaires J de Merenos


264

Man kan följa henne vidare bakåt i Fredsberg AI:4 (1831-1842) – se sidorna 321, 157 och 189. Inflyttad 27/4 1833 från Lyrestad, där husförhörslängder saknas före 1837 (brand). Även flyttningslängder saknas för här aktuell tid, och jag hittar ingen attest för henne i Lyrestad HII:1 och HII:2.

Vid genomgång av födelseböckerna 1813 i Odensåker, Tidavad, Låstad och Binneberg hittar jag bara en Anna Catharina, född 3/7 och dotter till avskedade hovslagaren Johan Stark ohh Johanna Lovisa Törning, Gröntomt i Låstad (Tidavad C:1 sid 226).
Familjen:
Låstad AI:5 (1813-1824) sid 126
Låstad AI:6 (1824-1837) sid 362

Som framgår av den senare husförhörslängden utflyttade Anna Catharina Johansdotter till Leksberg (Lexberg) 1829. Hon blev kvar där till 1831 då hon utskrevs till Mariestad.
Leksberg AI:13 (1821-1830) sid 62
Leksberg AI:14 (1830-1845) sid 96

Från Mariestad ska hon ha flyttat till Odensåker 1832 men jag hittar henne inte i inflyttningslängden (som omfattar pastoratet). Så frågan är om hon begav sig norrut i stället, till Lyrestad?

Mariestad AI:15 (1826-1832) sid 130

Denna Anna Catharina Johansdotter är i samtliga husförhörslängder antecknad med endast födelseår 1813, inget datum, och i Leksberg och Mariestad anges Odensåker som hennes födelseort. Under förutsättning att det födelseår som noterats för din Anna Katarina i Fredsberg är korrekt, är det möjligt att rätt flicka är funnen. Men det återstår att belägga – och det ser inte ut att bli helt okomplicerat.

265
Välkommen till forumet!

Hur långt tillbaka har du följt henne; det vill säga var har du den tidigaste noteringen om henne (volym och sida)?

Har du sökt hennes födelse i Odensåkers dåvarande annexförsamlingar Tidavad, Låstad och Binneberg?


266
Snickargesällen Haquin Albert Lindström dog i kolera den 20 september 1855 i Katarina, adress Tullportsgatan 3, ogift. Begravd på Allmänna sundhetsnämndens bekostnad vid Skanstull (Kolerakyrkogården).
Katarina FI:11 sid 553, näst längst ned

Begravningsplatsen:
https://stockholmskallan.stockholm.se/teman/stockholmsplatser/kolerakyrkogarden/

267

Förd till Särskild förteckning (obefintlighetsbok) 1890 – se Karlskrona stadsförsamling AIII:1 (1871-1894) Bild 1380 / sid 135 (AID: v249387.b1380.s135).

268
Men drängen i Katolska Fattigflickskolan hette inte Haquin Albert utan Albert Döring. Enligt mantalsuppgift 1870 (1869) och mantalslängd 1871 var han född 1852, och enligt den förra var födelseorten Preuisen (Preussen?). 
http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0032/mantalsbok/M7005020677_150dpi.pdf
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057534_00168

269
Burträsk / SV: Burträsk (AC) F:5 (1927-1948)
« skrivet: 2019-02-03, 14:09 »

Död genom olyckshändelse i Baltimore, Maryland, USA. Dödsorsak inre blödning på grund av brusten bukspottkörtel.

270
Motala / SV: Läshjälp Stegeborg Motala HFL 1893-1900
« skrivet: 2019-02-03, 13:59 »
Över yngsta dotterns namn står att hon är dotter till ”nedanstående” Carlsson.

Efter faderns namn är noterat ”Katrinefors” och därunder ”slipare”.


271
Fjärås / SV: Fjärås faderns efternamn
« skrivet: 2019-02-03, 13:25 »

Den 4 Christnades anders Olsis Son
i gresle Oluf.
Per Captins Hustru bar dhet.
Faddrarne wåro Niels brevis dotter
i Valby, och Store Håkons dtr ibm.
Anders Carlson i gresle.

Olsis, Olses = Olssons, Olofssons

Brevis troligen stavningsvariant av släktnamnet Brevitz.

272
Västmanland / SV: Läshjälp
« skrivet: 2019-02-03, 11:58 »

Gärna en bild men ange också alltid källan – där är texten lättare att läsa.

273
Hammar / SV: F/2 sid 33
« skrivet: 2019-02-02, 19:59 »

Gustaf Gustafsson fr: Bygget. Straffad
för stöld af får – förde flere år et misstänkt lef-
nadssätt – påhälsade sin svåger i Kohlsjötorp;
därstädes död eft: få timmars plågor; lämnade
hustru med 4 barn i yttersta fattigdom.
---

1834 härjades Sverige av en svår koleraepidemi,
närmare 13 000 personer dog i farsoten.

274
Hammar / SV: Hammar F/2 sidan 48
« skrivet: 2019-02-02, 19:44 »

Fredrica Gustafsdotter fr: Glädjen, döpt till Fredric,
men sedermera befunnen att vara flicka, kallades hon
Fredrica. Aldeles förståndslös, liknade hon i åthäfvor mera
ett oskjäligt kreatur, än menniskja. åtnjöt fattigmedel.

Dödsorsaken: Aftyning

275
Västra Nöbbelöv / SV: Hjälp med ort/boställe
« skrivet: 2019-02-02, 19:35 »

Whög, förkortning av Vemmenhög, antar jag. Västra eller Östra Vemmenhög.

276
Bildgåtan - Övrigt / SV: Var finns (fanns?) Stadshuset?
« skrivet: 2019-02-02, 19:21 »

Trollhättan!

277
Bellö / SV: Läshjälp födelsenotis
« skrivet: 2019-02-02, 18:14 »

Ännu en helgdagsalmanacka:
http://dinsläkt.se/helligdager.php

278
Allmänna språkfrågor / SV: Styv- och fostersöner
« skrivet: 2019-02-02, 17:27 »

Styvbarn är ens makes/makas barn från annat förhållande. Barnet hade arvsrätt efter den biologiska föräldern under förutsättning att det var fött inom äktenskap. (Mot slutet av 1800-talet fick även oä barn arvsrätt, men bara efter modern.)

Fosterbarn hade ingen arvsrätt efter fosterföräldrarna, undantaget sådana fall där barnet var exempelvis syskonbarn till den avlidna fosterföräldern och bröstarvingar saknades.

279
Slimminge / SV: Elsa Persdotter
« skrivet: 2019-02-02, 17:05 »
Den 6 febr: döptes ett barn med det nampnet
Elße – förälldr: äckta, fadr: Pär Pärßon
modr: Bereta Christoffersdotter. Anders
Lafweßons på Stubbarp Hustru bar barnet.
Jöns Pärßon i Slimminge, och Mårten Christen-
ßon på Stubbarp. Födelsedagen d: 2 februarii;
orten lilla Stubbarp.


280

Se bild 101 i Hedvig Eleonora utflyttningslängd BIIa:10. Löpnr 65.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0054278_00101

Här är hans inflyttning i Hedvig Eleonora 4/5 1853, han var då snickarlärling och kom närmast från Maria efter att tidigare ha varit skriven i Klara:
Hedvig Eleonora BIa:11 Bild 163. Löpnr 37
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0054234_00163

Jag har inte hittat honom i mantalsregister 1800–1884 vare sig före eller efter 1855.
https://stadsarkivet.stockholm.se/hitta-i-arkiven/i-arkiven/mantalsregister

281
Närke / SV: Grythyttan
« skrivet: 2019-02-02, 01:05 »

född uti Lifland 1660

282

Jo, det var rätt. Snickargesällen Haquin Albert Lindström inflyttad i Hedvig Eleonora 4/5 1853, utskrevs därifrån till Katarina 26/9 1855:
Hedvig Eleonora BIIa:10 (1855-1859) Bild 93 (AID: v85546.b93) nr 65

283

Snickargesällen här kanske? Mantalslängd Ladugårdsland nedre 1855:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057277_00115

284
06 Barn / SV: Riktiga fadern?
« skrivet: 2019-02-01, 00:07 »

Det står ”hennes f. ä” (före äktenskapet) och det är struket och ersatt med ”gemensam”. Lillasystern var inte född när familjen antecknades 1907, hon skrevs in ett år senare.

Det finns ingen anledning att betvivla detta faderskap i högre grad än alla andra faderskap, inom eller utom äktenskap, som inte verifierats med dna-test. Som släktforskare får man lita till källorna, såvida det inte finns omständigheter som starkt talar för att något inte stämmer.

285
06 Barn / SV: Riktiga fadern?
« skrivet: 2019-01-31, 23:49 »

Var hittar man sidan där ändringen gjorts?

286
Fagerhult / SV: Fagerhult dödsnotis 1747
« skrivet: 2019-01-31, 23:46 »

Nämbdemannen Daniel Persson från äskebäck, hwilken
på resan öfwer Siön Tiäflan kallad, genom en goßes
oförsiktlighet fick et skarpt skåt (skott) i högra benet, at det gik twert
af, hwarwid han fell i siön, men kom at hålla sig i ökan (ekan)
till landet, derest han blef uphulpen, dock som bloden i det
långsama swåra fäktandet honom afgången war, led
han straxt af. war 58 åhr 7 månader och 8 dagar gammal.

287
06 Barn / SV: Riktiga fadern?
« skrivet: 2019-01-31, 23:14 »

Om det klart och tydligt framgår att prästen strukit uppgiften om ”hennes dotter” och ersatt den med ”gemensam dotter” kan jag inte, med tanke på vad du i övrigt berättar om paret, se något skäl att ifrågasätta faderskapet.

Vad som anges om barn i bouppteckningar är mindre tillförlitligt – det är ju de efterlevande som uppger vilka dödsbodelägarna/arvingarna är. Om barnen aldrig fått veta att ett av dem inte har samma far som de andra, är det inte särskilt troligt att sanningen framkommer vid bouppteckningstillfället.

288
Veta / SV: Dödsorsak
« skrivet: 2019-01-31, 19:50 »

arteriosclerosis
gangræna pedis

=
åderförkalkning
kallbrand i fot

289
Hanebo / SV: John Gustaf Persson,*1919, Hallen
« skrivet: 2019-01-31, 19:39 »
Sveriges befolkning 1960:
Förnamn
John Gustaf
Efternamn
Persson
Födelsedatum
1919-03-29
Födelseplats
Hanebo, Gävleborgs län
Civilstatus
Ogift man
Titel/Yrke
Skogsarbetare
Värnpliktsnr
877-60-39
Mantalsskriven
Bergvik, Gävleborgs län
Fastighet
å förs uh

290
Ljungby / SV: Ljungby (H) C:5 (1765-1808) Bild 433 / sid 859
« skrivet: 2019-01-31, 18:44 »

. . . af fläckfeber wid
24 år gammal. begrofs Dom IX post Trinitatis (den 1 augusti 1779)

291
Vättak / SV: Födelseort ?
« skrivet: 2019-01-31, 18:19 »
Han troligen i Bottnaryd, hon i Kinneved.

292
Högsäter / SV: Vart flyttar hon?
« skrivet: 2019-01-31, 18:15 »

Hon flyttade till annexförsamlingen Rännelanda:
Rännelanda AI:18 (1866-1875) sid 293

Därifrån till Färgelanda i november 1875.


293
Kattarp / SV: Med vem gifte sig änkan
« skrivet: 2019-01-31, 10:34 »
Ingrid Amanda Everberg f. Johansson död 9/3 1970 i Fleninge, änka 22/7 1909 (Sveriges dödbok).

294
Torsås / SV: Torsås(H) A1:10 s. 256
« skrivet: 2019-01-30, 23:00 »

Qvilla

Se Kvilla i Torsås.

295
Discussions in English / SV: Per August Johansson (1855-1907)
« skrivet: 2019-01-30, 21:44 »
Birth Jan 22, baptism Jan 28, 1855, Hällaryd parish, Blekinge county:
Per August, son of N J Jonasson and Carin Larsdotter, Tranerås.

Hällaryd CI:7 sid 90
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0057405_00101

296
Blentarp / SV: Lite hjälp, tack
« skrivet: 2019-01-30, 18:52 »

Afledne Tufve Olsson och Mätta Larsdotters barn i Hamborg etc.

