ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Balck  (läst 795 gånger)

2000-04-06, 01:23
läst 795 gånger

Utloggad siljerud

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 91
 • Senast inloggad: 2018-10-20, 21:49
  • Visa profil
  • www.siljerud.com
Känner någon till Balck-gården som enligt uppgift ska ligga på Åland? På denna gård skulle en Olof Fåresson Balck ha levt under 1500-talet. All information om släkten Balck är av intresse.

2000-04-06, 21:29
Svar #1

Utloggad niclas

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5011
 • Senast inloggad: 2018-08-12, 13:21
  • Visa profil
Jag har en förfader som var slottsskrivare i Stockholm Knut Eriksson vars barn kallade sig Balck. Han avled 1632-34. Hustrun hette Beata Månsdotter (ca 1605?-1687) och var dotter till kyrkoherde Magnus Andreae Claviger ohh Elsa Larsdotter i Vallentuna. Tillhörde Knut Eriksson den åländska släkten Balck? Han nämns som frände till sekreteraren Johan Mattsson Arelius (son till Mats guldsmed i Stockholm; bror till Eggert Mattsson).Hans son Johan (Knutsson) Balck (levde 1689) blev major vid ett skånsk regemente och hans son Carl Detlof Balck (1678-1738) påstod sig vara adelsman i sin meritförteckning. Andra av Johan Balcks barn skrev sig von Balck. Är det en gren av frälsesläkten Balck från Åland eller vile de bara förgylla sin bakgrund lite?

2000-04-07, 01:58
Svar #2

Carl Szabad

Peter! Utan att ha tillgång till ärkestiftets herdaminne av Fant/Låsbom tror jag mig minnas att det är där denna uppgift står. Olof Fardesson (kyrkoherde 1588-1590 i Nora i Ångermanland) kallar sig dock aldrig Balck. Det är hans son Johan Olai som kallar sig Balck när han är kyrkoherde i Nora i Uppland. Och Olof är troligen inte från Åland.

2000-04-07, 17:24
Svar #3

Utloggad wvw

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 250
 • Senast inloggad: 2015-12-01, 22:05
  • Visa profil
Hej Peter och Nils!
 
Kanske är duktigaste person beträffande Balck  släkten Gunnar H. Löwegren, som bor i Stockholm.  I Släkt och Hävd nr 3-4, 1997, utgiven av Genealogiska Föreningen har herr Löwegren skrivit på sidor 403-418 Några anteckningar om en präst och militärsläkt i Uppland under 1600-talet.  I artikeln berättar han lite om Olof Falesson (Phardonis) Balck, kyrkoherde i Nora sn, Uppland 1588, och senare kyrkoherde i Nora sn Ångermanland 1588-90, och hans son, Johan Olai Balck, kyrkoherde i Nora sn Uppland 1613-33.
 
I Sukutieto nr 3, 1996, utgiven av Genealogiska Samfundet i Finland, herr Löwegren skriver på sid 23:   Kyrkoherden Olof Phardonis, som enligt Herdaminnena var kyrkoherden i Nora, Uppland, senare i Nora, Ångermanland dog ca 1590.  Han uppgives vara född på Åland på Balckgården.  Han gick i skola 6 år, var krigspräst och predikedade 6 år i Gamla Uppsala innan han kom till Nora.  Han var gift med företrädarens dotter, Anna Bure, och hans son Johan Olai Balck blev kyrkoherde i Nora, Uppland.  Jag har tagit del av Ramsays uppgifter och Anthonis kommentarer därtill, men har inte funnit något samband med min Balck utom anknytning till Åland.  Nu tillåter jag med förfrågan, om det finns nyare uppgifter om släkten Balck, särskilt med anknytning till Åland.
Gunnar Löwegren, Banergatan 83, S-11553 Stockholm, Sverige.
 
Kanske har herr Löwegren nyare upplysningar efter hans förfrågan, nu tre år senare.  Kanske kan du skriva till honum.
 
Mera uppgifter på ätten Balk (Balck) i Åland kan du hitta på sid 15-17 i Frälsesläkter i Finland intill Stora Ofreden (1909) av Jully Ramsay.   Ramsay berättar att det var olika Balk frälsesläkter i Finland och Sverige, men att det kan uppvisas att den enda samband mellen dem är en balk i skölden.  Ramsays Balk historia går från mellan 1300-talets till 1578 med anknytningar både i Åland och Uppland
 
Också i Historisk Tidskrift för Finland 1950 sid 76-78, kan du hitta artikeln av Erik Anthoni  Kring Ahtisättens upphov och ätten Balck på Åland, som berättar om frälsesläkten släkten Balck mellan 1420 och 1562.
 
Också både i Finlands medeltid frälse och 1500-tals adel (1970) och i Vemosläkten Balk, Erik Anthoni skriver:  Slutligen må det påpekas, att den förr betydande Balcksläkten, såsom tidigare visits, försvinner i ofrälse giften, sedan manslinjen uttdött.
 
Kanske kan det också vara om lite intresse att veta att i Stockholm i 1500 och 1600-talets hittades minst annan släkt Balk/Balck.  I Personhistoriska Samfundet 1976 på sid 33 hittades av Christian Collmer Svenska studenter i Wittenberg var man kan finna en rådman i Stockholm, Henrik Nilsson Balk.  Hans son, Nicolas Balck Stockholmensis Suecus var en student i Rostock 1563, i Griefswald 1565, i Frankfurt 1570, och i Wittenburg 1573.  Nicolas Balck kom bli skolmästare i Strängnäs 1575-78, då kyrkoherde i Blackstad och Vadsbro socknar i Södermanland 1581-90.  Han levde i Stockholm ännu 1610.
 
John Winblad von Walter
Chanhassen, Minnesota, USA

2000-04-08, 08:36
Svar #4

Utloggad siljerud

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 91
 • Senast inloggad: 2018-10-20, 21:49
  • Visa profil
  • www.siljerud.com
Tack för många intressanta svar. Mitt intresse i släkten Balck kommer från min trolige anfader Anders Balck som var komminister i Ekeby (Uppsala), gm Anna Smaraea och som sedermera flyttade till Danviken (Stockholm) där han dog 1703. Sigrid Balck, bagerska från Danviken, d. 1737, är troligen deras dotter men detta har jag ej kunnat konfirmera.

2000-04-10, 21:32
Svar #5

Carl Szabad

John! En kommentar till artikeln i Släkt och Hävd 1997: Det förvånar mig att författaren använder ett 150 år gammalt herdaminne som källa för anfadern. Som jag tidigare nämnde har Olof Phardonis aldrig kallat sig Balck i Ångermanlands Nora 1588-1590. Jag har i dag granskat Västmanlands handlingar 1585-1587 där jag återfunnit hans sigill med initialerna O PH under några längder rörande Nora i Uppland. Han skrivs dock aldrig annat än herr Olof där. Vare sig Fant/Låstbom (1842-1845) eller Fjärdhundra kontrakts (1997) herdaminne har kunnat spåra hans ursprung, det senare eftersom det börjar först 1593. Åland stämmer således inte, fadersnamnet Farde förekommer inte alls där.
 
I övrigt var Olof Phardonis huskaplan åt Erik XIV när han satt fången på Gripsholm hösten 1572 (meddelat av Peter Sjölund, Umeå), så det finns säkert mer material om honom.
 
För övrigt står det fel i Fjärdhundra kontrakts herdaminne under Johannes Olai Balck, Olof Phardonis var kyrkoherde i Nora i Uppland, inte Västmanland. Detta framgår av Västmanlands handlingar, där det således gäller Nora i Våla och Simtuna härad.

2000-04-11, 17:24
Svar #6

Utloggad wvw

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 250
 • Senast inloggad: 2015-12-01, 22:05
  • Visa profil
Hej Carl!
 
Du har berättat om några intresserant uppgifter på Olof Phardonis, som hittades inte i vanliga tryckta material.  Det skulle vara bra för Balck forskare och ättlingar att använda för vidare forskning.  
 
Själv, härstämmar jag inte från Olof Phardonis, så jag har inte ännu forskat en hel del på honum och hans släktkrets.  Om intresse, kanske, är att sonen Johannes i hans sigill i Riksarkivet handlingar (boskaplängd från 1620) förde initialer IOB, så det ser ut att redan i 1620 efternamnet Balck användades av släkten.  Men varifrån det kommer, så långt som jag vet, har inte någon gjört en bra berättelse.  Jag funderar om efternamnet Balck kan ha kommit från Olof Phardonis' hustru, som är, så långt jag vet, okänd till historia.  
 