297
Husby-Rekarne / SV: Husby-Rekarne AI:7 s. 54/b.34
« skrivet: 2019-01-30, 15:10 »
Ja, det kan man sluta sig till.
Lars Pihl fick avsked 1797, enligt Centrala soldatregistret.

298
Fränninge / SV: vad heter Karnas föräldrar?
« skrivet: 2019-01-30, 15:07 »

BrukzNemdem:
Nils anderson
Karna Johansd:


299
Husby-Rekarne / SV: Husby-Rekarne AI:7 s. 54/b.34
« skrivet: 2019-01-30, 14:45 »

Det framgår inte:

Näshulta
1797 med
beskjed
uttagit d.
12 Febr. 1798


300
Allmänt / SV: Textförklaring
« skrivet: 2019-01-30, 14:29 »
Hemmasonen Andreas
Göthberg och Pigan Ma-
ria Larsdoter i Staden.
Sponsor Hennes halfbro-
der Pehr Hansson från
Hökhult, Romelanda Soken.


301
Augerum / SV: Kan jag få tolkningshjälp
« skrivet: 2019-01-30, 12:00 »

Danskefly

302
Älmeboda / SV: Häggeshult i Älmeboda
« skrivet: 2019-01-30, 00:08 »

Av Håkans patronymikon framgår att fadern hette Pehr.

Kirstin Perßdotters mor = Martha Abrahamsdotter.


303
Trökörna / SV: forskarhjälp
« skrivet: 2019-01-29, 23:27 »

Det står Björke.  Sven Claesson, 26, och Anna Pehrsdotter, 21, vigda 13/12 1828 i Norra Björke (P). Lysning uttagen 7/9. Han uppvisade betyg från prosten i Tengene (moderförsamling i Tengene, Trökörna, Hyringa, Malma och Längnums pastorat), hon bosatt i Östbjörke.
Västra Tunhem E:1 (1818-1844) Bild 62 / sid 116, 117 (AID: v44892.b62.s117) nr 23

Makarna hittas i torpet Brännemossen där en dotter och en son föddes. Sven Claesson dog 22/5 1837 och sonen Carl tre dagar senare.
Norra Björke AI:3 (1829-1838) Bild 59 / sid 105 (AID: v44213.b59.s105)
Norra Björke C:4 (1818-1872) Bild 111 / sid 210 (AID: v44220a.b111.s211)

304
Älmeboda / SV: Häggeshult i Älmeboda
« skrivet: 2019-01-29, 21:28 »
Den 30 Novemb: föddes Håkan Pehrsson i Hö-
gahult Modren H: Elin Faddrar: Carl i Spritzmåhla
Börje i Arpemåhla Qf:
* H: Karin i Högahult
P: Maria i Lummemåhla


* Qvinnofaddrar


305
Lysning till äktenskap 26/1 78 med drängen Gustaf
Henric Eliasson i Elghult.
Bondesonen Gustaf Eliasson från Elg-
hult Sgd har personligen erkänt sig
vara fader till Mathilda Sjögrens flic-
kebarn Anna Sophia samt aflat barnet
med henne under äktenskapslöfte.

Anna Sophia är på denna sida antecknad med patronymikon Gustafsdotter. Under sent 1800-tal hände det att soldatnamn ”ärvdes” av barnen, men inte alltid.

306

Noteringen gäller hela familjen Hassellöf:
wistats här i 3ne år


307

Har du henne någonstans före flytten i december 1842 från Rödeby till Listerby? I utflyttningslängden anges ingen hemvist i Rödeby; hon står som lösdriverska.
Rödeby B:1 (1823-1848) Bild 29 (AID: v96712.b29)

I de husförhörslängder jag sett henne anges hon född 24/4 1823, så även i flyttningsattesten som hon medförde från Listerby till Augerum 1843. Enligt den inflyttade hon i Listerby från Rödeby 1841 men det verkar inte stämma med bokföringen.
Lösen HII:11 (1843-1844) Bild 1600 (AID: v558869.b1600)

Hon är, där jag sett henne, antecknad som Maria Christina Nilsdotter eller bara Christina Nilsdotter.

308
Älmeboda / SV: Häggeshult i Älmeboda
« skrivet: 2019-01-29, 10:54 »

AI:2
Här finns änkan Märtha, mågen (svärsonen) Håkon gift med dottern Christina och de senares tre barn (varav två döda).

A:1
Per Jansson/Jonsson / död
hustru Märtha
dotter Christina / gifft nedanför

Mågen Håkon
hustru Christina

309

Se Hjälsta C:2 sid 156 – Johanna Gustava f. 14/7 1808.

310
Ljungsarp / SV: Joseph Nilsson
« skrivet: 2019-01-28, 19:18 »

1753
Den 6 Mart: född den 11 döpt Joseph Nilsson i Kiätesiö
Pat: Nils Swenningßon
Mat: Kirsti Lars dr
Test: Erick Mårtenßon i Askåker
Lars Heljeßon i Öfrabo
Catharina Lars dr i Boarp


311
Husby-Rekarne / SV: Husby-Rekarne AI:9 s. 27/ b. 200
« skrivet: 2019-01-28, 19:05 »

Vanför
ofärdig efter attest. Sjuk
nästan ständigt sängliggande


312
Götlunda / SV: Varför hittar inte Gustava Eleonor?
« skrivet: 2019-01-28, 18:58 »
Gustafsson är fel – Gustava Eleonora f. 20/3 1883 och döpt 21/3 i Ransberg, dotter till Lars Johan Johansson och Emma Maria Levin. Familjen hittas senare i Götlunda och Gustava Eleonora Johansson kan följas därifrån till Ekeskog där hon finns med make och dotter.

Ransberg C:5 (1850-1894) Bild 188 (AID: v56137.b188)
Götlunda AIIa:1 (1895-1909) Bild 1410 / sid 132 (AID: v241884.b1410.s132) – obs rad 11!
Flistad AIIa:1 (1895-1912) Bild 1370 / sid 126 (AID: v206278.b1370.s126)
Ekeskog AIIa:1 (1898-1911) Bild 87 / sid 70 (AID: v82037.b87.s70) – raderna 17, 19, 20

313
Linneryd / SV: Läshjälp föräldrar
« skrivet: 2019-01-28, 18:06 »

Du har läst rätt. :)

314
Stråvalla / SV: Stråvalla dödbok
« skrivet: 2019-01-28, 16:46 »

Vet du vilket näs(?) som avses? Jag har inte lyckats hitta något lämpligt mellan Amsterdam och Göteborg.

315
Vollsjö / SV: Elna Nilsdotter
« skrivet: 2019-01-28, 14:14 »
Om hon vid sin död var skriven i Vollsjö ska hennes eventuella bouppteckning finnas i Färs häradsrätts arkiv. Finns hos Arkiv Digital, dock saknas register efter 1839.

316
Okänd socken i Skåne / SV: Östra Torn?
« skrivet: 2019-01-28, 14:03 »

Östra Torn hittar du i Lunds landsförsamling.

317
Tving / SV: Varifrån kommer Åke Olsson?
« skrivet: 2019-01-28, 13:57 »
Supig. Hafva Ett barn
f. ej blifva attest., lefva
oenigt. Hon bor i Långasjö.

318
Norra Åsum / SV: Dödsorsak 1937
« skrivet: 2019-01-27, 22:54 »

Begravning den 21 april klockan halv sju eftermiddag.

319

Med förkortningarna utskrivna:

Hemorrhagia
cerebri + bron-
chopneumonia
ac

= stroke; hjärnslag (hjärninfarkt eller hjärnblödning) + akut lunginflammation

Maria församling
i Hälsingborg

Inom parentes därunder står möjligen ålderdomshem.

Dödsfallet anmält till pastorsämbetet i
Myresjö först den 3/7 1940
genom utdrag ur död- och begravningsboken från
pastorsämbetet i Hälsingborg, där
han begrafts.

——

Välkommen till forumet!
Nästa gång: Ange källan samt namn och andra relevanta persondata, så att texten kan hittas i källan där den är lättare att tolka.

320
Stråvalla / SV: Stråvalla dödbok
« skrivet: 2019-01-27, 21:29 »

. . . en häftig brottsiö utslagen på hemresan från
Amsterdam ungefähr 15 mil sudwäst från
Linners(?) Nähs(?) / och således druknad / fadren Oluf Nillßon modren
Börta Swensdotter gammal 20 åhr 4 månader och
16 dagar.

321
Förlösa / SV: Sofia Johansdotter född 21 mars 1829 Förlösa
« skrivet: 2019-01-27, 19:03 »
Gav du upp där? Hon finns ju i föräldrahemmet i Gösbäck, med rätt utflyttningsuppgifter men med annat födelsedatum:
Förlösa AI:6 (1839-1850) Bild 63 / sid 53 (AID: v22142.b63.s53)

322
Svennevad / SV: Tacksam för läshjälp igen
« skrivet: 2019-01-27, 16:45 »

Så bra! :)

323
Tving / SV: Varifrån kommer Åke Olsson?
« skrivet: 2019-01-27, 13:35 »

På vilken sida i vilken husförhörslängd finns noteringen?

324
Fogdö / SV: Fogdö
« skrivet: 2019-01-26, 13:21 »

Solö

325
Björklinge / SV: Björklinge
« skrivet: 2019-01-26, 13:05 »

När och var gifte hon sig? Har du försökt följa henne bakåt?
Glöm inte källhänvisningar!

326
Björklinge / SV: Björklinge
« skrivet: 2019-01-26, 12:26 »

Soldat Granberg nr 102, Gränby rote, Livkompaniet vid Upplands regemente, var 1759–1763 Per Larsson. Därefter verkar tjänsten ha varit vakant ett antal år.
(Centrala soldatregistret)

327
Luleå stadsförsamling / SV: Luleå stadsförsamling
« skrivet: 2019-01-25, 18:00 »

Hon flyttade ensam och återkom till Nederluleå 1840.
Luleå domkyrkoförsamling AI:6 sid 187
Nederluleå AI:8b sidorna 73 och 86 (här hos modern som blivit änka)   

I husförhörslängderna (Pajala, Nederluleå, Luleå) uppges hon vara född 16/7 1802. Hennes födelsenotis är den sista 1802 i Pajala C:3 och där saknas både födelse- och dopdatum.

Lämna källreferenser nästa gång – då förenklar du för den som vill hjälpa till, och chansen att få svar ökar.


328
Grönby / SV: Pigans namn
« skrivet: 2019-01-25, 12:09 »

Det stor Cißa (Cissa) Hendriksdotter.
Cissa/Sissa är en variant av Cecilia.

329
Rödeby / SV: Läshjälp födda 1719
« skrivet: 2019-01-25, 11:32 »
Per Larssons i Lillö son Lars döptes Dca 19 p: T = Dominica 19 post Trinitatis = 19:e söndagen efter Trefaldighetsdagen = 4 oktober 1719.

330
Övriga släkter - H / SV: Heÿ
« skrivet: 2019-01-25, 11:15 »
Enligt födelsenotisen (Odensåker C:3 sid 1) var fadern till Catrina, f. 25/9 1786, soldaten vid Skalkarike Johan Heijman.

Heijman och Heij är båda soldatnamn.


331
Hjortsberga / SV: Hjortsberga AI: (1799-1813) Bild: 43, Sid: 58
« skrivet: 2019-01-24, 19:43 »

Christina: Lekaryd

Samuel kan sökas i Dansk demografisk database, http://ddd.dda.dk

332
Råneå / SV: Bouppteckning Båtön (Råneå) 1828
« skrivet: 2019-01-24, 18:16 »

               Fordringar
Hos Eric Berlin i Båtön inne-
stående(?) Köpeskillingen för Krono Nybyggningen
derstädes under No 1 ./8 Mantal ___________ 200

333
Malmö Sankt Pauli (1884- ) / SV: Hur forska i domböcker?
« skrivet: 2019-01-24, 00:25 »

Vad menar du med att barnet ”tycks försvinna” 1906? Och varför vill du söka det i domböcker?

---------
Tillägg:
Har nu läst dina tidigare inlägg om gossen Orvar men förstår fortfarande inte vad du förväntar dig att finna i domböcker.

Rekommenderar att du i första hand kontaktar Malmö stadsarkiv och hör om Orvar hittas i barnavårdsnämndens arkiv.

334
Simtuna / SV: Läshjälp Simtuna c:6
« skrivet: 2019-01-23, 23:59 »

Mediasti-
nalsarkom

= cancer i mediastinum; utrymmet mellan lungorna där bland annat luftstrupen, matstrupen och hjärtat finns.

335
Östra Strö / SV: CI:1 1688-1788 sid 51
« skrivet: 2019-01-23, 19:44 »

Pigan Johanna Olufsdotter

Jöns Nilsson är änkeman.

336
Svennevad / SV: Tacksam för läshjälp igen
« skrivet: 2019-01-23, 18:39 »

Ja, så tyder jag det också. Bodarne = äldre namn på Ramundeboda socken. Vet inte om namnet fortfarande användes i början av 1800-talet eller om det avser något annat här.

337
Östra Vemmenhög / SV: Lite mer läshjälp
« skrivet: 2019-01-23, 18:15 »

socken

338
Svennevad / SV: Tacksam för läshjälp igen
« skrivet: 2019-01-23, 18:13 »

För ägtenskapsbrott skild ifrån sin förra man
[—]smeden Jacob Wivegg vid Hagby Bruk i Nora
[—], och derföre absolv: i Nora

339
Östra Vemmenhög / SV: Lite mer läshjälp
« skrivet: 2019-01-23, 18:01 »

försedlad till Nöbbelöfs Sn 16/11 23

Möjligen gäller noteringen endast hustrun.

340
Hedvig Eleonora / SV: Hedvig Eleonora FI:10, s.704
« skrivet: 2019-01-23, 15:30 »

Apoplexia
Cerebri

= stroke, hjärnslag

341
Östra Eneby / SV: Johan Pehrsson f.1792
« skrivet: 2019-01-23, 15:09 »

Den 15 april (1793) född. Torpar. Pett. Erssons och Hu Britas Tvillingar
Johan och Ingrid, af hvilka den förre fick nöddop, och
kort derpå afled
, den senare döpt.

Norrköpings Östra Eneby CI:3 sid 215

342
Läshjälp / SV: Läshjälp
« skrivet: 2019-01-23, 14:51 »

Faderns namn Nils Jepß (Jepsson; Jeppesson). Moderns namn saknas.

Välkommen till forumet!

343
Felaktigt födelsedatum? / SV: Rätt Augusta?
« skrivet: 2019-01-23, 13:51 »

Det är rätt Augusta. Hon lämnade föräldrahemmet i Varnum 1875 och flyttade till Gingri (där födelsemånaden blir felnoterad), därifrån till Borås 1877, åter till Varnum 1878 och till Risinge 1879.

Varnum AI:15 sid 102
Gingri AI:6 sid 222 och 245
Borås AI:30 sid 241
Varnum AI:16 sid 122
Risinge AI:37 sid 150

344
Loshult / SV: Loshult, död 1825?
« skrivet: 2019-01-23, 00:49 »

Som Arkiv Digital anger är det en lucka 1825 i CI:4. Gäller endast döda, inte födda och vigda.

345

Den 19 februari, blef Lars Bengtssons i Fjerkulla Son
Nils af wådelig händelse död. /NB: af et Laß humlestakar
hwarunder Han af deß fader fans död./ född 1791, be-
grofs den 2 Martii – p: 181.

346
Lindberg / SV: Skräddargesällen Bengt Lindberg
« skrivet: 2019-01-22, 21:48 »

Skräddaren Anders Berg fick burskap i Kristianstad 2/9 1822, enligt borgarelängden – då gäller det ”bara” att hitta honom i hfl också.
Kristianstads rådhusrätt och magistrat DII:3 sid 94 (saknas hos Svar)

347
Cederholm / SV: Warlander - Söderholm - Cederholm
« skrivet: 2019-01-22, 19:00 »

Det var en treårig dotter till kocken C Cederholm som dog 1781, i Riddarholmen. Hennes namn är förkortat men bör ha varit Friedrika Carolina. (C0054458_00035)

Make/maka hade ingen arvsrätt förrän 1920. Mer om arvsordning här:
www.domboksforskning.se/lagar/arvsordningen.htm

348
Lindberg / SV: Skräddargesällen Bengt Lindberg
« skrivet: 2019-01-22, 18:26 »

Svars bildnummer:

Göta livgarde BI:1 sid 109 = bild 63, löpnr 56
Kristianstad stadsf B:1 sid 45 = bild 32
Kristianstad stadsf AI:3 sid 236 = bild 102
Kristianstad stadsf B:1 sid 26 = bild 22
Norra Åsum AI:1 sid 390 = bild 422

349
Cederholm / SV: Warlander - Söderholm - Cederholm
« skrivet: 2019-01-22, 14:53 »

Jag tror nog att det är en och samme man. Mästersven kallades den gesäll som stod närmast under mästaren eller var i mästarens ställe i ett arbetslag, och om jag förstår SAOB rätt kunde titeln användas inom alla skrån.

Cederholm–Wahlström tog ut lysning i Riddarholmsförsamlingen 14/4 1772 och vigdes där 10/5. Vid lysningen är han antecknad som mästerkock vid hovet. Det kan vara hans andra äktenskap, även om det inte nämns att han var änkling.
Riddarholmen EI:3 sid 28 (AD), handpag 56
Riddarholmen EII:1 sid 67

350
Cederholm / SV: Warlander - Söderholm - Cederholm
« skrivet: 2019-01-22, 14:05 »

Kocken vid kungliga hovet Carl Cederholm är nämnd i bou 1776 efter hyrkuskåldermannen Mattias Ömans hustru Margareta Sjöman, som från förra giftet med avlidne hyrkusken Daniel Wahlström efterlämnade dottern Maria Catharina Wahlström, gift med nämnde Cederholm.
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:242 (1776-1776) Bild 2050 / sid 673 (AID: v222857.b2050.s673)

351
Lindberg / SV: Skräddargesällen Bengt Lindberg
« skrivet: 2019-01-22, 12:08 »

Det är bara AD:s och Svars bildnummer som inte överensstämmer, och jag har inte angett några bildnummer. Volymbeteckningarna är desamma och sidnumren är ju resp volyms. Det ska alltså inte vara något problem att följa mina hänvisningar.

352
Cederholm / SV: Warlander - Söderholm - Cederholm
« skrivet: 2019-01-21, 22:23 »

Bouppteckningen:

År 1771 den 6 September
förrättades af Håf Auditeuren
Herr Johan Platin och Håf No-
tarien Johan Philip Trotzig
laga upteckning hos Mäster-
Swännen wid Kongliga Håfwet
Carl Fredrich Cederholm, öf-
wer Qwarlåtenskapen efter
deß Hustru Anna Christina
Warlander, som den 4 sidstlidne
Augusti barnlös genom dö-
den aflidit: Warandes Hännes
närmaste Arfwinge Brodren
Medicinæ Doctoren i Göteborg
Herr Jonas Warlander.
Egendomen upgafs under Eds-
plikt af Cederholm, och befants
som följer:

354
Röddinge / SV: Läshjälp, tack
« skrivet: 2019-01-21, 12:18 »

Med hinderslöshet menades att man inte var trolovad eller gift, och att således inget hinder fanns för att ingå äktenskap.

Flyttningsbevis skulle bland annat innehålla uppgift om huruvida man var oförhindrad att gifta sig eller inte. Saknades sådan uppgift under en period, beroende på att man inte varit skriven någonstans eller vistats utomlands, fick man inte ingå äktenskap förrän man kunnat styrka hinderslöshet.

Beviset hade inget med Kerstinas tjänst att göra. Det var utfärdat av prästen i Sövde och innehöll den viktiga upplysningen till kollegan i Röddinge att hon var hinderslös att gifta sig när hon lämnade Sövde.

355
Röddinge / SV: Läshjälp, tack
« skrivet: 2019-01-21, 08:45 »

har inkommit från Söfde sist den
11 febr. 1828 efter 2nne månaders tjenst
med bevis om hinderslöshet.

356
01) Sjukdomar och dödsorsaker A - Ö / SV: Alteration i blodet
« skrivet: 2019-01-21, 08:28 »

Om det varit feber hade det med all säkerhet stått så på intyget – feber var ju lätt att konstatera; bara att lägga handen på den sjukes panna.

Alteration betyder förändring, SAOB anger även ”förändring till det sämre, rubbning, skada” samt ”sinnesrörelse, häpenhet, förskräckelse, bestörtning, förvirring; i äldre tid ofta i pluralis om nervösa attacker”.

Diagnosen ”alteration i blodet” motsvaras knappast av någon exakt modern dito. Men man kan ju gissa att fogden var så till den grad nervös och uppjagad inför domstolsförhandlingen att han inte fick behålla maten. 

357

Är detta ”släktträdet” du refererar till?
www.myheritage.se/person-1500004_225004461_225004461/karl-rudolf-blomstrand

I så fall bör det väl gå att kontakta personen som lagt ut uppgifterna.

358
Hjortsberga / SV: Hjortsberga AI.2, Två frågor...
« skrivet: 2019-01-20, 23:08 »

Familjen flyttade till Slätthög (G)

Änkan hette Britta Lindberg – syns tydligare i dödsnotisen 6/6 1781:
Kvenneberga C:1 sid 237

359
Råneå / SV: Bouppteckning Båtön (Råneå) 1828
« skrivet: 2019-01-20, 22:53 »

Var finns bouppteckningen? Ange volymbeteckning och bildnummer/sida.

360
B / SV: Bastugatan
« skrivet: 2019-01-20, 19:42 »

Fostermodern Julia Matilda g. Eriksson f. 28/2 1859 i Husby-Ärlinghundra var dotter till Carl Andersson i hans tidigare äktenskap och styvdotter till barnmorskan Matilda Sofia.
Husby-Ärlinghundra CI:2 (1833-1861) Bild 640 (AID: v85867.b640)
Husby-Ärlinghundra AI:13 (1858-1861) Bild 1250 / sid 120 (AID: v85853.b1250.s120)
Rotemansarkivet

361
B / SV: Bastugatan
« skrivet: 2019-01-20, 18:46 »

Sveavägen blev 1885 namnet på förlängningen (norrut från Markvardsgatan) av Stora Badstugatan. Efter att Stora Badstugatan utbyggts till sin nuvarande bredd och sträckning (1910-talet?) fick hela gatan namnet Sveavägen.

363
B / SV: Bastugatan
« skrivet: 2019-01-20, 16:52 »

Anonym barnaföderskas identitet skulle enligt lag skyddas och därför uppgav inte barnmorskan hennes adress utan sin egen, när hon tog barnet till prästen (i den församling där det fötts), anmälde födelsen och fick barnet döpt.

Barnmorskan Matilda Sofia Andersson hade adress Stora Badstugatan 20 från åtminstone 1885 till sin död 1908.
Källa: Klaraskivan (rotemansarkivet)

Anonyma barnaföderskor var inte alltid skrivna i Stockholm.

Var har du sett Matilda Andersson som fostermor till flickan?

364
Jönsenstern / SV: Sven Jönsson
« skrivet: 2019-01-20, 00:53 »

Den 24 Maij Begrofs Swen Jönßon i Påfwelstorp, wahr 60 åhr gammal.

365
Läshjälp / SV: Läshjälp med text i Husförhörslängd
« skrivet: 2019-01-20, 00:38 »
äktenskapsledig?
se betyget


Av hans flyttningsbetyg framgick tydligen inte om han var ledig till äktenskap eller inte.

366

Samma information – men i läsbart skick – finns i Helsingborgs stadsförsamling EI:23 sid 100.

367
Allmänt / SV: Karin Hedvig Carolina Ekman f. Korsberg
« skrivet: 2019-01-19, 17:08 »

Någon har tydligen ”slagit ihop” ihop Karin Hansdotter med hennes sonhustru (Carl Ekmans hustru) som hette Hedvig Carolina Östlund, enligt bland annat Stjärnorp AI:11 sid 197.

368
Svar finns sedan tidigare under:
Metoder & hjälpmedel → Källor → Emigrantkällor → Svenska passagerarlistor på nätet → Svenska passagerarlistor på nätet

Skrolla ned till #5. (Känner inte till om svaren fortfarande är helt aktuella, nya sökmöjligheter kan ha tillkommit.)

Jag antar att du sökt men inte hittat hustruns eventuella återresa till USA.
När gifte hon om sig?

Det är svårt att uttala sig om vad hände eller vad som är mer/mindre troligt, när man inte kan kontrollera några källor och därmed inte heller söka vidare. Du får säkert bättre hjälp om du berättar vilka personer det gäller och var du funnit uppgifterna om dem.

369
000 Osorterat / SV: Social anteckning i Rotemansarkivet
« skrivet: 2019-01-19, 13:09 »

Det fanns ingen rättshjälpslag 1918 och ingen statlig rättshjälp.

I större städer fanns fattigsakförare:
http://runeberg.org/nfbg/0770.html

Och 1919 tillkom rättshjälpsanstalterna:
http://xml.ra.se/Forvaltningshistorik/36_Rattshjalp.htm

Förmodligen innebar ”rättshjälp” 1918 helt enkelt att rotemannen hänvisade fattigt folk i behov av juridisk hjälp/rådgivning till en fattigsakförare. 

370
000 Osorterat / SV: Social anteckning i Rotemansarkivet
« skrivet: 2019-01-19, 09:46 »

Lk = livsmedelskort (ransoneringskort under första världskriget)
Rättshjälp kan väl knappast betyda annat än bidrag till advokatkostnad eller dylikt i något rättsligt ärende.

371
Lindberg / SV: Skräddargesällen Bengt Lindberg
« skrivet: 2019-01-19, 09:10 »

Jag forskade för några år sedan i Bengt Lindbergs bakgrund och kom då fram till att han sannolikt är identisk med den Bone/Bonde Simonsson som föddes i Härlöv i Norra Åsum 3/11 1805 som son till husman Simon Bondesson ohh Berta Rasmusdotter.

Detta grundade jag på följande:
Födelsedatum 13/11 anges – såvitt jag kunde finna – första gången vid Bengt Lindbergs inflyttning i Jakob 26/6 1837. Dessförinnan är hans födelse noterad 3/11 i alla källor, och detta datum uppgav han själv i sina mantalsuppgifter i Stockholm.

Till Jakob kom han närmast från Andra livgardet (sedermera Göta livgarde) där han inskrevs i rekrytrullan 7/5 1833. Skräddargesäll, inflyttad från Kristianstad varifrån han medförde flyttningsattest utfärdad 1826.
Göta livgardes församling BI:1 sid 109

Utskriven från Kristianstad 26/7 1826:
Skräddargesäll Bengt Lindberg, (från tjänst hos skräddare) Åkerman, till Stockholm.
Kristianstads stadsförsamling B:1 sid 45

Enligt husförhörslängden (Kristianstads stadsförsamling AI:3 sid 236) född i Härlöv och flyttad till Åkerman från skräddare Berg 1824. Ej funnen i födelsebok i socknen Härlöv (G). Inte heller i Kristianstads stadsförsamlings inflyttningslängd 1822–1824. Men där finns en skräddarlärling Bonne Simonsson, inflyttad från Åsum i november 1823, till skräddare Åkerman (B:1 sid 26).

I födelseboken (Norra Åsum CI:1 sid 86) finns Bone (Bonde), född 3/11 1805 i Härlöv. Han lämnade föräldrahemmet (nr 14 Härlöv) 1819 (AI:1 sid 390). Var han befann sig fram till flytten till Kristianstad 1823 har jag inte forskat i.

Ingen lärling Bonne Simonsson funnen hos skräddare Åkerman. Bengt Lindberg ska, som jag redan nämnt, ha kommit till Åkerman 1824 från en skräddare Berg. Jag gick igenom hela Kristianstads stadsförsamling AI:3 utan att hitta någon skräddare Berg – men det är 950 sidor, så inte otänkbart att jag missat honom. Gör gärna om denna sökning – förhoppningsvis finns där en Bonne/Bonde Simonsson som byter namn före flytten till Åkerman.

Bouppteckningarna efter Bondes föräldrar ger inte stöd åt min teori – där kallas sonen Bonde Simonsson och i moderns bou sägs han vara skomakargesäll. Men det skulle kunna förklaras av att familjen inte hört av honom sedan han lämnade Norra Åsum. Han var inte närvarande vid någon av förrättningarna (1827 resp 1832).

372

SCB-utdragen ur födelse-, vigsel- och dödböckerna 1860–1948 finns hos Riksarkivet/Svar. Nästa år tillkommer 1949.

Den 70-åriga sekretessen hindrar digitalisering av originalböcker som sträcker sig över denna tidsgräns, men i några fall har man digitaliserat sådana böcker delvis, det vill säga fram till 70-årsgränsen.

373

Familjen ”Skrifs i Mollery” (Möllery). Se samma sida närmast ovanför Hafsery – där är familjen antecknad igen.

374
Färnebo / SV: Axel Fredrik Fryk
« skrivet: 2019-01-18, 15:28 »

En Axel Fredrik finns i födelseboken (Färnebo) född angivet datum. Son till pigan Stina Cajsa Petersdotter, 25, i Hennikehammaren.
Filipstad C:11 (1839-1852) Bild 95 (AD),  Bild 106 (Svar)

375
Västra Vemmerlöv / SV: Botilla Persdotter född 1808-01-07
« skrivet: 2019-01-17, 08:13 »
Wargerings Karlen Pehr Stålstzenius och hustru Boëll Åkasdotter

376
Malmö Karoli / SV: Johan Jacob Sundblad född 1795-01-24
« skrivet: 2019-01-17, 07:58 »

Skattunge ups Län

377

Det står noie och är ingen titel utan en förkortning av nomine = en form av latinets nomen = namn.

Denne präst har av outgrundlig anledning tyckt sig behöva markera att vissa kvinnors namn är namn . . .

378

dykaren Nils Borg

Jodå, man dök med dykarklocka 1769 – och även tidigare:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dykarklocka

Den kvinnliga titeln passar jag på för tillfället, men söker vidare.

379
Hedesunda / SV: jonas andersson hedesunda
« skrivet: 2019-01-16, 19:57 »

När han intogs på sjukhuset framgår inte. Utöver vad jag redan berättat står hans dödsdag (15 oktober), Jonas Andersson, hemmansägare Brunn 7 6, hans födelsedata (17/4 1886) samt att dr Laurén utfärdat dödsattesten.

380
Hedesunda / SV: jonas andersson hedesunda
« skrivet: 2019-01-16, 18:26 »

Enligt SCB-udraget ur Hedesunda dödbok 1948 var dödorsaken hjärnblödning (hæmorrhagia cerebri):
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0041716_00052

381
Gustafs / SV: Olof Nilsson Hönset
« skrivet: 2019-01-16, 18:12 »

Troget och redeligen.
Bevistat Finska och
Pommerska Campagnerna

382
Läshjälp / SV: Läshjälp Tolånga
« skrivet: 2019-01-16, 17:00 »

Vem heter Sven, menar du?

383
Läshjälp / SV: Läshjälp Tolånga
« skrivet: 2019-01-16, 00:25 »

Den 13 Decembr Nils Perßon i Eggelsta oechta
fadren till thetta barn uthlades d(rängen) Per Nilßon i
Clamby*. Modren Per Anders(sons) dotter
i Eggelsta.

* Klamby i grannsocknen Brandstad, antar jag.

384
Degerfors (Vindeln) / SV: Läshjälp Vindeln (Degerfors)
« skrivet: 2019-01-15, 23:27 »

Rad 4, kolumn 14:
ej absolverad. Äktenskapsbetyg utfärdat den 16/2 1917 nr. 1/1917
i Rautas 12/6 12. / d
en 30/4 14 ådömd 1 månads fängelse för misshandel
(därefter värnpliktsnummer)

Kolumn 15:
f.d. Stamanställd
Inf 20* till 1/11 10
(vpl-numret igen)

Kolumn 16:
infra (nedan) – se raderna 20–24

* I 20? Västerbottens (infanteri)regemente

385
Oäkta barn / SV: Barnmorskor
« skrivet: 2019-01-15, 19:10 »

Ingen fullständig forskning – du får kontrollera och komplettera:

Serge Antons moder var Hilda Leontina van de Wal (med varierande stavning av efternamnet i källorna), född oä 13/12 1863 på Allmänna BB i Stockholm av pigan Gustava Carolina Örn, 24 år och då bosatt i Katarina. Både hittas senare, var för sig, i rotemansarkivet, enligt vilket Gustava Carolina var född 1/11 1839 i Fellingsbro, död 16/8 1920 i Maria och då änka efter en vaktmästare Kellbom/Kjällbom.
Allmänna barnbördshusets kyrkoarkiv CI:4 (1860-1865) Bild 137 (AID: v82979.b137)

Hilda Leontina van de Wal (HLW) var katolik och hennes far var troligen fabriksvaktmästaren/tapetfabriksarbetaren/handelsbetjänten Nicolaus van der Wal, katolik, skriven i Katarina i början av 1860-talet, och enligt sin mantalsuppgift 1870 född 19/9 1825 i Maastricht (i Holland):
http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0032/mantalsbok/M7015010171_150dpi.pdf

HLW flyttade 1885 från Klara till Drothem och var där hushållerska hos Anton Gustaf Odén, f. 1/11 1858 i Ringarum, och dennes hustru. HLW flyttade 1890 med paret till Söderköping  (S:t Laurentii) och där dyker Serge Anton upp som fosterbarn. HLW föder 1890 en oä son i Norrköping och 1891 en dito dotter i Söderköping. Skilsmässa 1891 mellan makarna Odén.
HLW, Odén och barnen flyttade 1892 till Mogata. Ytterligare en oä dotter föddes där 1894.
HLW flyttade 1899 med de fyra barnen till Borg, Odén kom efter 1901.
HLW och barnen till Norrköping obekant år, Odén till Norrköpings Olai 1904.
Drothem AI:25 (1886-1890) Bild 298 / sid 283 (AID: v25205.b298.s283)
S:t Laurentii AI:22 (1891-1895) Bild 297 / sid 287 (AID: v29225.b297.s287)
Mogata AIIa:1 (1897-1905) Bild 385 / sid 373 (AID: v177502.b385.s373)
Norrköpings Borg AI:18 (1893-1900) Bild 51 / sid 46 (AID: v27832.b51.s46)
Norrköpings Borg AIIa:1 (1901-1906) Bild 1690 / sid 160 (AID: v177612.b1690.s160)

Här några senare nedslag i Norrköpings Matteus:
AIIaa:19 (1906-1910) Bild 2960 / sid 3790 (AID: v177726.b2960.s3790)
AIIaa:36 (1915-1920) Bild 450 / sid 2737 (AID: v177743.b450.s2737)
AIIaa:56 (1926-1930) Bild 360 / sid 2730 (AID: v177763.b360.s2730)
AIIaa:72 (1936-1940) Bild 320 / sid 926 (AID: v177779.b320.s926)

Hilda Leontina van de Wal död 5/4 1944 i Matteus (SCB).

Anton Gustaf Odén död 13/3 1908, enligt bouppteckningen, av vilken framgår att han bott hos HLW ”under flere år och ända till några månader före sin död”. Barnen nämns inte (och inget fanns att ärva).
Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:162 (1908-1908) Bild 5500 / sid 65 (AID: v772128.b5500.s65)

Till sist:
Serge Anton var född den 12 juli 1888.
Norrköpings Matteus CI:1 (1885-1894) Bild 84 (AID: v39347.b84)

386
Matteus / SV: Församlingsböcker Matteus
« skrivet: 2019-01-15, 11:53 »

Matteus församling bildades 1906 genom en utbrytning ur Adolf Fredrik.  ”Församlingsböckerna” BI:1–4 (1906–1906) är en förteckning, i bokstavsordning, över personer som var skrivna i Adolf Fredrik 1906-05-01 och då kom att tillhöra Matteus i stället.

Församlingsböcker i egentlig mening (efterföljare till husförhörslängder) har aldrig förts av församlingarna i Stockholm, där rotemansinstitutionen tog över folkbokföringen 1878–1926.

387
Jönköping / SV: Inga Maja Johansdotter
« skrivet: 2019-01-15, 00:58 »

Sonen, målarlärlingen Erik Viktor Eugen Larsson, dog 16/1 1898, lungtuberkulos.
Jakob och Johannes FIa:8 (1895-1899) Bild 1640 / sid 160 (AID: v86440.b1640.s160)

Målaren Erik Larsson dog 26/9 1918, magsäckscancer. Efterlämnade nya hustrun Clara Maria f. Öhlin f. 1844 samt syskon.
Johannes FI:2 (1914-1919) Bild 1520 / sid 148 (AID: v253540.b1520.s148)
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:912 (1918-1918) Bild 3670 / sid 1624 (AID: v770844.b3670.s1624)

388
Jönköping / SV: Inga Maja Johansdotter
« skrivet: 2019-01-15, 00:06 »

Enligt både husförhörslängden och utflyttningslängden (BI:1 sid 201, nr 96) utflyttad till obekant församling 1866.