Nytt herdaminne för Fjärdhundra kontraktet om ärkestiftet, som du säger, berätter igen liksom gamla herdaminnet att Olof Phardonis (Fålesson) var för en tid präst i båda Nora i Västmanland och Nora i Ångermanland.  Gamla herdaminnet, av Fant och Låstbom, i volymn II, sid 286, uppger att Olof Fåresson har frivilligt och tvifvelsutan med sine förmäns samtycke, samt församlingarnes bifall, omvexla pastorat med hvarandra, hvilket och till husgreåd och bohag till en del skedt är, förfogande sig Olof Balck således till Nora i Ångermanland, men.....  Då  gamla herdaminnet ser ut ha förlorat några tryckta ord eller rader, och börjar nästa sidan med en hel annat präst, Olof Laurentii Bure (som är min anfader), och med vilken Olof Phardonis sades att ha omväxlat hans pastorat.
 
Med säkerhet behöver hel Balck släktkretsen en försiktig och duktig undersökning, för det är flera problemmar.  Även gamla herdaminnet uppger att Olof Laurentii Bures son Roland Olai Bure (också an kyrkoherde i Nora sn) var g. m. en Catharina Balck som sades bli dotter till Olof Phardonis son, Johan Olai Balck, som också var kyrkoherde i Nora sn.  Nytt herdaminnet uppger inte dessa uppgifter, men det är lite besvis att det kan vara korrekt att Catharina Balck var riktig en gång g.m. Roland Olai Bure, som berättades lite om i Gunnar Löwegrens 1997 artikel i Släkt och Hävd.  Man hoppas att en förklaring kan komma ur forskning i primär och gamla material för uppkommande volymner om den nytt ärkstiftets herdaminne, eller genom intresse av en duktig forskare.

2000-04-11, 18:41
Svar #7

Carl Szabad

John! Jag är delvis ansvarig för Fjärdhundra kontrakts herdaminnes äldsta tider eftersom jag för herdaminneskommittens räkning gått igenom Kammararkivets material före 1650 rörande Fjärdhundra. Man hade där först inte tänkt använda den källan, men det visade sig att jag på så sätt kunde tillföra 8 helt nya prästmän och ändra kronologin på 25 st andra i kontraktet, enbart för tiden före mitten på 1600-talet. Kammararkivet är en fantastisk källa.
 
De patronymikon Olof fått av Fant/Låstbom (Fålesson) och sedan i det nya herdaminnet (Fåresson) får båda ses som förvanskningar. Farde torde fadern egentligen ha hetat.
 
I dag fortsatte jag min granskning av Olof Phardonis i Nora och hans sigill återfinns under handlingarna åtminstone sedan 1576. Sedan stängde Riksarkivet.

2000-04-11, 19:08
Svar #8

Utloggad wvw

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 250
 • Senast inloggad: 2015-12-01, 22:05
  • Visa profil
Hej Carl!
 
Bravo att du har hjälpt med nytt volym om ärkestiftets herdaminne!  Ett utmärkt jobb, som jag har redan köpt och tagit del om.  Man väntar för nästa volym.  I så fall att under din forskning du träffas sigiller om Nora kyrkoherde Olof Laurentii Bure (d. 1613)och hans son Nora kyrkoherde Roland Olai Bure (1587-1670), jag vore mycket tacksam att ta del om dem, eftersom jag just nu skriver en bok som skall inkludera deras biografier.

2000-04-13, 17:11
Svar #9

Carl Szabad

Jag har i dag granskat färdigt landskapshandlingarna och Kungliga kansliets ingående diarium om Olof Phardonis. Han äskar 3 november 1572 som kung Eriks kaplan 100 mark, 1½ läst spannmål och en klädning i underhåll. Nästa gång han dyker upp är 1575 som kyrkoherde i Upplands Nora. Han efterträder herr Mikael som är upptagen året innan. Något fascinerande upptäckte jag, han använder de första åren ett annat sigill som bar bokstäverna O P B! Han kanske kallade sig Balck ändå, fast jag aldrig upptäckt några belägg för det. Det senare sigillet verkar dock bära bokstäverna O PH.

2000-04-13, 18:38
Svar #10

Utloggad wvw

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 250
 • Senast inloggad: 2015-12-01, 22:05
  • Visa profil
Hej Carl!
 
Håller sigiller om Olof Phardonis (Balck) och sonen Johannes Olai Balck nagra material istället om initialer?  Kanske heraldiska deviser?  Eller bomärker? Om det är så, kanske håller de en ledtråd till deras ursprung.

2000-04-13, 19:20
Svar #11

Carl Szabad

John! De två sigill jag har sett innehåller faktiskt olika bomärken. Teoretiskt kan de ju vara två olika personer. Jag har stött på ett sådant fall i Ångermanland där Bygdén placerat en präst som kyrkoherde under 65 år! Han hette Nicolaus Olai. Vid närmare granskning visade det sig vara två stycken med samma namn, med var sitt sigill men med ganska lika handstil, något som säkert förvillat tidigare. Så ingående har jag dock inte granskat Olof Phardonis.
 
Det äldre sigillet innehåller ett kors i en cirkel, och det yngre något som liknar en streckgubbe med utsträckt högerhand. Johannes Olais sigill har jag inte ritat av, bara initialerna.

2000-11-06, 08:13
Svar #12

Utloggad karinj

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 716
 • Senast inloggad: 2018-10-14, 16:38
  • Visa profil
Hej Carl och John! Har diskussionen om Balck avstannat totalt? Jag har just upptäckt att jag själv har Olof Phardonis (Balck) bland mina anor, via hans son Johannes Olai Balck och hans hustru Anna Olofsdotter i Nora, Uppland. Beträffande att Phardonis var huskaplan åt Erik XIV under hösten 1572, kan jag fylla på med att Erik XIV satt fängslad på Örbyhus i Uppland från 1574 till sin död. Phardonis kanske följde med honom dit och på så sätt hamnade i Uppland? Beträffande det finska påbråt är det kanske inte helt otroligt att Eriks bror Johan tog med sig finska vakter och en finsk präst till Sverige som han tyckte att han kunde lita på? Detta är bara mina egna funderingar, men man vet ju aldrig...
Hälsningar
Karin Jegelius

2004-12-14, 23:30
Svar #13

Utloggad sos

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 427
 • Senast inloggad: 2018-12-12, 17:55
  • Visa profil
Något inlägg om släkten Balk har tydligen inte kommit in på 4 år, och kanske ingen läser det här. Jag har alldeles nyss kommit fram till att jag härstammar från prästerna Balk och Bure i Nora (U) och har därför inte sökt på de här namnen tidigare. Beträffande frågan om Olof F-sson (Fale-, Fåre- Farde-?) kallade sig Balk eller inte vill jag citera Nora(U)C:1, Döde 1690:
Den 8 Juny Elisabet Johansdotter Balk, Liusbäck, född 1607 i Buska. Fader Johan Balk Fåresson(?, det sista namnet svårläst), Comministro, moder Anna Olsdotter Bure....
Anna var dotter till pastor Olai Laurentii Bure.

2004-12-15, 00:29
Svar #14

Carl Szabad (Carl)

Sylvia! Att prästen långt efter sin död benämns med ett släktnamn som han kanske inte burit själv, utan bara hans barn, är inte ovanligt. Det finns exempel på i andra diskussioner i Anbytarforum. I slutet av 1600-talet har dock i stort sett alla prästmän anammat något släktnamn, medan det är tämligen ovanligt i början av seklet.

2004-12-15, 18:40
Svar #15

Utloggad kvist

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1233
 • Senast inloggad: 2018-12-12, 13:23
  • Visa profil
Carl,
är det möjligt att pappersmakarsläkten Balck i Sverige har någon koppling till prästsläkten Balck som du forskat i?(t ex pappersmakarmästaren Jöns Balck, f cirka 1691 och död 23/12 1772 i Tannefors, Linköping S:t Lars)Jag har inte lyckats spåra Jöns Balcks rötter. Han gifte sig med Elisabet Lemchen, även hon av pappersmakarsläkt.
Hälsningar
Inga Wallenquist

2004-12-15, 19:13
Svar #16

Carl Szabad (Carl)

Inga! Jag känner inte till vad det blev av avkomman till Olof Phardonis mer än vad som framgår av Fjärdhundra kontrakts herdaminne.