Hittas i Stockholm i rotemansarkivet, även där under namnet Maria Johansson. Piga i Katarina, inflyttad från Klara 1878, utflyttad till Adolf Fredrik i november 1879.

Gift där 22/5 1881 med måleriarbetaren Erik Larsson f. 15/2 1853 i Västra Vingåker. Paret flyttade till Johannes 7/6 samma år.
Adolf Fredrik EII:2 (1864-1886) Bild 241 / sid 238 (AID: v81736.b241.s238)
Jakob och Johannes BIb:15 (1881-1882) Bild 100 / sid 6 (AID: v86301a.b100.s6)

Maria Larsson f. Johansson dog 5/10 1891, bröstcancer. Hon efterlämnade maken Erik Larsson och sonen Erik Viktor Eugén f. 8/2 1882, enligt bou.
Jakob och Johannes FIa:7 (1885-1894) Bild 257 / sid 252 (AID: v86439.b257.s252)
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:724 (1891-1891) Bild 10930 / sid 539 (AID: v223490.b10930.s539)

389
Nysund / SV: Daniel Andersson
« skrivet: 2019-01-14, 21:23 »

2 Sönd: efft: Påsk*. Wigdes i Kyrkian dräng: Daniel Anderson
från KrigzMansbo, ok Enkian Chierstin Jönsdott:
i moo, löwades i morgongåwa 20 lod silwer.

* 2:a söndagen efter påsk inföll 1711 den 9 april.

390

No 4 Uppvist vid Ting i Leaby den 29 Jan: 1807.
Åhr 1806 den 27 December blef uppå wederbörandes begä-
ran, Bouptekning företagen och uprättad öfwer den Ägen-
dom som war befintelig i boet efter aflidna Hustru Sara Johans-
Dotter till förne i Gategården Synneråhl som genom döden
af lid den 6 Nowember sistl: och sig efter lämnade Änk-
manen wälförståndige Jacob Andersson, och med Henne sam-
manaflad en Son Anders Jacobsson, 3 år gammal, för
hwilken till förmyndare, faderen Jacob Andersson sig sielf åta-
ger, Ägendomen uppgafs således af Änkmannen Jacob
Andersson Enliget lag, Ä. B: 9K: 1§ och befans som fölier
nemligen
Fastägendom
?/4-ding Krono Skatte i Ga-
tegården Synneråhl i War-
tofta Härad uti Olle-
bergs fierding och Fahlkiö-
pings giäld belägit –
wärderat till _____ 444 / 21 / 42

På sista sidan är överst noterat dödsboets skulder till änklingens bröder Andreas Andersson (2 poster) och Johannes Andersson. Vidare en skuld till änklingens svåger Andreas.

Därunder de sedvanliga underskrifterna – Jacob Andersson betygar under ed att boet är rätt uppgivet och bouppteckningsförrättarna A Andersson, Lars Jönsson och Lars Magnusson betygar att allt är rätt upptecknat och värderat.

Längst ned är antecknat:
Till medhielpare i förmynderskapet föreslås
Pehr Andersson i Skattegården Synneråhl.

391
Västmanland / SV: Nora
« skrivet: 2019-01-14, 17:24 »

Ifwar Månßon i Stahlby först en god tijd Nämbde-
Man och sedan Häradzdomare,
en Man af godt förstånd och
skickeligit lefwerne, omkom
under sin resa i Löfstad olyckligen
medelst en skinngalen* Hästz raseri.
Död den 14 Martii, begrafwen 28 Dito.
66 1/2 åhr gammal

* stavningsvariant av skengalen

392
Okome / SV: Ang Inger Beata Arwfwidsson f. 24/12 1799 i Okome
« skrivet: 2019-01-14, 15:29 »

Du har lämnat fel bild-id, födda i december 1799 finns på sid 125 i Okome CI:2, bild-id C0011176_00138.

Inger Beatas patronymikon kan inte vara Arfwidsson, dels för att hon var en dotter, dels för att hennes fars förnamn var Ifwar – alltså var hon en Ifwarsdotter/Ivarsdotter.

Föräldrarna: Ifwar Swensson och Christina Swensdotter på Maën.
Faddrarna: Bengt Swensson i Bösgård, Johannes Bengtsson i Långansgård, Anders Swenssons hustru i Räfwige och Jöns Nilssons hustru i Gälsås.

393

Du har, såvitt jag förstår, hittat Belfrage i stadsarkivets register till mantalslängder, inte i mantalslängderna hos Riksarkivet/Svar. Det är där du ska leta upp honom, med hjälp av uppgifterna från registren.

Det finns ingen direkt koppling mellan mantalslängder och husförhörslängder. De förra är en registrering av skattskyldiga och deras hushåll, de senare är en del av statskyrkans folkbokföring. Men i mantalslängderna finner man var (kvarter + tomtnummer/adressnummer) personen var skriven i mantalsdistriktet/församlingen och kan då ofta – inte alltid – hitta hen även i husförhörslängden.

Oturligt nog är de flesta av de mantalslängder du listat ovan inte digitaliserade (ännu). Åren 1856–1859 saknas, liksom 1861. Från 1862 och framåt finns de för varje år.

I 1855 års mantalslängd finns Belfrage i Klara övre med nr 609. Han är då kanslist i Landtförsvarsdepartementet och studerar samtidigt vid ”Upsala Academie”:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057287_00316

Men, om du inte fått riktigt grepp om hur man söker mantalslängder, tar vi 1862 Maria norra, mantalsuppgift nr 1415 som exempel. Detta blir säkert överpedagogiskt, men hellre det än otydligt:

1. Gå in på Riksarkivet/Svar, Digitala forskarsalen, https://sok.riksarkivet.se/digitala-forskarsalen
2. Klicka på Specialsök och sedan på Mantals- och kronotaxeringslängder Stockholms stad under Digitaliserade arkiv.
3. Välj mantalslängder, skriv 1862 och Maria norra
4. Du får du upp två längder. Den ena anges innehålla mantalsnumren 1342–2912. Öppna den.
5. Klicka på skrollningslistan överst och rulla ned till ”Sida 1410”. Det är inte sidnumret utan mantalsuppgiftsnumret för personen överst på sidan. Numret står i kolumnen närmast till höger om namnet.
6. Nu får de bläddra framåt ett par sidor (till Bild 29) för att hitta Belfrage med nr 1415. Som du ser är han ensam i hushållet, född 1829. Hans årslön är 1500. I sidhuvudet står var han är skriven: Nr 1/64 Qvarteret Gropen. Vid den här tiden (fr o m 1810) är 1 tomtnumret och (fr o m 1832) är 64 gatuadressnumret. Vilken gatan är finner man via stadsarkivets register:
http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/Databas/fastigheter-1730-och-1810-registernyckel/Sok

Till Maria Magdalena husförhörslängder – och då måste man ha i åtanke att mantalsuppgift lämnades i början av november året innan, i detta fall alltså 1861. Husförhörslängden med kv Gropen (Maria Magdalena AIa:83) omfattar dessbättre både 1861 och 1862. Kvartersregistret längst bak i volymen säger att Gropen börjar på sid 1, behändigt nog med just 1/64 (Hornsgatan 64) och längst ned på sidan står CAH Belfrage.

Det har du inte mycket glädje av – Stockholmsförsamlingarnas husförhörslängder är ju ytterligt snåla med uppgifter. Det är i stället flyttningslängderna man har mest nytta av när man vill följa en person i Stockholm. Mantalsregistren ger en uppfattning om när och vart han flyttat – sök honom alltså i resp församlings ut- och inflyttningslängd.

Men vad är det du hoppas hitta i husförhörslängderna? Det är inte troligt att där skulle finnas anteckning om faderskap till Titus Albin, som har okända föräldrar i födelseboken.

Har du sett pojkens intagningshandlingar (inte digitaliserade, Allmänna barnhusets arkiv i Stockholms stadsarkiv)? Har du sett Belfrages bouppteckning med eventuellt testamente?

Här finns CAH Belfrage och betjänten Titus Albin Blomstrand på samma sida – det bevisar inget faderskap men kan möjligen förklara varför någon dragit slutsatsen, rätt eller fel, att de var far och son:
Lysekil AI:7 (1871-1878) Bild 134 / sid 133 (AID: v3109.b134.s133)
Lysekil AI:8 (1878-1885) Bild 107 / sid 104 (AID: v3110.b107.s104)

394

Återkommer framåt aftonen med en förhoppningsvis pedagogisk redogörelse för hur du hittar det du söker.

395

Behöver en precisering:
Är det i mantalslängderna eller i husförhörslängderna ni inte hittar denna person angivna år?

Överståthållarämbetet:
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96verst%C3%A5th%C3%A5llar%C3%A4mbetet

396

Bättre sent än aldrig:
Brita, 2, dog av meßling (mässling).

397
Sund / SV: Söker en Sixten Birger Olov sund
« skrivet: 2019-01-13, 06:53 »

Sixten Olof Birger Sund var gardist nr 8 i 4:e skvadron vid Livgardet till häst (från 1928 Livregementet till häst, K1) som under båda namnen var förlagd till Kavallerikasernen vid Lidingövägen 28 på Gärdet, Oscars församling.

Han kom dit 13/11 1925 från Stora Tuna. När Livgardets till häst (icke-territoriella) församling upplöstes 1927 utskrevs gardisterna till Oscar, där SOB Sund inskrevs 21/10 samma år. Två år senare, 31/12 1929, återvände han till föräldrahemmet i Bergslagsbyn, Borlänge, Stora Tuna.
Livgardet till häst AII:2 (1921-1927) Bild 1650 / sid 157 (AID: v87799.b1650.s157)
Oscar BI:22 (1927-1927) Bild 3550 / sid 341 (AID: v271329.b3550.s341)
Oscar BII:37 (1929-1929) Bild 1300 / sid 123 (AID: v271399.b1300.s123)
Borlänge kbfd AIIa:22 (1922-1931) Bild 1110 / sid 805 (AID: v183287.b1110.s805)

Anna Margareta Gustafsson flyttade 1926 från Julita till Eskilstuna, där hon var tjänarinna hos en handlare Andersson med familj till 12/4 1929. Hon flyttade då åter till föräldrarna i Ås, Julita, och födde dottern knappt fem månader senare.
Julita AIIa:5a (1920-1929) Bild 3510 / sid 338 (AID: v163986.b3510.s338)
Eskilstuna Kloster och Fors AIIa:20 (1920-1930) Bild 1230 / sid 410 (AID: v163044.b1230.s410)

398
Gamla handstilar / SV: Hjälp att tolka text/ord
« skrivet: 2019-01-13, 02:01 »

Någon bild behövs inte. Det räcker om du berättar när och var Johan Magnus var född. Ännu bättre om du också anger källan + sidnummer.

399

PS.
Vid slutet av 1859 är hon linnesömmerska och bosatt 5 Trädgårdsgatan i kv Phaëton i Nikolai/Storkyrkoförsamlingen, enligt egenhändigt präntad mantalsuppgift (för 1860):
http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0032/mantalsbok/M6003012099_150dpi.pdf

400

Hon flyttade till 9 Smålandsgränd (kv Hästen 9 i Jakob).

I registret till mantalslängder 1855 finner man henne i Jakob med mantalsuppgift nr 1089, och med sökning på enbart Jakob och numret i samma register får man fram alla personer hushållet, hos kamrer Tottie.

Med hjälp av samma nummer hittar man dem lätt också i originalboken. Som du ser där står för Tottie 1089 i kolumnen närmast till höger om namnkolumnen.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057280_00516

De nummer som anges i registren till mantalslängder är mantalsuppgifternas, dock inte 1800 och tidigare – då är det sidnummer.

401
Okänd socken i Småland / SV: Födelseförsamling
« skrivet: 2019-01-12, 23:32 »

Namnet var Jonas Peterson Lustig, enligt Länna AI:13 sid 274 och Centrala soldatregistret.

402
Karl Johan / SV: Dödsorsak m.m
« skrivet: 2019-01-12, 22:39 »

Hon dog på Barnbördshuset.

Första ordet i dödsorsaken är erysip(elas) = rosfeber = inflammation på huden, vanligen orsakad av streptokocker.
Andra ordet svårläst i originalboken, i SCB-udraget* står ”Erysipelas laryngis”. Laryngis = struphuvud (laryngit = struphuvudsinflammation).
I originalboken står även abortus = spontant eller framkallat missfall.

* https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0030530_00975

403

Nicolas Arnbeck avancerade 29/12 1703 från andre kvartermästare till förste dito, efter Petter Follijn. Arnbeck fick avsked 27/2 1706. Övrig text i de båda notiserna handlar om efterträdare på befattningarna.

404

Ibm = ibidem, latin för ”samma plats” (som ovan). Hustrun och barnen är alltså, liksom mannen, födda i Överselö.

405
Landsarkivet i Vadstena / SV: Barnmorskor
« skrivet: 2019-01-12, 14:49 »

Frågan är ställd under tre olika rubriker. Se svar här:
https://forum.genealogi.se/index.php?topic=158078.msg1490880#msg1490880

406

Se den engelska (o)ordningen:
https://wiki.genealogi.se/index.php/Kusiner

407
Valstad / SV: Valstad (R) C:1 (1691-1757) Bild 121 / sid 233
« skrivet: 2019-01-11, 16:00 »

Ja, det står Siög+förkortningstecken: Siögården.

408
Oäkta barn / SV: Barnmorskor
« skrivet: 2019-01-11, 15:12 »

Om det är föräldrarna du söker har jag uppgifter om modern och den sannolike fadern. Vill du ha dem?

409

Du hittar hörnfastigheten med adressnummer 15 och 54 på 1908 års karta hos Stockholmskällan:
https://stockholmskallan.stockholm.se/post/9179

410
Västra Torsås / SV: VästraTorsås A1: 16 s.34
« skrivet: 2019-01-09, 21:42 »

Fel socken – Peter Månsson finns i Torsås AI:16 sid 34.

Det är bara dottern Ingrid Maria som flyttar 1840.

Se nästa längd:
Torsås AI:19 (1842-1853) Bild 65 / sid 58 (AID: v24171.b65.s58)

412

Mästersven Eric
Forssberg Hu
Lisa Bergström
i Wedevåg

Kgl. secret. Hr A. Eng
Halleniæi, Fru Di-
recteurskan Halle-
nius, Inspectorn
Eric Westberg,
Mademe Torvest(?),
alle på Wedevåg.

413

Ja, födelse- och dopnotisen är det första du ska kontrollera. Där finns uppgifter om modern/föräldrarna och vanligen även om adoption. Du behöver alltså inte söka adoptionshandlingarna för att finna åtminstone moderns namn, födelsedata och adress vid tiden för nedkomsten.

Om din farfars mor var ogift när hon födde honom, anmäldes födelsen till barnavårdsnämnden i den kommun där hon var skriven. En barnavårdsmannaakt upprättades och där finner du uppgifter om adoptionen, eventuellt också om fadern. Kontakta kommunarkivet i aktuell kommun (Stockholms stadsarkiv om modern var skriven i Stockholm).

Eftersom din farfar är avliden kan du, om du vill, få uppgifter av mig eller någon annan här. Vi behöver hans namn och födelsedata.

414
Ålem / SV: Ålem C:1 sidan 87
« skrivet: 2019-01-09, 16:10 »

Finns ingen här som gör en annan tolkning av sockennamnet eller som vet vad Humbletor (eller möjligen Humbletorp) stod för?

415
Allmänt / SV: Efter Socken
« skrivet: 2019-01-09, 02:22 »

Där bokfördes personer som var skrivna i socknen men saknade ”laga försvar”, det vill säga tjänst och fast bostad. Även personer som flyttat från socknen utan flyttningsattest.

416
Ålem / SV: Ålem C:1 sidan 87
« skrivet: 2019-01-09, 01:49 »

Sockennamnet för mig obegripligt. Första bokstaven bör vara H (jämför Hustru i andra notiser), därefter möjligen um. Humbletor? Aldrig hört talas om, och hittar inte heller något liknande i Sveriges församlingar genom tiderna:
https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/attvarafolkbokford/folkbokforingenshistoria/sverigesforsamlingargenomtiderna/forteckning.4.18e1b10334ebe8bc80003999.html

Kärsta(d) finner jag i Ekebyborna (E), Lillkyrka (T) och Björksta (U). Tjärsta i Björkvik (D). (Folkräkningen 1880)

Den 13 ejusdem eller Dominica 2 p. Epiphan be-
grafdes Jon Trulsson i Sandbäckz-
hult som war född i [—]bletorz
Sochn och Kiärstad by. åldren 80 åhr.

417

. . . ifrån Holma om wästre-
gafln* wid ringmuren.

* gaveln (antar jag)

418

Til kyrkovärd antages Magnus på Lerdalen
och til fattigföreståndare Olof i Qvarntorp.
Til Rotemästare desamma som förledet
år – men för Onsiö Rote väljes
2ne Måns på Brinketorpet för norra sidan
af Carls[—], och Olof på Håmanstorpet för
södra delen av Roten.

420
Torstuna / SV: Läshjälp födelsebok Torstuna
« skrivet: 2019-01-08, 17:35 »

Föräldrar:
Högährewördige
ock Höglärde Prob-
sten ock Kyrkioher-
den Herr Magister
Eric Waldius
Probstinnan
Wälborna fru
Catharina Antina
Schönberg

Boställe
:
Torstune Probstegård

Faddrar:
Högwälborne Herr Grefwen
ock Majoren Friedrich Carl Dohna
Grefwinnan och Majorskan Högwälborna
Fru Friederica Ulrica Sture
Wälborne Herr Assessoren Jacob
Rök, Fru Assessorskan Sophia
Scharlotta Östfelt
Capitain Wälborne Herr Johan Du Rees
Mademoiselle Christina Elisabeth
Kammecker.

421
Allmänt / SV: Textförklaring
« skrivet: 2019-01-08, 17:05 »

Det är hänvisning till BegravningsBoken, där han har löpnummer 51 år 1844, se Maria Magdalena FI:6 sid 329.

422
Skatelöv / SV: Johan (Jon) Månsson Strand
« skrivet: 2019-01-08, 16:56 »

Nr 69 Johan Strand, Skäggalösa rote, Skatelövs kompani, Kronobergs regemente. Född 1763, antagen 1789, död 1811.
(Centrala soldatregistret)

Se GMR 1809 och 1812:
Kronobergs regemente 1673-1907: Regementsexpeditionen  DI:9 (1809-1809) Bild 980 (AID: v730996.b980)
Kronobergs regemente 1673-1907: Regementsexpeditionen  DI:10 (1812-1812) Bild 960 (AID: v730997a.b960)

Av den senare framgår att han dog den 1 juli 1811, men ingenting närmare nämns om dödsfallet.

423
Allmänt / SV: Barnhus, fosterbarn, Lidköping på 1890-talet
« skrivet: 2019-01-08, 15:48 »

Mitt bästa råd är att du söker Vendela Maria i de sociala kommunala arkiven, där hon ska finnas om hennes fosterhemsplacering(ar) bekostats av staden. En liten möjlighet finns att hitta även modern där, under förutsättning att hon själv tog hand om dottern en tid och då ansökte om understöd från fattigvården.

Kontakta Lidköpings kommunarkiv:
https://lidkoping.se/kommun-och-politik/kommunarkiv

424
Skanör / SV: Anna Maria Olsdotter 1858 29/12
« skrivet: 2019-01-07, 23:49 »

425
Allmänt / SV: Barnhus, fosterbarn, Lidköping på 1890-talet
« skrivet: 2019-01-07, 23:35 »

Det blir lättare att hjälpa dig om du uppger barnets fullständiga namn, födelsedata och födelseort.

Det var vanligt att fosterbarn som saknade efternamn fick fosterföräldrarnas. Före 1901 behövdes ingen ansökan göras någonstans.

426
Björnlunda / SV: Läshjälp
« skrivet: 2019-01-07, 21:54 »

Dunker

427
Svärta / SV: Läshjälp
« skrivet: 2019-01-07, 21:53 »

Till Wreta

De återfinns under Carlberg, som jag antar hörde till Vreta by:
Svärta AI:1 (1758-1789) Bild 25 / sid 41 (AID: v62236.b25.s41)

428

Martius 6 Hustru Kirstin Olofzdotter i Snöre och hafwer lefwat
Christeligen och well* i 30. åhr siukdomen bestod af starckt holl**
och styng i bröstet.

* väl
** håll

6 mars var begravningsdagen.

429
Oskar Fredrik (1908-) / SV: Ernst Gustaf Stenberg
« skrivet: 2019-01-07, 18:44 »

Allmänna BB låg vid Hantverkargatan 19 på Kungsholmen från 1858 till 1913.

Fram till mitten av 1940-talet bokfördes man som född i den församling (i detta fall Kungsholm) där man faktiskt var född, därefter i den församling där modern var skriven.

430
Maria Magdalena / SV: Vad händer med barnen??
« skrivet: 2019-01-07, 17:36 »

Du söker enklast familjen i rotemansarkivet:
http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/Rotemannen2012/Search.aspx

Ivar Vilhelm blev fosterbarn i Bälinge (C) 1914:
Bälinge AIIa:3 (1912-1916) Bild 980 / sid 84 (AID: v123848.b980.s84)

Gösta Valdemar utskrevs till Uppsala i november 1914, alltså före modern. Även Nils Joel utskrevs till Uppsala 1914, enligt rotemansarkivet.

431
Samsson / Samsingson / SV: Nils Frederik Samuelsson
« skrivet: 2019-01-07, 16:41 »

Som jag skrev är Brännkyrka församlings kortregister (1924–1958) inte digitaliserat, alltså inte tillgängligt på nätet. Detta beroende på den 70-åriga sekretessen. Men du kan beställa kopior/uppgifter om dina personer från Stockholms stadsarkiv, eller göra ett besök där.

432
Hällestad / SV: Gifta 1761 Sven och Anna
« skrivet: 2019-01-07, 14:28 »

Bouppteckningarna var exhiberade och approberade, det vill säga uppvisade och godkända.

433
Rumskulla / SV: Ida Carolina Johansdotter 1866-1939
« skrivet: 2019-01-06, 22:37 »

Då har du inte varit med om tillräckligt mycket än. :)

Vad Samuel Johan kallades till vardags kan vi inte veta – kanske var andranamnet tilltalsnamn.

434
Hällestad / SV: Gifta 1761 Sven och Anna
« skrivet: 2019-01-06, 21:56 »

. . . och barnens afwittring: Hans enligt Boupteckning d. 4 Ja-
nuarii, Exhib. och approb. d. 20 Maji 1760. Hennes enligt
Boupteckning d. 14 Septembr. Exhib. och appr. d. 22 ejusd. 1761.

435

PS. Fridhemsgatan 15 var adressen:
Kungsholm BI:64 sid 161

Vilket ”våningsuppgiften” i rotemansarkivet också anger, ser jag nu.

436

Rotemanshäftet med nr 22465 upptar alla som bodde i hörnfastigheten Arken 1 med adresserna Fridhemsgatan 15 och Fleminggatan 54 under åren 1909–1926. Den del av Kungsholms församling som ingick i rote 29 utbröts 1925 och bildade S:t Görans församling.

Vilken av de båda adresserna som din korpral bodde på bör framgå av Kungsholms inflyttningslängd 1918.

437
Södra Sandsjö / SV: Läshjälp
« skrivet: 2019-01-06, 20:49 »

Kan inte tyda slutet på ordet men antar att dödsorsaken var tarmvred (invagination).

438
Råneå / SV: Anna Maria Nilsson f Olofsson Prästholm
« skrivet: 2019-01-06, 18:50 »

Anna Maria Olofssons bodde hemma hos föräldrarna tills hon gifte sig 2/10 1932 i Råneå med Nils Gustaf Sven Nilsson.
Råneå EI:6 sid 133

Paret flyttade till Råneå övre/Gunnarsbyn i november 1932. Tre barn födda där 1934–1937. Anna Maria dog 26/5 1937 av akut lunginflammation, på Garnisonssjukhuset i Boden.
Gunnarsbyn AIIa:3 sid 145
SCB-utdrag ur dödbok Råneå övre 1937

439
Rumskulla / SV: Ida Carolina Johansdotter 1866-1939
« skrivet: 2019-01-06, 17:40 »

Av både födelsenotisen och husförhörslängden framgår att fadern uppgavs vara drängen Samuel Johan Samuelsson i Rumskulla Skattegård.

440
Småland / SV: Halltorp
« skrivet: 2019-01-06, 16:59 »

Den 13 Dcemb. föddes Joen Johanßons* Sohn i yggesbo Eskil
benemd och christnades 4 Söndag i Adventet.
                          Witnen
Bokhållaren Jacob Johanßon på Bruket, skogwachta-
ren Pehr Andersßon i Ry, Joen Nilßon i faste-
lycka, drängen Anders Olufßon i Igellösa.
H. Christina Joens dotter i Wärneby(?), Pigan Gertrud
Pehrs dr i Ragnebo, Pigan Ingär Stens dot-
ter ibidem, Pigan Kirstin Abrams dotter i yg-
gesbo./.

* Namnet ser ju högst egendomligt ut. Jag tycker mig se att det först skrevs Pehrßon och sedan nödtorftigt ändrades till Johanßon.

441
Medåker / SV: Axel Hellman begravd C0009772_00103
« skrivet: 2019-01-06, 14:08 »

Afskedade Rytt: Axel Hellmans Hustru Margareta Andersdotter ifr:
Östbärga är född i Fellingsbro församling på Hellby ägor af ärliga
föräldrar, fadren för detta Ryttaren för Hellby Rusthåll Anders
Hellman och modren Anna Olofs dr. Renata. Tjent på åtskilliga
ställen i Arboga stad hos hederligt folk. År 1730 inträdde hon ägtenskap
med sin efterlefwande man och med honom blifwit wälsignad med 7 barn,
nämligen 4 Sönner och 3 dottrar, af hwilka alla Söner lefwa. Vita communis.
nota. Den 23 Jan: omkom hon olyckligen under sin gång til Arboga på Hag:
by [—], hwarest hon wandrat willse och förmodas under den starka Kölden
ihiälfrusit och på dödsstället blifwit liggande til den 27 och då igenfanns
och fördes till sitt hus.  gammal _____________ 65 / 11 / 3 / 4
Begrafwen den 1 februarii.

442
Språk, ord och namn / SV: Nattvardsbarn
« skrivet: 2019-01-06, 01:57 »

Nattvardsbarn är detsamma som konfirmand. Årtalet anger alltså när personen i fråga konfirmerades.

443
Maria Magdalena / SV: Karl Einar Erikssons föräldrar
« skrivet: 2019-01-06, 01:36 »

Du följer enklast familjen i rotemansarkivet:
http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/Rotemannen2012/Search.aspx

Där framgår bland annat att familjen i november 1891 flyttade från Katarina till Kungsholm, där Carl Gustaf Eriksson dog 6/1 1892. I april samma år flyttade änkan och barnen till Maria.

Karl Einar bodde hos modern tills han flyttade till Häverö 1897.

Änkefru Anna Matilda Eriksson f. Andersson dog 20/2 1921 i Matteus, dit hon flyttat 1916:
Matteus FI:5 (1919-1922) Bild 1050 / sid 101 (AID: v270162.b1050.s101)

444
Voxna / SV: Voxna
« skrivet: 2019-01-06, 00:48 »

1774
Nov 6 (begravdes) DagKarlen Henric Persson
i Broberg. född 1729 i Tuna
och Dalarne. Fadr. Per Olsson
Mod: Stina Olofsdr. Död den
31 oct. ________________ 45 (år).  Bröstsiuka

445
Samsson / Samsingson / SV: Nils Frederik Samuelsson
« skrivet: 2019-01-05, 21:57 »

I Johannes AIIa:10 står att familjen flyttar till ”Brännkyrka Stockholms län” och i nästa kolumn står utskrivningsdatum: (19)16 20/11.

Från 1924 förde Brännkyrka församling kortregister (KR) i stället för församlingsböcker. Registret – som inte ska förväxlas med Skatteverkets folkregisterkort – är inte digitaliserat. Förvaras av Stockholms stadsarkiv.

Familjen kan följas i rotemansarkivet till 1926.
http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/Rotemannen2012/Search.aspx

446
Medåker / SV: Axel Hellman begravd C0009772_00103
« skrivet: 2019-01-05, 19:52 »

Afsked: Ryttaren Axel Hellman ifr: Östbärga är född 1703
den 6 Novembr af ärliga föräldrar i Fellensbro* församling i Nederby.
Om föräldrarnas namn lemnades ingen efter[—]else. Renatus.
Tjent för Hellby rusthåll i 33 1/2 (år). Bewistat campagnen i
Finland. Tog afsked under Pomerska Kriget hwilket han bewistat
i 5 år. Gift 1730 med sin hustro Margareta Anders doter, som dog 1771
den 23 Jan:. Haft 7 barn af hwilka 4 Söner lefwa. Vita communis.
Ägde wacker Christendoms Kundskap. Warit 7 weckor sängliggande
af en tärande och mattande siukdom. Dog den 12 Maji. Be-
grafdes den 17 Ejusdem.

* Fellingsbro

447
Båraryd / SV: Gislaved (F) AI:5 (1791-1815) Bild: 41 Sida: 34
« skrivet: 2019-01-03, 23:26 »

ifr. Kind, det vill säga Kinds härad, omfattande ett stort antal socknar – se http://www.kindsforskarklubb.se/forsamlingar/forsamlingar.htm.

Sök i socknarna närmast Gislaved först – sockenkartor har du här:
http://memmingsforskarna.se/sockenkartor.html

448

PS. Intagningshandlingarna (som jag tipsade om tidigare) är inte digitaliserade. Får läsas på plats i stadsarkivet, eller beställ kopior.

449

Se Allmänna barnhuset D2L:4 (1865-1868) Bild 1760 (AID: v749775.b1760). Där finns upplysningar om både modern och fadern.

450
Läshjälp / SV: Läshjälp
« skrivet: 2019-01-03, 15:23 »

Till Ekström.

Det fanns en vagnmakare Anders Ekström och i dennes gård hittar man familjen Järnberg, här struken utan hänvisning:
Eskilstuna Kloster och Fors AIb:2 (1804-1808) Bild 118 / sid 110 (AID: v54749.b118.s110)

451

Noteringarna i denna kolumn gäller husförhör och anger vad personen fått redogöra för / ålagts att läsa på bättre till nästa gång.

För Catharina Nilsdotter och många andra i denna längd är antecknat ”trons fr:”. Andra förkortningar som ”tr: fr:”, ”trons art: fr:” torde stå för samma sak: trons artiklar (se http://runeberg.org/katekes).

Hur ”fr:” ska tolkas är jag osäker på. Samma förkortning finner man efter noteringar om 10 Guds bud, Fader vår, döpelsens/altarets sakrament med mera.

452
Söderåkra / SV: Söderåkra C:3 sid 461
« skrivet: 2019-01-03, 04:54 »

Svar finns under Söderåkra / Maria Tullgren, där du ställt samma fråga.

453

När barn intogs på barnhuset efter remiss från Poliskammaren var skälet vanligen att den enda vårdnadshavaren avlidit, var allvarligt sjuk eller satt i fängelse. Pojkens intagningshandlingar kan ge närmare besked (Allmänna barnhusets arkiv, i Stockholms stadsarkiv).

Om du vet vem modern var kan du ju också söka hennes öden efter sonens födelse.

454
Pjätteryd / SV: Aborraslätt
« skrivet: 2019-01-03, 02:26 »

Under förutsättning att det är rätt Alma du hittat har släkten bevisligen fel vad gäller ordningen i syskonskaran. Det är födelseböckerna som är tillförlitliga, inte vad ättlingar tror sig veta mer än hundra år senare.

455
Hällestad / SV: Elin Persdotter i Solberga
« skrivet: 2019-01-03, 01:49 »

Elin Persdotter är noterad som Qwinsperson (kvinnsperson), en nedsättande benämning på kvinnor som fött oäkta barn.

456
Östra Vemmerlöv / SV: Vad dog han av?
« skrivet: 2019-01-03, 01:27 »

Nerffeber (nervfeber, tyfoidfeber)

457

Lysningen uttogs af fäst-
mannen, åtföljd af Grosshand-
laren G P Wennström. Lemna
betyg från Kommin. F Holm-
quist i Sunnemo om fästman-
nens äktenskapskedighet
och skriftligt giftomannabifall från
flickans moder f. Pigan Kri-
stina Hinriksdotter i Wester
Bölan af Enångers socken.

Hänvisningen till Sand fol 79 avser Sandarne AI:3:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0013851_00084

458
Bommelin / SV: Bommelin
« skrivet: 2019-01-02, 22:31 »

Dopnamnen var Hedda Lovisa, född den 5 maj 1823 på Gottsta ägor i Kungsåra (C:6). Fadern beväringskarlen och torparen Anders Björklund, modern Lisa Hansdotter (AI:5 sid 57).

Hedda/Hedvig Björklund gift med Johan August Bom(m)elin (som diskuterats ovan). Du finner dem bland annat här:
Botkyrka AI:18 sidorna 96 och 229
Huddinge AI:21 sid 212

459

Ej attesterad. Se infl.bet. Har i Åker ej inlemnat
något intyg, kan ej uppgifva, hvar hon sist
varit mantalsskrifven.


460
Askeryd / SV: Askeryd (E, F) C:2 (1695-1765) Bild 409 / sid 805
« skrivet: 2019-01-02, 18:04 »

Sochenman (sockenman)

461

Forsbacka is not missing, according to index:
Valbo AI:4b (1756-1759) Bild 3 (AID: v137080.b3)
Valbo AI:3 (1753-1755) Bild 3 (AID: v137078.b3)
Valbo AI:2 (1740-1773) Bild 3 (AID: v137077.b3)
Valbo AI:1 (1709-1740) Bild 3 (AID: v137076.b3)

462
Söderåkra / SV: Maria Tullgren
« skrivet: 2019-01-02, 15:42 »

Fadern var sämskmakare.

Dopvittnen: Kyrkoherde Aurelius med hustru C C Flosén(?), pastor S Annerstedt, mamsell Johanna Melin, kantor Askling, jungfru Askegren.

463
Hjälsta / SV: Hjälsta
« skrivet: 2019-01-01, 13:09 »

Det står Weckholm (Veckholm, Uppsala län).

464
Valbo / SV: Läshjälp - dödsorsak Daniel Ösare
« skrivet: 2018-12-31, 17:05 »

Han dog den 20 juni 1798 av stenpassion.
Valbo F:1 (1753-1826) Bild 37 / sid 66 (AID: v137165.b37.s66)

465
Urshult, C:3 / SV: Urshult C:3 1763-1827 s.468
« skrivet: 2018-12-31, 01:08 »

d. står här för den (den 9 november) och Test. för testes: vittnen, faddrar.

466
Urshult, C:3 / SV: Urshult C:3 1763-1827 s.468
« skrivet: 2018-12-30, 23:28 »

Hej Moltas,
och välkommen till forumet!

Adam Börjesson, Drakamåla, född d. 9, döpt d. 17 Nov.
Par. Brukaren Börje Svensson och dess H. Kjerstin Håkansdr 36 år gammal
Test. Magnus Gummesson och dess H. Ingjerd Håkansdr i Skyttemåla,
Carl Carlsson och dess H. Brita Svensdr i Rönnekulla.

467
Hammarö / SV: Hammarö
« skrivet: 2018-12-30, 23:09 »

Ser att du forskat vidare och i ditt tidigare inlägg lagt till uppgifter som saknades när jag skrev mitt.

I Nedre Ullerud AI:14 sid 59 står att han 1854 flyttar till Fryksdalen, vilket i detta fall betyder Sunne – se Nedre Ullerud B:1 sid 27 nr 73.

Jag drar samma slutsats som du vad gäller identiteten. Men Gustaf Larsson innehar långt ifrån rekordet vad gäller svårföljda personer/frekventa flyttningar/felaktiga födelseuppgifter etc.

Gott Nytt År önskas även dig.

468
Hammarö / SV: Hammarö
« skrivet: 2018-12-30, 21:00 »

Även jag har följt Gustaf Larsson bakåt från Karlstads stadsförsamling, och Gustaf född 30/8 1823 i Hammarö framåt.

Kan bidra med (i bakåtsökningen) att Gustaf Larsson flyttade till Nedre Ullerud 1848, från Grava dit han ska ha inflyttat från Nedre Ullerud 1846, enligt Grava AI:15 (1844-1848) Bild 499 / sid 490 (AID: v11296.b499.s490) där han är noterad född 7/8 1823 i Hammarö.

Mats, du får fortsätta och se om du kan knyta ihop trådarna. Nedre Ullerud har utflyttningslängd för bland annat åren 1833–1848 (B:1).

469
Arbrå / SV: Vad heter föräldrarna?
« skrivet: 2018-12-30, 16:53 »

Anders Pehrson och Sigrid Mårtensdotter.
Familjen bodde i Håf (Hov) i Arbrå.

470
Färnebo / SV: Läshjälp
« skrivet: 2018-12-30, 15:53 »

Erik, oäkta
Född Mars 23, döpt 24 Haborshyttan: Modren Pigan Charlotta
Svensdrs (26 år) barn ibidem i Fernebo (i tjenst hos
Bergsman Sven Eriksson). Faddr. Hemmansägare
Johan Svensson fr. Yngshyttan och Barnmor-
skan Maria Berg fr. Nordmks Hyttan
Dr. Carl Svensson o Pigan Anna Lisa
Svensdr fr. Haborshyttan i Fernebo.

Hänvisning till sid 99 i hfl – se Färnebo AI:19b (1841-1845) Bild 112 / sid 99 (AID: v11127.b112.s99)

471
Augerum / SV: Augerum (K) CI:1 (1695-1754) Bild: 29 Sida: 26
« skrivet: 2018-12-30, 14:37 »

Den 6 Xber (december) Dom 2 Advent begrofs . . .

. . .  modren Kierstin Danielßdotter. Har bot i augrums Soch
dödde den 30 9bris (november), har fört ett Christeligit lefwerne
war 75 åhr . . .

473
Hedvig Eleonora / SV: Rickard Valentin Danielsson
« skrivet: 2018-12-30, 13:03 »

Josefina Albertina (namnordning enligt födelseboken) Danielsson utskrevs från Linköpings domkyrkoförsamling först 3/3 1869, med tre oä barn. Tveksamt om de verkligen följde med Stockholm.
Linköpings domkyrkoförsamling AI:60 (1866-1870) Bild 353 (AID: v25637.b353)

1) Axelina Josefina f. 31/12 1856 i Linköping.

2) Carl Nicolaus f. 18/3 1861 i Norrköpings Hedvig. Kallade sig Gasslander. Bodde hos morföräldrarna, sedan hos mostern i Linköping. Till Hamburg 1880. Därifrån till Göteborg 1891 som tysk medborgare och med tysk hustru. Paret obefintligt från 1893.
Linköpings domkyrkoförsamling AI:68 (1876-1880) Bild 350 (AID: v25724.b350)
Linköpings domkyrkoförsamling AI:67 (1876-1880) Bild 128 (AID: v25722.b128)
Göteborgs Domkyrkoförsamling AIa:47 (1891-1899) Bild 339 / sid 289 (AID: v35223.b339.s289)
Göteborgs Domkyrkoförsamling AIII:2 (1891-1905) Bild 520 / sid 48 (AID: v197384.b520.s48)

3. Rudolf Birger f. 20/4 1865 i Linköping. Kallade sig Samuelsson. Dräng, jordbruksarbetare i Rystad, Slaka, S:t Lars. Död 21/3 1902 (drunknad i Stångån), då skriven i S:t Lars.
Linköpings S:t Lars AIIa:2 (1900-1906) Bild 232 / sid 626 (AID: v177264.b232.s626)
SCB: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0030579_01400

474
Övrigt / SV: Dopbok läshjälp
« skrivet: 2018-12-29, 22:44 »

. . . Mad: Elisabet Fogelberg,
fru Lisa Schmit, jungfru Caisa Lisa
Såndberg

475
Ramsberg / SV: Ramsberg El:1 sid 249
« skrivet: 2018-12-29, 22:09 »

Under Bröllops
färd, af wåda, genom
en pistol förl-dding*
skadd til döds.

* förladd(n)ing? Antar att han träffades av ett vådaskott när han eller någon annan laddade pistolen.

476
Sala landsförsamling / SV: Johan Johansson i Åby
« skrivet: 2018-12-29, 21:47 »

drängen Johan Johanßon se här åfwanföre

478

Längden är förd i kvarters- och fastighetsordning (kv 74 nr 7):

Örebro Olaus Petri AIIc:3 (1913-1920) Bild 2530 / sid 482 (AID: v198362.b2530.s482)

479
Voxtorp (H) / SV: Voxtorp C:3 s. 45
« skrivet: 2018-12-29, 14:15 »

Boställena, i tur och ordning:
Nantorp
Igellösa
Resby (i grannsocknen Arby)
Nantorp
Yggesbo (i moderförsamlingen Halltorp)
Igellösa
Nantorp
Skällby (i Arby)

480
Nacka / SV: Nacka (AB) CI:1 (1698-1786) Bild: 85 Sida: 79
« skrivet: 2018-12-28, 17:39 »

Mstr (Mäster) Lunmark

481
Glava / SV: Mer Erik Gustav Bodin f. 1894
« skrivet: 2018-12-28, 15:11 »

Med förkortningar utskrivna:

Utflyttningsbetyg till Norge 4/7 1914, af Jönköpings Rådstugurätt dömd för 1:a resan stöld till 3 månaders straffarbete 4/10 1921–4/1 1922. Häktad i Stockholm för lösdrifveri 23/10 1922. Gift i Norge 23/6 1915 med Berta [—] Ha—m från Skoga i Norge. Se bilaga gamla boken sid 156. Straffarbete 1924 för otuktsbrott 26/4 1924–9/2 1925 – se bilaga.

482
Svensson / SV: Carl Svensson
« skrivet: 2018-12-28, 14:58 »

Karl Svensson efterlämnade ”sönerna Sven och Anders Karlssöner samt döttrarna Ingrid, Britta och Anna, hwilka alla äro Gifta och myndiga”. Endast änkan, sjuk och sängliggande, och sonen Anders, boende i huset, var närvarande vid förrättningen och boet uppgavs av Anders.

483
Söderbärke / SV: Födelseort i F:1 sid 136
« skrivet: 2018-12-27, 21:00 »

född uti [—]Hyttan och östra kloten

Östra Kloten finner man i Ramsbergs socken (T).

484
Klara / SV: Anders Brandström och Brita Malmström gifta 1767
« skrivet: 2018-12-27, 20:28 »

Har du funnit var Carl Gustaf Brandströms och Maria Lovisa Run(d)ströms första tre barn föddes? Deras faddrar kan ju möjligen ge ledtrådar till Brandströmssläkten. Har förgäves sökt notiserna i Stockholm.

En annan fråga:
Gäller dina frågor om denna Brandströmsfamilj din forskning för SvT:s eller annan uppdragsgivares räkning, det vill säga forskning som du tar betalt för?

485
Halltorp / SV: Halltorp C:4 Bild 61 S.115
« skrivet: 2018-12-26, 00:30 »

Ingrid Maria var född den 22 och döpt den 26 december 1831.

Föräldrarna var kyrkvärden Peter Isacsson och hans hustru Lisbeth Isacsdotter i Prästlycke:
Halltorp AI:6 (1825-1835) Bild 118 / sid 211 (AID: v22297.b118.s211)

486
Klara / SV: Anders Brandström och Brita Malmström gifta 1767
« skrivet: 2018-12-25, 23:29 »

I mantalslängd för 1770 finns i kv Näckström 1 kusken Anders Brandström, 30, och, lite längre ned, kuskhustrun Brita Bran(d)ström, 28, med ”en sån”, 2 år. Samt noteringen: ”Man är skrifven hos Hans Excellens von Ståckenström”.
A0057088_00008

Mantalsdistriktet var Johannes församling med Blasieholmen.

487
Klara / SV: Anders Brandström och Brita Malmström gifta 1767
« skrivet: 2018-12-25, 22:05 »

Är det att säkerställa att detta par var föräldrar till ett visst barn som intresserar dig? Vad vet du i så fall om detta barn?

488
Klara / SV: Anders Brandström och Brita Malmström gifta 1767
« skrivet: 2018-12-25, 21:47 »

Kusken och kuskhustrun är kanske rätt personer. Tyvärr verkar Näckström saknas i hfl runt 1775.

489
Var ligger platsen / SV: Nils Olofson född 1798-12-24
« skrivet: 2018-12-25, 21:39 »

Stigtomta (D): Östra Enby

490
Klara / SV: Anders Brandström och Brita Malmström gifta 1767
« skrivet: 2018-12-25, 21:00 »

Jaha, och det är rätt familj? Får man be om en närmare källhänvisning/länk?
Familjen du refererade till i inlägget som du nu raderat är, även frånsett att enda barnet var en dotter, föga trolig som den du söker – denne AB var ju timmerman vid Stora varvet i Katarina både 1770 och 1780.

491
Tirup / SV: Tirup CI:1 (1703-1764) bild 170 sid 13
« skrivet: 2018-12-25, 19:57 »

Jag läste detsamma bortsett från att dopvittnet Påhls patronymikon enligt min tolkning var Swenßon (vilket jag vill hävda är korrekt).

492
Voxtorp (H) / SV: Voxtorp C_3 s.235
« skrivet: 2018-12-25, 18:27 »

Se Voxtorp AI:4 (1841-1854) Bild 108 / sid 21 (AID: v24415.b108.s21)

493
Klara / SV: Anders Brandström och Brita Malmström gifta 1767
« skrivet: 2018-12-25, 16:53 »

Sonen var född den 5 juli 1767.

Har du sökt familjen i mantalslängderna 1770 och 1780 via registren hos Svar?

494
Rengsjö / SV: Vad avlider han av?
« skrivet: 2018-12-25, 16:38 »

Colique stod vid här aktuell tid för smärtor i buken (som ju kan ha flera orsaker).

495
Sånga / SV: Vad avlider han av?
« skrivet: 2018-12-25, 16:23 »

ros = rosfeber (erysipelas) eller möjligen bältros (herpes zoster).

496
Rengsjö / SV: Vad avlider han av?
« skrivet: 2018-12-25, 16:22 »

colique = kolik

497

De tidigaste svenska och norska emigrantfamiljerna till NZ reste från Kristiania (Oslo) på 1870-talet, då direktresor till nordön arrangerades av svensken Bror Erik Friberg, verksam inom skogsnäringen i NZ som behövde vana skogshuggare.
Se emigrantkällorna i norska Digitalarkivet.

I övrigt reste man både till Australien och NZ via de större brittiska hamnstäderna.

498
Östra Vemmerlöv / SV: Läshjälp församlingsbok
« skrivet: 2018-12-25, 13:47 »

Hej Bengt,
och välkommen till forumet!

Ange volym och sida där noteringen finns – då blir det lättare att hjälpa till.

499
Rötter / SV: Rötters Julnötter 2018
« skrivet: 2018-12-24, 01:23 »

Dagens fråga:
”Julen är en stor resandehelg. Massor av människor reser landet runt för att kunna fira julen med sina nära och kära. Det kan dessvärre vara ganska dyrt att resa. Vad kostade det den 31/10 att köpa en tågbiljett 2:a klass pensionär ej ombokningsbar mellan Göteborg och Malmö med avgångstid 07:55?”

Vad avses? SJ:s biljettpriser ändras numera från dag till dag. Här talas om julresor, varför man kan anta att frågan gäller priset på resa under julhelgen som bokades 31/10. Eller menar man biljettpriset för en avgång 31/10 och vad har det i så fall med julresor att göra?

Luddigt formulerad fråga och svaret okontrollerbart. Ren gissningstävling, alltså. Svarsalternativ 1 får man rätt på.

500
Allmänt / SV: Texttydning
« skrivet: 2018-12-23, 23:30 »

Den 12 Septembr Ett Barn ifrå Kroppetorp wid nampn Annecka, fadr
Bengt Olufßon, modr Maria Johansdotter, Testes Ryttare Carl Hertzberg
Torbiörn Larßon dr. Jonas Swenßon hustr. Annecka Johansdotter, [—]
Olufsdotter Pig. Kirsti Olufsdotter.

Sidor: [1] 2 3 ... 33