2009-01-25, 18:48
Svar #17

Utloggad stefan46

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 204
 • Senast inloggad: 2018-12-13, 13:46
  • Visa profil
Anna Greta Ulfström föder den 15 mars 1753 i Uppsala Domkyrkoförsamling en oäkta dotter vid namn Brita Justina (GID 2275.17.20900). Fadern sades wahra H Doctor Balck.
 
Anna Greta Ulfström gifte sig f ö senare med komministern i Singö, Elias Printz.
 
Har letat i diverse förteckningar, men inte hittat någon lämplig kandidat att koppla till faderskapet.  
 
Har någon ett förslag att komma med?

2009-01-26, 07:10
Svar #18

Carl Szabad

Stefan! Du skriver att du letat i diverse förteckningar, men vilka då?
 
Vad man först tänker på är naturligtvis husförhörslängden för Uppsala domkyrkoförsamling AIa:2. Där finns också ett personregister som förvaras i forskarsalen på landsarkivet (enligt beståndsförteckningen).
 
Sedan universitetsmatriklar, eftersom han tituleras doktor.
 
Sedan mantalslängder, där Uppsala inte verkar finnas med i de renoverade längderna som ligger på Svars sajt. Då får man i stället besöka landsarkivet och gå igenom originalversionen.

2009-01-27, 21:31
Svar #19

Utloggad stefan46

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 204
 • Senast inloggad: 2018-12-13, 13:46
  • Visa profil
Carl! Tack för tipsen.
 
Gåtan verkar dock att ha löst sig tack vare Örnberg, Google, Family Search och en god portion tur.
Den för faderskapet ansvarige torde vara Medicine Doctoren Lars Balck (f 1726-11-14 i Börstil), son till kyrkoherden därstädes Lars Balck ( d 1730-05-29) och hans hustru Brita Justina Ziervogel. Lars d y  hade även en syster Brita Justina, så vore han inte far till Anna Greta Ulfströms barn Brita Justina, så vore det anmärkningsvärt. Klarare besked än så kan modern knappast ha gett beträffande faderskapet - måhända en väl uttänkt hämnd för uteblivet äktenskap?
 
Doktor Lars gifte sig sedermera i Harg 1755-10-30 med Anna Margareta Hagtorn (f 1734-12-18 i Harg).

2011-08-20, 12:39
Svar #20

Utloggad kvist

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1233
 • Senast inloggad: 2018-12-12, 13:23
  • Visa profil
Det finns en borgmästare Jöns Balck i Norrtälje som dog 58 år gammal den 2 april 1697. Hans hustru heter Elisabet Rialia (Kialia?)och möjligen är hans barn (jungfru)Elisabet Balck och Olavus Balck och Petter Balck. Jag har sett namnen som dopvittnen i Norrtälje vid 1690-talet. Min fråga är om borgmästaren i Norrtälje kan vara släkt med eller möjligen far till pappersmakarmästaren Jöns Balck, f cirka 1690 och död 23/12 1772 i Tannefors, Linköping S:t Lars?
Inga

2018-04-16, 23:33
Svar #21

Utloggad aksel1

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 18
 • Senast inloggad: 2018-11-28, 19:51
  • Visa profil
Hej,

 Löwegrens artikel om en Präst o Militärsläkt - SoH 1997, som Winblad von Walther nämner innehåller mycket.
Johan Olai Balcks dotter Katarina blev gm Överstelöjtnanten Erik Olofsson Orre (ca 1600- död efter maj 1676 (beviljat avsked).
Det framgår bla av data i Härens löneavräkningar 1620-80, 5 sidor där bla hon har 2 namnteckningar.

Dock visste Löwegren inte att hon begravs den 3 okt 1688- i Västerlövsta;   "Öfversteleutnantskan i Hedeby". (Västerlövsta C1 sid 96)

Han finns bla i mantalsskr 1671-75 i Hedeby,
Deras son Seger/Segericus Orre Kh i Långtora begraver sin 1a hu Ravisia den 20 juni 1686- i Västerlövsta

mvh

Aksel Österlöf,

 

Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna